Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔ ) อ.หนองขาหย่าง จว.อ.น.ร่วมกับ นายสิทธิชัย เทพภูษา นายอำเภอหนองขาหย่าง, พ.ต.อ.ชายชาญ เพ็ญไชยา ผกก.สภ.หนองขาหย่าง, ปลัดอำเภอหนองขาหย่าง และคณะกรรมการจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น ( บ้านสวย เมืองสุข ) ระดับจังหวัดอุทัยธานี

เมื่อ ๒๙๑๓๐๐ – ๒๙๑๕๐๐ ม.ค.๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔ ) อ.หนองขาหย่าง จว.อ.น.ร่วมกับ นายสิทธิชัย เทพภูษา นายอำเภอหนองขาหย่าง, พ.ต.อ.ชายชาญ เพ็ญไชยา ผกก.สภ.หนองขาหย่าง, ปลัดอำเภอหนองขาหย่าง และคณะกรรมการจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น ( บ้านสวย เมืองสุข ) ระดับจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รอง ผจว.อุทัยธานี เป็นประธานคัดเลือกฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ตำบลหลุมเข้า ม.๔ บ.หนองกาหลง ต.หลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง จว.อ.น. มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๘๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย