ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ


วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 06.30 นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะผู้ต้อนรับเกียรติยศ พร้อมด้วยนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนางละออ ภูธรใจ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ร่วมพิธีอำลา นายจิกมี ซางโป (H.E. Mr. Jigme Zangpo) ประธานรัฐสภาราชอาณาจักรภูฏาน และคณะ ซึ่งเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยได้ออกเดินทางจากท่าอากาศนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ไปยังกรุงพาโร ราชอาณาจักรภูฏาน โดยสารการบิน Bhutan Airlines

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน