คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดอุบลราชธานี


วันที่ 29 เมษายน 2561 คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร และจังหวัดร้อยเอ็ด (เขต 9) ประกอบด้วย พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร ประธานคณะอนุกรรมการ พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ และนายตวง อันทะไชย ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและพบประชาชนตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ดังนี้
– ช่วงเช้า พบประชาชน จำนวน 300 คน ณ ศาลาประชาคม บ้านคอนสาย หมู่ 2 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร โดยมี นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรให้การต้อนรับ
จากนั้น ลงพื้นที่ธาตุก่องข้าวน้อย ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อรับฟังแผนงานส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชนในโครงการด้านการท่องเที่ยว

– ช่วงบ่าย พบประชาชน จำนวน 150 คน ณ ศาลาประชาคมบ้านอัมพวัน หมู่ 11 ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
การลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นการเยี่ยมเยือน และรับฟังผลความคืบหน้าของโครงการไทยนิยมของจังหวัดยโสธร และแลกเปลี่ยนแนวคิดการดำเนินการตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาล รวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรค ความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อนำมาประสาน และเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมตามหน้าที่และอำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  สำหรับการจัดโครงการครั้งต่อไป คณะอนุกรรมการมีกำหนดลงพื้นที่พบประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญ

 

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน