สันติสุขแดนใต้

ชาวนราธิวาสร่วมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

ชาวนราธิวาสร่วมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
วันที่31พ.ค.61 ณ บริเวณอ่างเก็บ บ้านจาเราะ ห์สโตร์ ม.5 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส ในฐานะหัวหน้าจิตอาสาอำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมด้วยพ.ต.อวีรยุทธ ศรีตาพันธุ์ ผู้กำกับสถานนีตำรวจภูธรตันหยง ร.ท.ศิวัช ภู่เจริญ ผบ.ร้อยปืนเล็กที่ 4 ฉก.นย.ทร. ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา และหัวหน้าส่วนราชการ ,ข้าราชการพนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,หน่วยกำลังในพื้นที่ ,นักเรียน และประชาชนจิตอาสาฯ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2561 เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมร่วมในการปลูกต้นไม้พื้นที่เป็นสีเขียวเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับดินและเพื่อร่วมกันสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติและเป็นการทำบำเพ็ญประโยชน์อีกด้วยกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันนี้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2561 เพื่อเสริมสร้างความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเพื่อให้มีความร่มรื่น ความสวยงาม เพิ่มพื้นที่สีเขียว
คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 ให้วันวิสาขบูชา เป็นวัน “ต้นไม้ประจำปีของชาติ” ของประเทศไทยสืบมา ซึ่งปีนี้ (2561) ตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม 2561
พร้อมกันนี้ นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาสได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ในการจัดกิจกรรมฯ ด้วย


//////////////////////////////////////ข่าว/กรียา/นราธิวาส