ข่าวรัฐสภา

อาคารรัฐสภา 2 นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยพลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา 2 นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยพลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา พลเอก สกล ชื่นตระกูล รองประธานคณะอนุกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน พลเอก สุชาติ หนองบัว โฆษกคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน และนายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน โฆษกคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานที่ปรึกษากลุ่มภูมิบ้านภูมิเมืองกาญจน์ และคณะกลุ่มชาวบ้านจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อขอให้รัฐบาลบูรณะและพัฒนาพื้นที่เขตโบราณสถานเมืองเก่าสมัยรัชกาลที่ 3 และพื้นที่โรงกระดาษกาญจนบุรี เป็นพื้นที่สาธารณะและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ “ภูมิบ้าน ภูมิเมืองกาญจน์” สืบเนื่องจากกรมธนารักษ์ ได้ผลักดันโครงการพัฒนาพื้นที่โรงงานกระดาษ ในพื้นที่ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ประมาณ 53 ไร่ เป็นพิพิธภัณฑ์โรงพิมพ์และโรงแรมเชิงอนุรักษ์ แต่เนื่องจากพื้นที่ราชพัสดุดังกล่าว เป็นเขตโบราณสถานกำแพงเมืองเก่า อายุกว่า 187 ปี มีคุณค่าและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ต่อเมืองกาญจนบุรีเป็นอย่างมาก เครือข่ายภูมิบ้าน ภูมิเมืองกาญจน์ จึงขอเสนอแนวทาง ดังนี้
1. ขอให้ยุติโครงการประมูลการพัฒนาที่ราชพัสดุเป็นพิพิธภัณฑ์โรงพิมพ์และโรงแรมเชิงอนุรักษ์
2. ขอให้ฟื้นฟู บูรณะ และพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุนี้ ให้เป็นพื้นที่สาธารณะ และเป็นมรดกของชาติที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ เรื่องราวของชาวกาญจนบุรีผ่านกำแพงเมืองเก่า ซึ่งเป็นโบราณสถานและความภาคภูมิใจให้คนต่างชาติได้รับรู้
นายพีระศักดิ์ พอจิต กล่าวว่า จะส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาสัญญาเช่าของกรมธนารักษ์และบริษัทอุตสาหกรรมศิริศักดิ์ พร้อมทั้งจะเร่งหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน