ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร แถลงข่าว

ร้อยเอ็ดทวี-สกุณา-สำรวยรับรางวัลที่1รถยนต์มูลค่ากว่า1.4ล้านในงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคครั้งที่47จำนวน1,892รางวัลเงินกว่า13ล้านบาทที่ธกส.สาขาโพธิ์ชัย /สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดทวี-สกุณา-สำรวยรับรางวัลที่1รถยนต์มูลค่ากว่า1.4ล้านในงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคครั้งที่47จำนวน1,892รางวัลเงินกว่า13ล้านบาทที่ธกส.สาขาโพธิ์ชัย

/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129–


รางวัลทวีโชค47โพธิ์ชัย29มค62

เมื่อเช้าวันนี้วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 11.30 น. ณ ธกส.สาขาโพธิ์ชัย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทองลักษณ์หาญศึก กรรมการธนาคาร ธกส.สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พ.อ.วิรัตน์ พึ่งพิง หน.กิจการพลเรือน มทบ.27 เปิดการจัดงานจับฉลากรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคครั้งที่ 47 โดยการดำเนินงานของ นายไพโรจน์ รุ่งธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานธกส.จังหวัดร้อยเอ็ด

นายจรรยงค์ สุวรรณศรี ผช.ผอ.ธกส.ร้อยเอ็ด นายนพฤทธิ์ นิคมเขต ผู้อำนวยการธกส.สาขาโพธิ์ชัย และคณะ เกษตรกร ลูกค้าและประชาชน เพื่อจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 47 จำนวน 1,892 รางวัล เงินกว่า 13 ล้านบาท

นายไพโรจน์ รุ่งธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานธกส.จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า.-การจัดงานจับสลากรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคครั้งที่ 47 ในครั้งนี้ มีจุดประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป นึกถึงความสำคัญของการออมทรัพย์ อันเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ให้ครอบครัว ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจในมวลรวมของประเทศ ประกอบกับธนาคารต้องการเงินทุนจะหมุนเวียน ใช้ในเรื่องการให้สินเชื่อเกษตรกร ไปพร้อมพร้อมกัน
โดยในปัจจุบันมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 504,904 บัญชีเงินฝาก 6,904 ล้านบาท ในการมอบรางวัลครั้งนี้เป็นการจับรางวัล ในภาพรวมของจังหวัดใน 26 สาขา จะมอบให้แก่ผู้มีโชคดีในเรื่อง การฝากเงินธกส.ในเขตที่ดำเนินงาน ที่ผู้มีเงินฝากทุกๆ 2,000 บาทและยังคงเหลือเงินฝากในบัญชีต่อเนื่อง 3 เดือน จะจับคูปองชิงรางวัล 1 ใบ ยิ่งมีเงินฝากมากก็ยิ่งมีสิทธิ์ถูกรางวัลมากขึ้น โดยธนาคารจะจับรางวัลปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกเดือนมกราคมและครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม


และการจับรางวัลครั้งนี้มี รางวัลที่ 1 จำนวน 3 รางวัลเป็นรถยนต์มิตซูบิชิ ไททัล มูลค่า 1,418,040 บาท รางวัลที่ 2 เป็นรถจักรยานยนต์จำนวน 65 รางวัลรางวัลที่ 3 ทองคำหนัก 1 บาทจำนวน 43 รางวัลรางวัลที่ 4 เป็นทองคำหนัก 2 สลึงจำนวน 223 รางวัลรางวัลที่ 5 โทรทัศน์ 32 นิ้วจำนวน 129 รางวัลรางวัลที่ 6 ทองคำหนัก 1 สลึงจำนวน 909 รางวัลรางวัลที่ 7 ตู้เย็น 6.5 คิวจำนวน 110 รางวัลรางวัลที่ 8 เป็นพัดลมตั้งโต๊ะ 18 นิ้ว 410 รางวัลรวมเป็นรางวัลทั้งสิ้น 1,892 รางวัลมูลค่า 13,692,770 บาท


นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่า.-ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัลจำนวนมากมาย ตามโครงการและ

วัตถุประสงค์ของธนาคารที่ใช้โครงการเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เป็นโครงการหนึ่งในการระดมเงินฝาก จากเกษตรกรลูกค้าประชาชน ให้รู้จักการประหยัดอดออม ใช้จ่ายในยามจำเป็น เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของชีวิต เพราะธกส.เป็นธนาคารของรัฐสังกัดกระทรวงการคลัง ที่มีวัตถุประสงค์หลักก็คือ 1 เป็นแหล่งเงินทุนให้สินเชื่อแก่เกษตรกรที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ 2 เป็นแหล่งระดมทุนโดยรับฝากเงินจากส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและประชาชนทั่วไป
เพราะฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ฝากไว้กับธกส.ก็จะหมุนเวียนกลับไปสู่เกษตรกร ในรูปเงินกู้ที่เป็นขบวนการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไปอย่างไม่รู้จบ

ถือว่า ในวันนี้เป็นการมอบโชคดี ต่อผู้ฝากเงินเป็นครั้งที่ 47 มูลค่ากว่า 13 ล้านบาท
ซึ่งเป็นโอกาสดีของผู้ฝากเงินนอกจากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากแล้ววันนี้จะมีผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่รถยนต์กระบะ Mitsubishi New Triton Cab จำนวน 3 คันมูลค่ากว่า 1.4 ล้านบาท
ผู้โชคดีรับรางวัลธกส.ที่1สามคนคือ นส.ทวี เนื่องนันท์ สาขาสุวรรณภูมิ,นางสกุณา ปิ่นลา สาขาพลาญชัย,นายสำรวย ธนาไสย์ สาขาโพธิ์ชัย รถยนต์รางวัลที่1คนละคัน มูลค่าดว่ส1.4ล้านบาท

—///—สมนึก บุญศรี-บพิตร จำปา/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–