ฉะเชิงเทรา-หารือเตรียมจัดงานประเพณีวันเกษตรกรทำบุญกลางทุ่งไถ่ชีวิตควายปีที่ 30


ฉะเชิงเทรา-หารือเตรียมจัดงานประเพณีวันเกษตรกรทำบุญกลางทุ่งไถ่ชีวิตควายปีที่ 30

ที่ศูนย์ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเทพพระราช ตำบลเทพราชอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา นายขวัญชัยรักษาพันธ์ ได้หารือคณะผู้จัดงานประเพณีวันเกษตรกรทำบุญกลางทุ่งไถ่ชีวิตควายปีที่ 30 ระหว่างวันที่ 12 ,13 ,14 พฤษภาคม 2561 ครั้งนี้ี้จัดที่ ศาลาร่วมใจสามัคคี พระครูรัตนสิทธิธรรม
วัดกลางราษฎร์บำรุง หมู่ 3 ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา โดยคณะผู้จัดงานได้เสนอกิจกรรมที่จะมีทั้ง 3 วัน ในการจัดงานครั้งนี้ เริ่มจาก

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 มีกิจกรรมอัญเชิญพระพุทธคันธารราฐจากวัดเทพราชแห่รอบตำบลเพื่อความอุดมสมบูรณ์ ,กิจกรรม ” เรารักควาย” กับอาจารย์ปู่พิทักษ์ ปิยะพงษ์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ อ.รักษา ปิยะพงษ์ ลูกน้ำ เทพราช และทีมงาน“เรารักควาย” ,พิธีเชิญเทพเทวดา และพิธีบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม ,ช่วงเย็นพระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์กำจัดโรคภัยไข้เจ็บให้โรคหายเหมือนครั้งพุทธกาล บทโพชฌงฆปริต สามภาณ คิริมานนท์สูตร ,หนังสามมิติ
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 สัมมนาเสนอองค์ความรู้ตามแนวศาสตร์พระราชาจากเครือข่ายต่างๆ โดยพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) และชมนิทรรศการหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.ฉะเชิงเทรา และสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ,ขบวนแห่พระแม่โพสพ ,อัญเชิญเทวดาและพิธีทำขวัญข้าว ,พระสงฆ์ 67 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ,แจกพันธุ์ไม้ ,รำวงย้อนยุค

วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 (วันพระราชพิธีจรดพระนังคัล แรกนาขวัญ) ตักบาตรพระสงฆ์ยามเช้า ,มอบควายให้เกษตรกร เครือข่ายต่างๆ ทั้งในจังหวัดฉะเชิงเทราและต่างจังหวัด ,พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพุทธมนต์ “อุปปาตะสันติ” มนต์ระงับเหตุร้ายสำหรัวผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว
การจัดงานครั้ง เป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม พร้อมเป็นการทำบุญใหญ่ไถ่ชีวิตควายในปีนี้..จึงขอประชาสัมพันธ์บอกบุญให้ทุกท่านได้รับรู้อย่างทั่วถึงกัน….สอบถามเพิ่มเติม 085-2793193 ,098-3962964

***ข้อมูลภาพข่าว:นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง