ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

อบจ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “หิ้วเป๋าบะ” เอาถุงพลาสติก “Say no to plastic bags” ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

อบจ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “หิ้วเป๋าบะ” เอาถุงพลาสติก “Say no to plastic bags” ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่


อบจ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “หิ้วเป๋าบะ” เอาถุงพลาสติก “Say no to plastic bags” เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมรณรงค์ ลดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง โดยการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกให้เป็นวิถีชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการลดขยะพลาสติกในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น. โดยนายสมศักดิ์ ลาภอดิศร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และคณะครู นักเรียน โรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

ซึ่งภายในงานได้จัดกิจกรรม Work shop DIY เกี่ยวกับรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก อาทิ การทำถุงผ้าจากเสื้อเก่า, การเพ้นท์ถุงผ้าลดโลกเลอะ, การปักถุงผ้ารักปักเป๋า , การประกวดออกแบบถุงผ้า “design your bag design your life”,จุดแสดงกระเป๋าผ้าที่ออกแบบจากบุคคลที่มีชื่อเสียง อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ Miss International ครอบครัวนางสาวเชียงใหม่ , การจัดแฟชั่นโชว์ถุงผ้าที่ออกแบบ “Fashion bag design” และการจัดแสดงนิทรรศการสร้างองค์ความรู้ การใช้ผลิตภัณฑ์/ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกภายใต้แนวคิด “Say No To Plastic bags” จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ.

ทรงวุฒิ ทับทอง