กิจกรรมการแลกน้ำ คือกิจกรรมที่จำลองการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย


กิจกรรมการแลกน้ำ คือกิจกรรมที่จำลองการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย หรือใช้เข็มร่วมกันโดยให้ผู้เข้าอบรม1คู่เทน้ำใส่แก้วของกันละกันเหมือนการมีเพศสัมพันธ์กับคน1คน จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์5%แต่ถ้าต่างคนต่างเทน้ำใส่แก้วของกันและกันในกลุ่ม5คนเหมือนมีเพศสัมพันธ์กับคน5คนจะเสี่ยงติดเอดส์ 25% โดยใช้สารละลายโซเดี่ยมไฮดรอกไซด์และหยดด้วยสารละลานฟินอฟทาลินซึ่งจะเปลี่ยนน้ำเป็นสีแดงเพื่อแทนผลการตรวจว่าติดเชื้อเอดส์ นี่คือหนึ่งในหลายกิจกรรมของการอบรมวิทยากรกระบวนการกลุ่ม ของสำนักโรคเอดส์ฯที่ทำให้กลุ่มเสี่ยงได้เข้าใจสถานการณ์การแพร่ระบาดของเอดส์ในสังคมไทย วิเคราะห์โอกาสเสี่ยงหากไม่ป้องกัน ระบุทางเลือกในการป้องกันเอดส์ที่เหมาะกับตนเองและทำได้จริง ….สคร.1เจียงใหม่กรมควบคุมโรคห่วงใยปี้น้องครับ