ข่าวการศึกษาและไอที

ราชบุรี/มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจ.ราชบุรีจับมือสาธารณสุขจ.ราชบุรีลงนามทำความร่วมมือทางวิชาการ

ราชบุรี/มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจ.ราชบุรีจับมือสาธารณสุขจ.ราชบุรีลงนามทำความร่วมมือทางวิชาการ ฝึกนักศึกษาร่วมพัฒนาคุณภาพการสาธารณสุข ตอบโจทย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจ.ราชบุรีโดยมีอาจารย์ ดร.สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยกล่าวรายงานข้าราชการ.นักศึกษา.ให้การต้อนรับ พร้อมชม การแสดงนาฏมวยไทย และเยี่ยมชมนิทรรศการของนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและแพทย์และการแพทย์แผนไทยณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย (ตึกวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย) ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ถนนบายพาส ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
…….สุพจน์ วรสหวัฒน์ ราชบุรี/รายงาน