ข่าวการศึกษาและไอที ข่าวร้องเรียน

อุบลฯ นศ.ยื่นหนังสือขับไล่ ผอ.กศน.เขมราฐ

อุบลฯ นศ.ยื่นหนังสือขับไล่ ผอ.กศน.เขมราฐ
ครูร่วมกับนักศึกษา กศน.ไม่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของ ผอ.ลงชื่อทำหนังสือ กล่าวหา 7 ข้อ พร้อมทั้งให้ย้ายออกจากพื้นที่โดยด่วน ใน 24 ชั่วโมง ขณะที่ ผอ.ตัดสินใจลดกระแสรุนแรง เขียนเรื่องขอย้ายตัวเองทันที พร้อมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ยัน ไปขัดใจในกลุ่มครูด้วยกันเมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 28 มิ.ย. ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ(กศน.)เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี มีครู และนักศึกษาของ กศน.อำเภอเขมราฐ กว่า 20 คน นำหนังสือเข้ายื่นต่อ นางธนัสศรณ์ ศิริม่วง รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ตำรวจ ทหาร พร้อมทั้งคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ซึ่งทางกศน.จังหวัดอุบลราชธานี แต่งตั้งขึ้นมา ร่วมเป็นสักขีพยานด้วยโดยในหนังสือได้กล่าวร้องทุกข์ว่า นายกุศลศักดิ์ ณ รุณ มีความประพฤติตนไม่เหมาะสม กับผู้เป็นผู้บริหาร มีการใช้อำนาจข่มเหงรังแก กลั่นแกล้งครูชั้นผู้น้อย ใช้วาจาไม่สุภาพ บริหารตามอำเภอใจของตนเอง และอีกหลายประการ ดังนี้ คือ 1 มีการเรียกรับเก็บเงินต่อสัญญาจ้างจากลูกน้อง 2 ดูหมิ่นเหยียดหยาม ใช้อำนาจวาจาข่มเหง ผู้ใต้บังคับบัญชา 3 ไม่ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคคลากรการศึกษาดูงานประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย 4 การลาของบุคลากร มี 2 มาตรฐาน 5 การใช้รถยนต์ราชการ 6 นำนักศึกษาเข้าร่วมการอ่าน อนุรักษ์มรดกไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2561เฉลิมฉลองครบ 10 ปี และ 7 โครงการค่ายลูกเสือ กศน.อำเภอเขมราฐ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาฃาด ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม พ.ศ.2559กลุ่มผู้ร้องเรียนกล่าวว่า เป็นความจริงทุกประการ ดังนั้น ครูและ นักศึกษา กศน.เขมราฐ จึงขอใช้สิทธิ์การเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจได้พิจารณาคำร้องให้แก่ผู้ร้องดังนี้ โดย ขอให้ย้าย ผอ.กศน.เขมราฐออกนอกพื้นที่ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ และให้ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน สุดท้าย ขอให้เอาผิดและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างร้ายแรงให้ถึงที่สุด
ด้าน นายกุศลศักดิ์ ณ รุณ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเขมราฐ กล่าวว่า “ผมย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ 2 ปี กว่า จุดมุ่งหมายของผมก็คือเน้นรักษาผลประโยชน์ของพวกเราเป็นสำคัญ ในคราวนี้ จึงทำให้มีครูบางคนบางกลุ่มไม่พอใจในการทำงานของผม “ ซึ่ง ข้อกล่าวหาทั้งหมดไม่เป็นความจริง อยากให้ผมย้าย ผมก็จะย้ายให้ จากนั้น หลังเลิกการประชุม นายกุศลศักดิ์ ณ รุณ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ก็ได้เขียนเรื่องย้ายออกจากพื้นที่ แล้วยื่นให้ต่อคณะกรรมการสืบสวนฯ เพื่อเป็นการลดกระแส นำไปพิจารณาต่อไป

 

/////////////////ข่าว กฤษณะ วิลามาศ/อุบลราชธานี โทร.0934541833