Uncategorized ข่าว เพชรบูรณ์

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มาตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลักห้วยสนามทราย ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว

ที่จุดตรวจหลักห้วยสนามทราย หมู่ที่ 6 ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มาตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลักห้วยสนามทราย ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว

ที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ใช้รถ ใช้ถนนบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ช่วงอำเภอน้ำหนาว ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยมี นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอน้ำหนาว พ.ต.อ.สมชัย มงคลวงศ์ ผกก.สภ.น้ำหนาว ปลัดอำเภอ หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ปลัดอำเภอ ฝ่ายความมั่นคง ผู้แทน หน.อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว กำนันตำบลโคกมน ผญ.ห้วยสนามทราย นายก อบต.โคกมน ให้การต้อนรับ
ในการนี้นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข จนท.อุทยาน กำนัน ผญบ. ผรส.ชรบ.และจิตอาสาพระราชทาน ที่ปฎิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจหลัก ด่านตรวจหลักห้วยสนามทราย หมู่ที่ 6 ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ และได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
รายงานอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 63 ประจำวันที่ 28 ธ.ค. 2562 ดังนี้

เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 5 ครั้ง
1. ผู้บาดเจ็บจำนวน 5 ราย
– ชาย 5 ราย
– หญิง 0 ราย
2. ผู้เสียชีวิตจำนวน 1 ราย
– ชาย 1 ราย
– หญิง 0 ราย
สรุปรวม 2 วัน ( 28 ธ.ค. 2562 ) เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 11 ครั้ง
1. มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 19 ราย
– ชาย 13 ราย
– หญิง 6 ราย
2. เสียชีวิต จำนวน 2 ราย
– ชาย 1 ราย
– หญิง 1 ราย

ข่าว-ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ CR. ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์