ข่าวการศึกษาและไอที

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ชุมชุนปลอดภัยใช้ไฟ PEA โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ว่าที่ ร้อยตรี ฐิติพงศ์ แสนอุบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ชุมชุนปลอดภัยใช้ไฟ PEA โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ซึ่งมีการปล่อยขบวนรถเพื่อให้พนักงานการไฟฟ้า ครูผู้ควบคุม และนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ปฏิบัติงานตรวจสอบและแก้ไขระบบไฟฟ้าในครัวเรือน ใน ต. บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง

ภาพ/ข่าว cr  งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี