ข่าวรัฐสภา

กกต.จว.ชัยนาท และทีมงาน จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การตัดสินการประกวด ศส.ปชต.ดีเด่น (ระดับจังหวัด)

นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผอ.สนง.กกต.จว.ชัยนาท พร้อมนายนันทพล ภาชื่น รอง ผอ.สนง.กกต.จว.ชัยนาท และทีมงาน จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การตัดสินการประกวด ศส.ปชต.ดีเด่น (ระดับจังหวัด) และแนวทางในการดำเนินกิจกรรมการประกวด ศส.ปชต.ดีเด่น ระดับจังหวัดกับประธาน ศส.ปชต.และเลขานุการ ศส.ปชต.เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์การตัดสินการประกวด ศส.ปชต.ดีเด่น (ระดับจังหวัด) ณ ห้องประชุม สนง.กกต.จว.ชัยนาท
********************

 

ภาพ/ข่าว  กฤษรชฏะชญตว์  กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน