ข่าวบันเทิงและกีฬา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่เกาะจังหวัดสตูลและการพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพท่าเรือท่องเที่ยวปากบารา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่เกาะจังหวัดสตูลและการพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพท่าเรือท่องเที่ยวปากบารา
วันนี้31พ.ค.61ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ท่าเรือท่องเที่ยวปากบารา อ.ละงู จ.สตูลนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่เกาะจังหวัดสตูล และการพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพท่าเรือท่องเที่ยวปากบารา ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กับ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง โดยมีนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุข นายแพทย์อรุณ กิจมหาตระกูล กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ และนายแพทย์สมชาย จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรังซึ่งโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีศักยภาพและความพร้อมในการรับส่งต่อผู้ป่วยพร้อมดูแลสุขภาพชุมชนในพื้นที่ จึงถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดูแลสุขภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้การท่องเที่ยวภาคใต้นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จัดให้มีการจัดสรรบุคลากรปฎิบัติงานประจำศูนย์บริการสุขภาพท่าเรือท่องเที่ยวปากบาราเพื่อให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและอำนวยความสะดวกในการส่งต่อผู้ป่วยทางทะเลผ่านศูนย์บริการสุขภาพท่าเรือท่องเที่ยวปากบาราเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายไปรักษาติอโดยจัดให้มีรถพยาบาลจากโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ด้านนายนายแพทย์อรุณ กิจมหาตระกูล กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ กล่าวว่าศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายที่ได้รับการอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขั้นสูง พร้อมเครือข่ายโรงพยาบาลเครือกรุงเทพเวชดุสิตในการส่งต่อผู้ป่วยทั่วประเทศและทีมประสานงานดูแลรักษาและส่งต่อผู้ป่วยต่างชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนยาเวชภัณฑ์และให้ความรู้การอบรมช่วยฟื้นคืนชีพให้แก่บุคลากรที่ปฎิบัติงานประจะศูนย์บริการสุขภาพท่าเรือท่องเที่ยวปากบารา เพื่อดูแลนักท่องเที่ยวและชุมชนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน ผ่านศูนย์บริการสุขภาพท่าเรือท่องเที่ยวปากบาราจังหวัดสตูล

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล