ข่าวรัฐสภา

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม

วันที่ 29 เมษายน 2561 เวลา 16.40-17.30 นาฬิกา ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เขต 12) ประกอบด้วย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะอนุกรรมการ พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน และอนุกรรมการ ร่วมพบปะกับนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน