พะเยา ปลูกลองกองไร้สารสร้างรายได้งาม


พะเยา ปลูกลองกองไร้สารสร้างรายได้งาม

สองสามีภรรยาในพื้นที่หมู่ที่ 14 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปลูกลองกองไร้สาร ซึ่งนำพันธ์ จากภาคใต้มาทำการปลูกเมื่อ 20 ปี ก่อน ซึ่งลองกองเป็นผลไม้ภาคตะวันออกและภาคใต้ แต่ตนเองนำมาปลูกกลับให้ผลผลิตดีเยี่ยม มีรสชาติที่หวาน กรอบ เนื้อแห้ง โดยตนเองจะทำการปลูกในลักษณะเกษตรอินทรีย์ ซึ่งให้ผลผลิตดี มีลูกค้ามาสั่งจองอย่างต่อเนื่องในราคาสูง จนแทบไม่พอขาย และในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้ให้กับเขามากกว่า 2 แสนบาทต่อปี

นายบรรจง และนางจันทร์เป็ง ทองคำ ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 14 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต้องเข้าทำการดูแลและเก็บผลผลิตลองกอง ที่เขาปลูกไว้มากกว่า 100 ต้น ในพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ ซึ่งเป็นบริเวณสวนหลังบ้านของเขา หลังเขาลงมือปลูกผลไม้ที่เป็นผลไม้ทางภาคตะวันออกและภาคใต้ เช่น ลองกอง เงาะโรงเรียน ทุเรียน สะตอ นำมาปลูกในพื้นที่จังหวัดพะเยา จนประสบผลสำเร็จสามารถจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับเขาได้เป็นอย่างดี และเป็นที่สนใจของลูกค้าเป็นอย่างมาก จนไม่สามารถผลิตได้ทัน

นายบรรจง เล่าว่า เขานำลองกองดังกล่าว ซึ่งเป็นพันธ์ที่นำมาจากภาคใต้ มาปลูกไว้เมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา ซึ่งลองกอง ขณะนี้สามารถให้ผลผลิตได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะลองกอง จะมีรสชาติที่อร่อย หอม กรอบ แห้ง จนเป็นที่สนใจของลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะเดินทางมาสั่งซื้อกันอย่างต่อเนื่อง ถึงในสวน จนไม่สามารถผลิตได้ทันความต้องการ โดยลองกองจะขายเฉลี่ยอยู่ที่ ปลีก กิโลกรัมละ 35 บาท ส่งก็จะประมาณ 30 บาท ซึ่งผลผลิตของตนเองจะขายได้ราคาดี เนื่องจากผลผลิตจะมีคุณภาพและที่สำคัญเราจะไม่ใช้สารเคมี โดยจะใช้ปุ๋ยเป็นมูลวัวและปุ๋ยหมักในการบำรุงรักษาผลไม้ดังกล่าว จึงเป็นที่ต้องการของตลาดและส่วนใหญ่จะมีผู้เดินทางมาสั่งซื้อและมาซื้อที่สวนเลย ซึ่งนอกจากลองกองแล้ว ผลไม้ต่างๆจะหมุนเวียนกันออกผลผลิตมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในในปีนี้ผลผลิตออกมาค่อนข้างดี และสามารถมีรายได้กับการทำสวนผลไม้ โดยเฉพาะลองกองนั้นก็จะสามารถจำหน่ายได้เฉลี่ยปีละกว่า 2 แสนบาท ซึ่งถือว่าอาชีพการปลูกลองกองสามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี

สัมภาษณ์…นายบรรจง ทองคำ เจ้าของสวนลองกอง 224 ม.14 ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา