Uncategorized

พบปะการังฟอกขาว ในพื้นที่ ทะเลกระบี่เป็นจำนวนมาก

พบปะการังฟอกขาว ในพื้นที่ ทะเลกระบี่เป็นจำนวนมาก

นางศุภพร เปรมปรีดิ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จังหวัดตรัง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ดำน้ำ สำรวจ สถานการณ์ปะการังฟอกขาว อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี เบื้องต้นพบการฟอกขาวในหลายพื้นที่ บริเวณอ่าวสามหาด อ่าวรันตี อ่าวโล๊ะลานา อ่าวโล๊ะบาเกา อ่าวโล๊ะสะมะ หมู่เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่

ชนิดที่เกิดการฟอกขาวได้แก่ ปะการังผิวเกล็ดน้ำแข็ง ปะการังดอกเห็ด ปะการังช่องเหลี่ยม ปะการังโขด . ปะการังเขากวาง ปะการังดอกกะหล่ำ ปะการังวงแหวน ปะการังรังผึ้ง และปะการังสมอง ซึ่งหลังจากนี้ จะทำการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำทะเล ตามจุดต่างๆ ที่พบปะการังฟอกขาว เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง สาเหตุหลักทำให้เกิดปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาว มาจาก อุณหภูมิน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น จากสภาวะโลกร้อน

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน