สมาคมครูผู้ดูแลเด็กศรีนครพิงค์เชียงใหม่ จัดพิธีรดน้ำดำหัว ผู้บริหาร อาวุโส


สมาคมครูผู้ดูแลเด็กศรีนครพิงค์เชียงใหม่ จัดพิธีรดน้ำดำหัว ผู้บริหาร อาวุโส

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น

นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ผอ.หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกจังหวัดเชียงใหม่ นายกสมาคมครูผู้ดูแลเด็กศรีนครพิงค์เชียงใหม่ และครูอาวุโส เข้าประกอบพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร อาวุโส “สืบฮีต ตามฮอย ฮ้อยประเวณี ปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี 2561

นำโดย สมาคมสมาคมครูผู้ดูแลเด็กศรีนครพิงค์เชียงใหม่ และผู้ดูแลเด็ก ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร อาวุโสฯ เพื่อรดน้ำดำหัวขอพร เพื่อเป็นสิริมงคล การแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และเป็นการสืบสานประเพณีที่งดงามแสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย ควรได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริมให้เป็นมรดกอันดีงามด้านประเพณีสืบไป

บรรยากาศการรดน้ำขอพรในวันนี้ เป็นไปด้วยความสดชื่น ณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชีย.ใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

cr @อภิวัฒน์ ธีระวาสน์