ข่าวรัฐสภา

พลเรือเอก ทวีชัย บุญอนันต์ กรรมาธิการการคมนาคม และรองประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้านโลจิสติกส์ นำคณะเดินทางศึกษาดูงานปัญหาการจราจรติดขัด

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD) ลาดกระบัง กรุงเทพฯ พลเรือเอก ทวีชัย บุญอนันต์ กรรมาธิการการคมนาคม และรองประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้านโลจิสติกส์ นำคณะเดินทางศึกษาดูงานปัญหาการจราจรติดขัดในสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD) ลาดกระบัง เพื่อเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD) ลาดกระบัง การจัดการพื้นที่จอดรถและการเชื่อมต่อทางถนน โดยมี นายสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริการสินค้า ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

ภาพ/ข่าว  กฤษรชฏะชญตว์  กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน