Reporter&Thai Army Uncategorized

นายอำเภอเทิง พร้อมด้วย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 นำส่วนราชการประชุมหาแนวทางการพัฒนางานด้านความมั่นคง ไทย – สปป.ลาว …สร้างสุขปลอดภัย….เชื่อมสองแผ่นดิน

นายอำเภอเทิง พร้อมด้วย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 นำส่วนราชการประชุมหาแนวทางการพัฒนางานด้านความมั่นคง ไทย – สปป.ลาว …สร้างสุขปลอดภัย….เชื่อมสองแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 มอบหมายให้ ร้อยเอก สันติ ต๊ะหล้า ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3102 ร่วมกับ กองร้อยทหารพรานที่ 3104 พร้อมด้วย อำเภอเทิง, อำเภอเวียงแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งด่านประเพณีบ้าน เจียงตอง เมืองปากทาง แขวงบ่อแก้ว – บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ที่ 18 อำเภอเวียงแก่น, บ้านร่มโพธิ์ทอง ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการร่วมพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีของพื้นที่ของทั้งสองประเทศ ระหว่างราชอาณาจักรไทย กับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ห้องประชุมที่ว่าการเมืองปากทา แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเทิง เป็นประธานฝ่ายไทย และมีนายสุไล ดวงผาคำ เจ้าเมืองปากทา เป็นประธานฝ่าย สปป.ลาว มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 25 คน