ตราด/โครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน กลุ่ม แปรรูปอาหารทะเล


ตราด/โครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน กลุ่ม แปรรูปอาหารทะเล โดยมี พันเอก ชยันต์ เหนียนเฉลย รอง ผบ.นพค.14 สนภ.1 นทพ. พร้อมด้วย นางวิยะดา ซวง นายกสมาคธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ตราด

คุณฐิติรัตน์ ไชยวิศาลธนนาถ กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก สํานักงานเกษตรอําเภอคลองใหญ่ และพัฒนาชุมชนอําเภอคลองใหญ่ ได้ร่วมกันรับมอบอุปกรณ์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก โดยหน่วยทหารพัฒนาเคลื่อนที่ 14 มอบวัสดุอุปกรณ์ ในการแปรรูปอาหาร เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องบด เครื่องซีลสายพาน เครื่องซีนสูญญากาส ตู้อบรมร้อน ตู้แช่ฟิต ตู้แช่เย็น และเครื่องอำนวยความสะดวกอื่นๆ สำหรับใช้ในการดำเนินการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึกเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและทันมัยที่มาติดต่อซื้อขายผลิตภัณฑ์กลุ่มตามโครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดที่ผ่านมา จํานวน 10 รายการ

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี รายงานในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด