วันพฤหัสบดี ที่ 29 เดือนกรกฎาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

มูลนิธิเพชรเกษมกรุงเทพฯสนับสนุนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อกว่า 70 รายภายในโรงพยาบาลสนามบุษราคัมภายในโรงพยาบาลสนามบุษราคัม

มูลนิธิเพชรเกษมกรุงเ

Read more

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประกอบพิธีเซ่นไหว้ดวงวิญญาณไร้ญาติ (เทศกาลเช็งเม้ง) ประจำปี 2564 ณ สุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง อำเภอบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร และ สุสานวัดดอนกุศล (สุสานเก่าของมูลนิธิ) เขตสาทร กรุงเทพฯ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ป

Read more