ข่าวการศึกษาและไอที

สโมสรไลออนส์สี่แคว นครสวรรค์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ณ โรงพยาบาลสวรรค์ ประชารักษ์

สโมสรไลออนส์สี่แคว นครสวรรค์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ณ โรงพยาบาลสวรรค์ ประชารักษ์
นางสุภาวดี บุญอาชาทอง นายกสโมสร ไลออนส์สี่แคว ได้กล่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากในสภาวการณ์ปัจจุบันนี้ มีเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตจากอาการหัวใจวายเฉียบพลันเพิ่มมากขึ้น ดังที่เป็นข่าวครึกโครมบ่อย ๆ ซึ่งถ้าผู้ป่วยเล่านั้นได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและถูกวิธี ก็จะสามารถช่วยฟื้นการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดที่หยุดการทำงานอย่างกะทันหัน ให้กลับมาทำงานได้ตามปกติ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยได้ก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาล แต่ในปัจจุบันนี้เราพบว่า เหตุที่ผู้ป่วยไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เพราะผู้ที่ประสบเหตุการณ์ผู้ป่วยหัวใจวายเฉียบพลัน ไม่กล้าที่จะเข้าไปช่วยเหลือเพราะเขาเหล่านั้นไม่มีความรู้ ในเรื่องการปฎิบัติการเพื่อช่วยฟื้นฟูการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดที่หยุดทำงานอย่างกระทันหัน เพื่อให้หัวใจกลับมาเต้นเองได้ตามปกติ
สโมสรไลออนส์สี่แคว นครสวรรค์ ซึ่งยึดถือคติพจน์ของไลออนส์ คือ We Serve ซึ่งหมายความว่าสมาชิกไลออนส์พร้อมที่จะบริการอยู่เสมอ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพเบื้องต้นในครั้งนี้ เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ กับสมาชิกสโมสรฯ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพื่อนำความรู้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยในครอบครัวหรือในสังคม โดยในโครงการ ได้รับเกียรติจาก นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ///อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 /////