ณ จังหวัดระยอง คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง


วันที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 13.15 นาฬิกา ณ จังหวัดระยอง คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ…..ประกอบด้วย คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ นายวันชัย ศารทูลทัต และนายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหาผังเมืองของจังหวัดระยอง จากนั้น เดินทางไปยังนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเพื่อรับฟังสภาพปัญหาและการพัฒนาพื้นที่ การจัดการขยะ และคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้การต้อนรับ

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน