Uncategorized ข่าว เชียงราย ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

☆?? สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

เวลา 08.30 น. ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย จัดประชุมคืนข้อมูลงานสำรวจบริการขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงราย ที่ห้องประชุม ทับทิม 2 โรงแรมวังคำ จังหวัดเชียงราย

เวลา 09.30 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young smart farmer) ของจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2562 ที่ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 15.00 น. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์ตู้ไปรษณีย์ผลงานศิลปะจากศิลปินเชียงราย ที่ศาลาธรรม วัดร่องขุ่น เลขที่ 60 ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 1 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 16.00 น. สำนักงานจังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมต้อนรับและหารือร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงข่าวสารและการสื่อสารประเทศเวียดนาม ที่ห้องพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 17.00 น. ประธานกรรมการ บริษัท ต้นอ้อ สตูดิโอ จำกัด ขอเชิญร่วมในงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ที่บ้านเลขที่ 490/31 หมู่ที่ 4 ตำบลริมกก อำเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

? ฝ่ายการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายเปิดให้ถวายสักการะสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

?‍? เวลา 20.00 น. วัดพระแก้ว จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมทำข่าวและเผยแพร่ข่าวที่สำคัญและน่าสนใจนี้แก่สาธารณชนโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนี้ได้โดยทั่วกัน
????????⛰