โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จัดกิจกรรมรณรงค์“วันงดสูบบุหรี่โลก”


วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 – 08.30 นาฬิกา กลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม กลุ่มงานจิตเวชและงานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จัดกิจกรรมรณรงค์“วันงดสูบบุหรี่โลก” องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยคำขวัญปี 2561 คือ “บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ” (Tobacco Break Heart) กิจกรรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่ เชิญชวนผู้รับบริการ ลด ละ เลิก สูบบุหรี่ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่ ละเลิกสูบ เพราะยิ่งสูบบุหรี่นานเท่าไรก็ยิ่งเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บบั่นทอนชีวิตให้สั้นลง อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อคนรอบข้าง

ถึงแม้จะไม่ได้สูบเองก็ตาม แต่พิษร้ายจากควันของบุหรี่สามารถสร้างความอันตรายไม่ต่างกับสูบด้วยตัวเอง โดยเฉพาะหญิงมีครรภ์ ทารก และเด็ก เราควรหลีกเลี่ยงไม่อยู่ใกล้ชิดผู้สูบบุหรี่ หรือสิ่งแวดล้อมที่มีควันบุหรี่ พร้อมแจกเอกสารแผ่นพับให้ความรู้แก่ผู้รับบริการ ณ บริเวณด้านห้องตรวจศัลยกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ สำหรับประชาชนที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ สามารถติดต่อเข้ารับการรักษาได้ที่กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ในวันราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 056-219888 ต่อ 5202

//////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 //////