คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต 8)


วันที่ 29 เมษายน 2561 คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต 8) นำโดยนายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล ประธานคณะอนุกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล ดังนี้
– เวลา 10.00 นาฬิกา เยี่ยมเยียนและพบประชาชน พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุป และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน จำนวน 200 คน ณ บ้านปลักไม้ลาย ตำบลกำแพง อำเภอละงู โดยมีนายอำเภอละงูให้การต้อนรับ
– เวลา 11.00 นาฬิกา เยี่ยมเยือนและพบประชาชน พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน จำนวน 150 คน ณ บ้านป่าฝาง หมู่ 9 ตำบลกำแพง โดยมีนายอำเภอละงู ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการขุดคลอง เพื่อสร้างแหล่งน้ำ และสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาล
– เวลา 13.30 นาฬิกา เยี่ยมเยือนและพบประชาชน พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน จำนวน 200 คน ณ อำเภอท่าแพ โดยมีปลัดจังหวัดสตูลให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่สนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาล สร้างการรับรู้ปรับความคิดเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา “วิถีไทยวิธีพอเพียง”

 

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน