ข่าวการศึกษาและไอที

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งกำลังใจ ด้วยกิจกรรมการสวดมนต์เพื่อส่งพลังอันบริสุทธิ์นี้ ส่งถึงน้องๆนักฟุตบอลและโค้ช ทั้ง 13 คน ให้ปลอดภัย

เราชาววิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งกำลังใจ ด้วยกิจกรรมการสวดมนต์เพื่อส่งพลังอันบริสุทธิ์นี้ ส่งถึงน้องๆนักฟุตบอลและโค้ช ทั้ง 13 คน ให้ปลอดภัย และ ส่งกำลังใจให้ทีมช่วยเหลือให้สามารถปฎิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยเทอญ

cr  วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น