ชาวบ้านโดนพายุลูกเห็บเดือดร้อนหนักทหารเข้าช่วย จากกรณีที่ อ น้ำโสม จ อุดรธานี


ชาวบ้านโดนพายุลูกเห็บเดือดร้อนหนักทหารเข้าช่วย จากกรณีที่ อ น้ำโสม จ อุดรธานี โดยพายุลูกเห็บเมื่อวันก่อนที่ผ่านทำให้บ้านเรือนชาวบ้านเสียหาย 844 หลังคาเรือน ซึ่งหลังคาสังกะสีทะลุเป็นรูพรุ่นต้องเปลี่ยนสังกะสีใหม่แต่เนื่องจากเสียหายจำนวนมากทำให้ขาดช่างที่จะมาทำการเปลี่ยนสังกะสีให้ชาวบ้านช่างมุมหลังมีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้านอีกทั้งชาวบ้านบางส่วนไม่มีเงิน จ้างช่างมาเปลี่ยนหลังคา และฝนตกต่อเนื่อง ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนในการหลบฝน และที่อยู่อาศัยหลับนอนต้องหลบและหลับนอนตามมุมต่างต่างๆของตัวบ้านและใช้ผ้ายางหรือผ้าเต็นส์มุมชั่วคราวแต่ไม่สามารถกันฝนได้ ร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อมีลมมาฝนสาด เปลียก หมด ต่อมานาย สามารถ หมั่นนอก นายอำเภอน้ำโสมทราบปัญหา จึงประสานรถกระเช้าเทศบาลตำบลนางัว และขอกำลังทหารจาก มทบ 24 และ ร 13 พัน 2 จ อุดรธานี จำนวนหลายสิบนายมาช่วยชาวบ้านมุงหลังคาฟรีไม่มีค่าจ้างค่าแรง ทางฝ่ายทหาร มีความยินดีและประสงค์ช่วยประชาชนอยู่แล้วจึงนำกำลังจำนวนมาก ระดม มุงหลังคาช่วยชาวบ้านบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านทีโดนพายุลูกเห็บ โดยเริ่มต้นมุงหลังคาบ้านชาวบ้าน จุดที่โดนหนักคือหมู่ที่ 7 บ้านไทยรุ่งเรือง ตำบลนางัว อ น้ำโสม เป็นจุดแรก ซึ่งมุงสำเร็จไปแล้ว 3 หลังในวันแรกคือเมื่อวานและทาง ทหารจาก มทบ 24 และ ร 13 พัน 2 จะส่งกำลังมาเพี่มอีกเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่ประสบภัยพายุลูกเห็บโดนจะพยายาม เพิ่มยอด มุงให้มากกว่านี้ในต่อวันอีกทั้งยอดความเสียหาย เยอะมาก หลายร้อยหลังคาเรือน ซึ่งกำลังทหาร ดำเนินการเพิ่มกำลังขึ้นอีกเพื่อให้ช่วยชาวบ้านให้มากที่สุดต่อวัน

วรเชษฐ ธรรมเขต ผู้สื่อข่าว จ อุดร รายงาน