วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 81 ปี


ทำบุญตักบาตร ครบรอบ ๘๑ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  cr กฤษณะ มีสุข