พช .เชียงใหม่ ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2561


พช .เชียงใหม่ ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2561

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.

นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2561 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ(25อำเภอ) และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

เพื่อประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในเวทีที่ 3 ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2561 -15 พฤษภาคม 2561 และ การเตรียมดำเนินการจัดเวทีที่ 4 ระหว่าง วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมก่อนลงพื้นที่เวทีที่ 4 , แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวทางเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุนภาคเหนือ โครงการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
และชี้แจงข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน การประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่

ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการกลาง (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

cr @อภิวัฒน์ ธีระวาสน์