รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้การรับรองนายเกา หยุนหลง (Mr. Gao Yunlong) รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน (CPPCC) และประธานสมาพันธ์อุตสาหกรรมและการพาณิชย์แห่งประเทศจีน และคณะ


วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้การรับรองนายเกา หยุนหลง (Mr. Gao Yunlong) รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน (CPPCC) และประธานสมาพันธ์อุตสาหกรรมและการพาณิชย์แห่งประเทศจีน และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-จีน นำโดย นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมให้การรับรอง
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนว่า มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนานเปรียบเหมือน “ไทยจีนครอบครัวเดียวกัน” ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ 43 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตนับเป็นโอกาสดีที่จะได้ยกระดับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น สำหรับสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอในทุกระดับซึ่งรัฐสภาทั้งสองฝ่ายได้มีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561ได้มีโอกาสต้อนรับนายหาน ฉี่เต๋อ (H.E. Mr. HanQide) รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน (CPPCC) และในฐานะประธานสมาคมประชาชนจีนเพื่อสันติภาพและการลดอาวุธ (CPAPD) ได้นำคณะเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการปกครองร่วมกัน ล่าสุด เมื่อวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2561 ได้นำคณะนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงสำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 10 เดินทางไปเยือนและศึกษาดูงาน ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งการเดินทางศึกษาดูงานในครั้งนี้จะทำให้ข้าราชการรัฐสภาได้รับความรู้และแนวความคิดใหม่ในการนำมาพัฒนารัฐสภาไทยต่อไป โดยทั้งสองประเทศได้มีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการค้า การลงทุน โดยจีนถือเป็นคู่ค้าอันดับที่ 1 ของไทย ซึ่งไทยขาดดุลการค้าจึงหวังว่าจีนจะช่วยสนับสนุนสินค้าจากไทยให้มากขึ้นและขอเชิญชวนนักธุรกิจจีนมาร่วมลงทุนในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการรถไฟความเร็วสูงในไทย-จีน และด้านการท่องเที่ยวคาดว่าในปี 2561 จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยมากกว่า 10 ล้านคนด้านนายเกา หยุนหลง กล่าวว่า ยินดีที่ได้นำคณะเดินทางมาเยือนในครั้งนี้ ซึ่งคณะส่วนใหญ่จะเป็นนักธุรกิจที่จะมาหาโอกาสลงทุนในประเทศไทย สำหรับนโยบายของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เป็นนโยบายที่ให้ความสำคัญกับภูมิภาคในประชาคมอาเซียนภายใต้ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (One Belt, One Road) ซึ่งจีนได้มีการพัฒนาเป็นอย่างมาก จึงอยากให้ประเทศอื่นๆ ได้มีการพัฒนาด้วย สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงในไทย-จีน และการร่วมลงทุนในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ถือเป็นโอกาสอันดีที่บริษัทเอกชนของจีนจะมีโอกาสเข้าร่วมลงทุน โดยหวังว่าไทยจะให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ
ขณะที่ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงปลายกรกฎาคมนี้จะนำคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ นครหนานหนิง ประเทศจีน เพื่อศึกษาดูงานทางด้านการขนส่งสินค้า การเกษตร การอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี จึงขอให้ฝ่ายจีนช่วยแนะนำและอำนวยความสะดวกในการเดินทางเยือนในครั้งนี้ เพื่อจะได้นำความรู้ ความก้าวหน้าที่ได้รับมาพัฒนาต่อไป

ภาพ/ข่าว  กฤษรชฏะชญตว์  กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน