ข่าวรัฐสภา

จังหวัดนครนายก คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดนครนายก คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว (เขต 7) ประกอบด้วย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานอนุกรรมการ
นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ นางเสาวณี สุวรรณชีพ พลตรี สันติพงศ์ ธรรมปิยะ และอนุกรรมการ ลงพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
– เวลา 10.00 นาฬิกา ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ของจังหวัด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปการขับเคลื่อนโครงการ
– เวลา 13.30 นาฬิกา ลงพื้นที่พบปะประชาชนและร่วมรับฟังการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมู่บ้าน และสภาเด็กและเยาวชน ในการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาการประกอบอาชีพป้องกันการถูกหลอกลวง และป้องกันปัญหายาเสพติด ณ โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม บ้านหนองปรือ ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

 

ภาพ/ข่าว  กฤษรชฏะชญตว์  กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน