ข่าวการศึกษาและไอที

รพ.บางละมุง ร่วม รพ.เมืองพัทยา ดึกจิตาสาอำเภอบางละมุงเป็นเครือข่ายอาสาฉุกเฉิน เพื่อช่วยลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

รพ.บางละมุง ร่วม รพ.เมืองพัทยา ดึกจิตาสาอำเภอบางละมุงเป็นเครือข่ายอาสาฉุกเฉิน เพื่อช่วยลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน
วันที่ 30 เม.ษ เวลา 14.00น. โรงพยาบาลบางละมุง นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานปิดการอบรมโครงการอบรมอาสาฉุกเฉิน (อฉช.) และการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจราจร ประจำปี 2561 พร้อม นายแพทย์ชาญชัย ลิ้มธงเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง น.ส.พิมพา เรืองรัตนากร ผู้ช่วยสาธารรสุขอำเภอด้านบริการ และจิตอาสาอำเภอบางละมุง จำนวน 100 คน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
นายแพทย์ชาญชัย ลิ้มธงเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง กล่าวว่า จากสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในเขตอำเภอบางละมุง ปี 2560 มีจำนวน 115 ราย บาดเจ็บ 50 ราย และมีแนวโน้มการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งเวลาเกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือผู้ประสบอุบัติเหตุไม่มีความรู้พื้นฐานในการปฐมพยาบาล ทำให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บบ้างครั้งไม่ถูกต้อง จนส่งผลให้ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตและพิการได้ ดังนั้นโรงพยาบาลบางละมุงและโรงพยาบาลเมืองพัทยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้ป่วย จึงได้จัดโครงกาอบรมโครงการอบรมอาสาฉุกเฉิน (อฉช.) และการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจราจร เพื่อช่วยเหลือชีวิตประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหต อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระกิจแก่เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครกูภัย ในการป้องการการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
โดยกการจัดอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้ความรู้ในหลักสูตร การอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน ของสถานบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในระยะเวลาการอบรม 1 วัน รวมถึงการฝึกปฎิบัติ จากทีมวิทยากรโรงพยาบาลแหลมฉบัง โรงพยาบาลบางละมุง และตำรวจสภ.เมือง
พัทยา

ภาพข่าวสมชาย โคตล่ามแขก