ข่าวรัฐสภา

นักเรียน รร.วัดมะเฟือง สพป.นศ. 2 เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญประโยชน์ แสดงตนเป็นพุทธมามกะเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

นักเรียน รร.วัดมะเฟือง สพป.นศ. 2 เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญประโยชน์ แสดงตนเป็นพุทธมามกะเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นางสุพร วิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะเฟือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) นครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมกับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้นำปิ่นโตและดอกไม้ธูปเทียนเข้าวัดมะเฟือง อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ

เพื่อแสดงตนเป็นพุทธมามกะเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญทางศาสนา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ ยอมรับในหลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธ และนำหลักธรรมทางศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมกับสังคมในปัจจุบัน พร้อมกันนี้นักเรียนยังได้ช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์ ให้แก่วัดและโรงเรียนด้วย ซึ่งนอกเหนือจากการได้ร่วมประเพณีสำคัญทางศาสนาแล้ว ยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียน ครูและผู้ปกครอง และ บวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน อีกด้วย

ภาพ/ข่าว  กฤษรชฏะชญตว์  กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน