ข่าวเชียงใหม่

“ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชรเจ้าของบริษัทในเครือสิงห์โตทองไรซ์ จำกัด มอบเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลกำแพงเพชร”

“ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชรเจ้าของบริษัทในเครือสิงห์โตทองไรซ์ จำกัด มอบเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลกำแพงเพชร”
เมื่อวันที่ 28 เม.ย.2561 นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร ทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสวาระครบรอบสมรส 22 ปี มนต์ชัย-ธัญญา รุ่งชาญชัย และเพื่อความเป็นสิริมงคลครอบครัวได้บริจาคเงิน 100,000 บาท ให้กับพระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อสมทบทุนสร้างศาลานครชากังราว วัดคูยาง พระอารามหลวง มอบเครื่องมือแพทย์” เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ความดันโลหิต และออกซิเจนในเลือด”จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 200,000 บาท

ให้กับโรงพยาบาลกำแพงเพชร และมอบข้าวสารสิงห์โตทอง ขนาด 5 กก. จำนวน 200 ถุง พร้อมกับมอบเงินสด 20,000 บาท ให้เหล่ากาชาดกำแพงเพชรเพื่อใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก”วาตภัย”ต่างๆ ในพื้นที่จังหวักำแพงเพชร..ซึ่งในงาน มีนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นางสุชาดา สีสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดกำแพงเพชร นายพิจิตร พัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายสรวิทย์ ธัญญาบูรณ์สถาพร กรรมการสภาอุตสากรรมแห่งประเทศไทย นายสมพงษ์ พงษ์สุทธิยากร ประธานชมรมสื่อส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร นายพิพัฒน์ จงมีความสุข ที่ปรึกษาชมรมฯสื่อส่วนกลางและท้องถิ่น กำแพงเพชร พร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานจำนวนมาก


สุเทพ อินทจันทร์ รายงาน