อธิการบดีและผู้บริหาร ม แม่โจ้ ในฐานะสถาบันการศึกษาของประเทศไทยที่ได้ดำเนินการโครงการ Master ‘s Programs


27 เม.ย.61 อธิการบดีและผู้บริหาร ม แม่โจ้ ในฐานะสถาบันการศึกษาของประเทศไทยที่ได้ดำเนินการโครงการ Master ‘s Programs and Advanced Technical Short-Term Trainings in Rural Development and Management for the Ministry of Agriculture and Forests มาแล้ว1 ไตรมาส ( ม.ค.-มี.ค. 61) จำนวนทั้งสิ้น 43 โครงการ โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้ว 192 ราย และมีนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่กำลังศึกษาอยู่จำนวน 7 ราย
จึงได้เสนอผลการดำเนินโครงการดังกล่าวต่อท่านรัฐมนตรี และผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน

cr @อิ๋ว แม่เอิร์ท-ไอซ์