ข่าวรัฐสภา

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย สมาชิกสภานิติบัญญัติ เฝ้าฯ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 นาฬิกา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
และพลเอก สุรวัช บุตรวงษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติ เฝ้าฯ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2561 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ภาพ/ข่าว  กฤษรชฏะชญตว์  กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน