พล.ต.ธวัช ศรีสว่าง ผบ.มทบ.๓๘ เป็นประธานการมอบทุนการศึกษาบุตร ประจำปี ๒๕๖๑ ให้กับบุตรกำลังพล จำนวน ๓๐๕ ทุน


๒๙ มิ.ย.๖๑,๐๗๑๕ พล.ต.ธวัช ศรีสว่าง ผบ.มทบ.๓๘ เป็นประธานการมอบทุนการศึกษาบุตร ประจำปี ๒๕๖๑ ให้กับบุตรกำลังพล จำนวน ๓๐๕ ทุน (อนุบาล จำนวน ๕๑ ทุน ,ประถม จำนวน ๑๐๒ ทุน ,มัธยม จำนวน ๕๖ ทุน และอนุปริญญา-ปริญญาตรี จำนวน ๔๘ ทุน)เป็นเงิน จำนวน ๘๐๒,๐๐๐.- บาท โดยมีกำลังพลและบุตรกำลังพล ร่วมพิธีฯ จำนวน ๖๐๐ คน ณ สโมสรนายทหารค่ายสุริยพงษ์ อ.เมือง จว.น.น.