สนง.พระพุทธศาสนา จ.เชียงใหม่ โดยนายอุบลพันธ์ ขันผนึก ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ร่วมงาน


สนง.พระพุทธศาสนา จ.เชียงใหม่ โดยนายอุบลพันธ์ ขันผนึก ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ร่วมงาน
?วันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
?ร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสมทบมูลนิธิเพื่อการสาธารณสงเคราะห์ รำลึก ๘๓ ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัย เนื่องในวันคล้ายวันเปิดถนนขึ้นพระธาตุดอยสุเทพ ๓๐ เม.ย. ๒๔๗๘ โดยมีพระธรรมเสนาบดี เป็นปนะธานฝ่ายสงฆ์นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน
?ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่