วท.สารภีร่วมส่งพลัง ในการช่วยเหลือ การค้นหา 13 นักเตะที่ติดอยู่ในถ้ำขุนน้ำนางนอน


วท.สารภีร่วมส่งพลัง ในการช่วยเหลือ การค้นหา 13 นักเตะที่ติดอยู่ในถ้ำขุนน้ำนางนอน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วท.สารภี  CR   สุวิทย์ เมืองวงศ์