กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 14 ได้จัดกิจกรรม สุขสันต์วันเด็กแห่งชาติ 2565 “รู้คิด รอบครอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 14 ได้จัดกิจกรรม สุขสั… Continue reading กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 14 ได้จัดกิจกรรม สุขสันต์วันเด็กแห่งชาติ 2565 “รู้คิด รอบครอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

(มีคลิป) เมตตาธรรมหลั่งไหลช่วยบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง เสื้อผ้า ยารักษาโรค ให้ผู้อพยพหนีภัยสู้รบในเมียนมาร์เข้ามาหลบภัยอันตรายในชายแดนอำเภอพบพระ จ.ตาก

เมตตาธรรมหลั่งไหลช่วยบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง เสื้อผ้า ยา… Continue reading (มีคลิป) เมตตาธรรมหลั่งไหลช่วยบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง เสื้อผ้า ยารักษาโรค ให้ผู้อพยพหนีภัยสู้รบในเมียนมาร์เข้ามาหลบภัยอันตรายในชายแดนอำเภอพบพระ จ.ตาก

(มีคลิป) เมตตาธรรมหลั่งไหลช่วยบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง เสื้อผ้า ยารักษาโรค ให้ผู้อพยพหนีภัยสู้รบในเมียนมาร์เข้ามาหลบภัยอันตรายในชายแดนอำเภอพบพระ จ.ตาก

เมตตาธรรมหลั่งไหลช่วยบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง เสื้อผ้า ยา… Continue reading (มีคลิป) เมตตาธรรมหลั่งไหลช่วยบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง เสื้อผ้า ยารักษาโรค ให้ผู้อพยพหนีภัยสู้รบในเมียนมาร์เข้ามาหลบภัยอันตรายในชายแดนอำเภอพบพระ จ.ตาก

หมวดชาติ ทหารจิตอาสา ผู้ช่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาด ร่วมกับ ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กาชาดอำเภอแม่ระมาด

หมวดชาติ ทหารจิตอาสา ผู้ช่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาด ร่วมกับ … Continue reading หมวดชาติ ทหารจิตอาสา ผู้ช่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาด ร่วมกับ ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กาชาดอำเภอแม่ระมาด

หมวดชาติ ทหารจิตอาสา ผู้ช่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาด ร่วมกับ ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กาชาดอำเภอแม่ระมาด

หมวดชาติ ทหารจิตอาสา ผู้ช่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาด ร่วมกับ … Continue reading หมวดชาติ ทหารจิตอาสา ผู้ช่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาด ร่วมกับ ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กาชาดอำเภอแม่ระมาด

ทหารพราน 35 ลาดตระเวนเข้มงวด คุมชายแดนป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย และการกระทำผิดกฎหมายทุกชนิด ยกระดับ สกัดโควิด สายพันธุ์ใหม่ 💂‍♀️ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35

ทหารพราน 35 ลาดตระเวนเข้มงวด คุมชายแดนป้องกันการรุกล้ำอ… Continue reading ทหารพราน 35 ลาดตระเวนเข้มงวด คุมชายแดนป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย และการกระทำผิดกฎหมายทุกชนิด ยกระดับ สกัดโควิด สายพันธุ์ใหม่ 💂‍♀️ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35

ทหารพราน 35 ลาดตระเวนเข้มงวด คุมชายแดนป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย และการกระทำผิดกฎหมายทุกชนิด ยกระดับ สกัดโควิด สายพันธุ์ใหม่ 💂‍♀️ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35

ทหารพราน 35 ลาดตระเวนเข้มงวด คุมชายแดนป้องกันการรุกล้ำอ… Continue reading ทหารพราน 35 ลาดตระเวนเข้มงวด คุมชายแดนป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย และการกระทำผิดกฎหมายทุกชนิด ยกระดับ สกัดโควิด สายพันธุ์ใหม่ 💂‍♀️ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35

ทหารพราน 35 ลาดตระเวนเข้มงวด คุมชายแดนป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย และการกระทำผิดกฎหมายทุกชนิด ยกระดับ สกัดโควิด สายพันธุ์ใหม่ 💂‍♀️ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35

ทหารพราน 35 ลาดตระเวนเข้มงวด คุมชายแดนป้องกันการรุกล้ำอ… Continue reading ทหารพราน 35 ลาดตระเวนเข้มงวด คุมชายแดนป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย และการกระทำผิดกฎหมายทุกชนิด ยกระดับ สกัดโควิด สายพันธุ์ใหม่ 💂‍♀️ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35

เคยมีคนหนึ่งบอกไว้ว่า… “การเดินทางจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างได้” คุณว่ามันจริงไหม?

เคยมีคนหนึ่งบอกไว้ว่า… “การเดินทางจะเปลี่ยนอะไรบางอย่าง… Continue reading เคยมีคนหนึ่งบอกไว้ว่า… “การเดินทางจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างได้” คุณว่ามันจริงไหม?

เคยมีคนหนึ่งบอกไว้ว่า… “การเดินทางจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างได้” คุณว่ามันจริงไหม?

เคยมีคนหนึ่งบอกไว้ว่า… “การเดินทางจะเปลี่ยนอะไรบางอย่าง… Continue reading เคยมีคนหนึ่งบอกไว้ว่า… “การเดินทางจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างได้” คุณว่ามันจริงไหม?

เคยมีคนหนึ่งบอกไว้ว่า… “การเดินทางจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างได้” คุณว่ามันจริงไหม?

เคยมีคนหนึ่งบอกไว้ว่า… “การเดินทางจะเปลี่ยนอะไรบางอย่าง… Continue reading เคยมีคนหนึ่งบอกไว้ว่า… “การเดินทางจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างได้” คุณว่ามันจริงไหม?

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จับมือ อำเภอท่าสองยาง บูรณาการทุกหน่วยงาน อำนวยความสะดวกตั้งจุดบริการประชาชน ช่วยเหลือดูแลประชาชนเดินทางท่องเที่ยวกลับบ้าน เทศกาลปีใหม่ 2565 เข้มมาตรการป้องกัน covid 19

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จับมือ อำเภอท่าสองยาง บู… Continue reading หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จับมือ อำเภอท่าสองยาง บูรณาการทุกหน่วยงาน อำนวยความสะดวกตั้งจุดบริการประชาชน ช่วยเหลือดูแลประชาชนเดินทางท่องเที่ยวกลับบ้าน เทศกาลปีใหม่ 2565 เข้มมาตรการป้องกัน covid 19

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จับมือ อำเภอท่าสองยาง บูรณาการทุกหน่วยงาน อำนวยความสะดวกตั้งจุดบริการประชาชน ช่วยเหลือดูแลประชาชนเดินทางท่องเที่ยวกลับบ้าน เทศกาลปีใหม่ 2565 เข้มมาตรการป้องกัน covid 19

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จับมือ อำเภอท่าสองยาง บู… Continue reading หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จับมือ อำเภอท่าสองยาง บูรณาการทุกหน่วยงาน อำนวยความสะดวกตั้งจุดบริการประชาชน ช่วยเหลือดูแลประชาชนเดินทางท่องเที่ยวกลับบ้าน เทศกาลปีใหม่ 2565 เข้มมาตรการป้องกัน covid 19

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 นำจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดที่ตั้งหน่วย รับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 นำจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์ทำควา… Continue reading หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 นำจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดที่ตั้งหน่วย รับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญหน่วยปฏิบัติงานในสนามของ ผู้บังคับบัญชา ประจำปี 65

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญหน่วยปฏิ… Continue reading รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญหน่วยปฏิบัติงานในสนามของ ผู้บังคับบัญชา ประจำปี 65

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 ร่วมตั้งจุดบริการประชาชนเทศกาลปีใหม่ 2565 พร้อมนำจิตอาสาพัฒนารอบที่ตั้งหน่วย

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 ร่วมตั้งจุดบริการประชาชนเทศก… Continue reading หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 ร่วมตั้งจุดบริการประชาชนเทศกาลปีใหม่ 2565 พร้อมนำจิตอาสาพัฒนารอบที่ตั้งหน่วย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ลาดตระเวนชายแดนยามค่ำมืด ก่อนสกัดจับแรงงานต่างด้าว 50 คน ในอำเภอท่าสองยาง

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ลาดตระเวนชายแดนยามค่ำมืด… Continue reading หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ลาดตระเวนชายแดนยามค่ำมืด ก่อนสกัดจับแรงงานต่างด้าว 50 คน ในอำเภอท่าสองยาง

วันที่ 29 ธันวาคม 64 เวลา 12:00-18:00พ.ท.กิตติพัท คงเวทย์ ผบ.นฝ.นศท.มทบ.310 ได้จัดกำลังพล ปฏิบัติงาน พร้อมมอบผลไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ณ จุดบริการประชาชนหน้าศาลากลางจังหวัดตาก

จัดตั้งจุดบริการประชาชน ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2565 อำนวยคว… Continue reading วันที่ 29 ธันวาคม 64 เวลา 12:00-18:00พ.ท.กิตติพัท คงเวทย์ ผบ.นฝ.นศท.มทบ.310 ได้จัดกำลังพล ปฏิบัติงาน พร้อมมอบผลไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ณ จุดบริการประชาชนหน้าศาลากลางจังหวัดตาก

บันทึกไออุ่น….ส่งท้ายปี 2564 กับ ทหารพราน 35 นำผ้าห่มกันหนาว มอบ “ ส่งน้ำใจสู่นักเรียนในโครงการทหารพันธุ์ดี บนพื้นที่สูง”อำเภอท่าสองยาง

บันทึกไออุ่น….ส่งท้ายปี 2564 กับ ทหารพราน 35 นำผ้าห่มกั… Continue reading บันทึกไออุ่น….ส่งท้ายปี 2564 กับ ทหารพราน 35 นำผ้าห่มกันหนาว มอบ “ ส่งน้ำใจสู่นักเรียนในโครงการทหารพันธุ์ดี บนพื้นที่สูง”อำเภอท่าสองยาง

ทบ. ผนึกกำลังหน่วยงานมั่นคงควบคุมพื้นที่ ดูแลประชาชนชายแดนตาก พร้อมช่วยเหลือผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาตามหลักมนุษยธรรม ส่วนปีใหม่เข้มมาตรการป้องกันโควิดทั้งในหน่วยทหารและบ้านพัก

ทบ. ผนึกกำลังหน่วยงานมั่นคงควบคุมพื้นที่ ดูแลประชาชนชาย… Continue reading ทบ. ผนึกกำลังหน่วยงานมั่นคงควบคุมพื้นที่ ดูแลประชาชนชายแดนตาก พร้อมช่วยเหลือผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาตามหลักมนุษยธรรม ส่วนปีใหม่เข้มมาตรการป้องกันโควิดทั้งในหน่วยทหารและบ้านพัก

ผู้บัญชากองกำลังนเรศวรตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและพบปะกำลังพลในพื้นที่ชายแดน

ผู้บัญชากองกำลังนเรศวรตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและพบปะกำลัง… Continue reading ผู้บัญชากองกำลังนเรศวรตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและพบปะกำลังพลในพื้นที่ชายแดน

28 ธันวาคม วันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี วันที่ 28 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชจากพม่าให้แก่ประเทศไทย

28 ธันวาคม วันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหา… Continue reading 28 ธันวาคม วันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี วันที่ 28 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชจากพม่าให้แก่ประเทศไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ธ.ค. 64 เวลา 0830 พล.ต. เทอดศักดิ์ งามสนอง ผบ.มทบ.310/ผบ.ศบภ.มทบ.310 ได้ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดตาก

“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เมื่อว… Continue reading เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ธ.ค. 64 เวลา 0830 พล.ต. เทอดศักดิ์ งามสนอง ผบ.มทบ.310/ผบ.ศบภ.มทบ.310 ได้ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดตาก

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 เปิดปฏิบัติการยุทธการสกัดแรงงานต่างด้าวชายแดนอำเภอแม่ระมาด ก่อนจับกุมขบวนการแรงงานต่างด้าว 13 คน หวังเดินอ้อมด่านตรวจ ขึ้นรถ เข้า กทม.

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 เปิดปฏิบัติการยุทธการสกั… Continue reading หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 เปิดปฏิบัติการยุทธการสกัดแรงงานต่างด้าวชายแดนอำเภอแม่ระมาด ก่อนจับกุมขบวนการแรงงานต่างด้าว 13 คน หวังเดินอ้อมด่านตรวจ ขึ้นรถ เข้า กทม.

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ร่วมกับ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ช่วยเหลือปรับปรุงหลุมหลบภัย ราษฎรอาศัยอยู่ชายแดนริมแม่น้ำเมย อำเภอพบพระ เตรียมพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉิน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ร่วมกับ ชุดรักษาความปลอดภ… Continue reading หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ร่วมกับ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ช่วยเหลือปรับปรุงหลุมหลบภัย ราษฎรอาศัยอยู่ชายแดนริมแม่น้ำเมย อำเภอพบพระ เตรียมพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉิน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 จับมือ อบต”พบพระ นำทหารชุดช่างจิตอาสา ช่วยเหลือซ่อมแซมที่พักอาศัย ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบประเทศเพื่อนบ้าน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 จับมือ อบต”พบพระ นำทหารชุ… Continue reading หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 จับมือ อบต”พบพระ นำทหารชุดช่างจิตอาสา ช่วยเหลือซ่อมแซมที่พักอาศัย ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบประเทศเพื่อนบ้าน

ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร ลงพื้นที่กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลช่วยเหลือ ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวคอกวัวมหาวันเมยโค้ง ตามหลักมนุษยธรรม พร้อมเข้มงวดมาตรการป้องกัน โควิด – 19

ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร ลงพื้นที่กำชับเจ้าหน้าที่ดูแล… Continue reading ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร ลงพื้นที่กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลช่วยเหลือ ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวคอกวัวมหาวันเมยโค้ง ตามหลักมนุษยธรรม พร้อมเข้มงวดมาตรการป้องกัน โควิด – 19

ผู้บัญชากองกำลังนเรศวร เดินสายชายแดนตะวันตก ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและพบปะกำลังพลในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก

ผู้บัญชากองกำลังนเรศวร เดินสายชายแดนตะวันตก ตรวจเยี่ยม … Continue reading ผู้บัญชากองกำลังนเรศวร เดินสายชายแดนตะวันตก ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและพบปะกำลังพลในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก

ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร ลงพื้นที่อำเภอพบพระให้กำลังใจพบปะประชาชน มอบสิ่งของ วัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย พร้อมเน้นย้ำส่วนราชการหน่วยทหารร่วมกับประชาชนปรับปรุงหลุมหลบภัย

ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร ลงพื้นที่อำเภอพบพระให้กำลังใจ… Continue reading ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร ลงพื้นที่อำเภอพบพระให้กำลังใจพบปะประชาชน มอบสิ่งของ วัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย พร้อมเน้นย้ำส่วนราชการหน่วยทหารร่วมกับประชาชนปรับปรุงหลุมหลบภัย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 บูรณาการ กองกำลังนเรศวร ด่านตรวจบ้านห้วยหินฝน สกัดจับกลุ่มบุคคลลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมาย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 บูรณาการ กองกำลังนเรศวร ด… Continue reading หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 บูรณาการ กองกำลังนเรศวร ด่านตรวจบ้านห้วยหินฝน สกัดจับกลุ่มบุคคลลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมาย

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตาว สนับสนุนน้ำประปาสะอาด ให้กับพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบ… Continue reading หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตาว สนับสนุนน้ำประปาสะอาด ให้กับพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว

“ห่มผ้าให้หัวใจ คลายหนาวให้พี่น้องชาวไทย ” หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 จิตอาสา จับมือ โครงการหลวงเลอตอ บมจ.ไทยประกันชีวิต ขึ้นดอยมอบผ้าห่มกันหนาวในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด

“ห่มผ้าให้หัวใจ คลายหนาวให้พี่น้องชาวไทย ” หน่วยพัฒนากา… Continue reading “ห่มผ้าให้หัวใจ คลายหนาวให้พี่น้องชาวไทย ” หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 จิตอาสา จับมือ โครงการหลวงเลอตอ บมจ.ไทยประกันชีวิต ขึ้นดอยมอบผ้าห่มกันหนาวในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตาว นำน้ำสะอาด สนับสนุนให้พื้นที่โรงเรียนบ้านแม่ตาวกลาง

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบ… Continue reading หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตาว นำน้ำสะอาด สนับสนุนให้พื้นที่โรงเรียนบ้านแม่ตาวกลาง

พิทักษ์ราชัน ปกป้องประชา รักษาแผ่นดิน ทหารพราน 35 จัดกำลังคุมเข้มในพื้นที่ชายแดนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35 จัดกำลังพล ทำการลาดตระเวนคุมเข้มตามแนวชายแดน ตลอด 24 ชั่วโมง บริเวณเขตรอยต่อระหว่างฐานปฎิบัติการ ในหน่วยขึ้นตรง ในพื้นที่ อำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

พิทักษ์ราชัน ปกป้องประชา รักษาแผ่นดิน ทหารพราน 35 จัดกำ… Continue reading พิทักษ์ราชัน ปกป้องประชา รักษาแผ่นดิน ทหารพราน 35 จัดกำลังคุมเข้มในพื้นที่ชายแดนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35 จัดกำลังพล ทำการลาดตระเวนคุมเข้มตามแนวชายแดน ตลอด 24 ชั่วโมง บริเวณเขตรอยต่อระหว่างฐานปฎิบัติการ ในหน่วยขึ้นตรง ในพื้นที่ อำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่พบปะ และมอบสิ่งของให้กำลังใจ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก

ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่พ… Continue reading ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่พบปะ และมอบสิ่งของให้กำลังใจ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก

กองกำลังนเรศวร ส่งชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ชุดปฏิบัติการจิตวิทยา พบปะพูดคุยราษฎรพื้นที่ตามแนวชายแดน

กองกำลังนเรศวร ส่งชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ชุดปฏิบัติ… Continue reading กองกำลังนเรศวร ส่งชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ชุดปฏิบัติการจิตวิทยา พบปะพูดคุยราษฎรพื้นที่ตามแนวชายแดน

“พิทักษ์ราชัน ปกป้องประชา รักษาแผ่นดิน” ทหารพราน 35 จัดกำลังคุมเข้มในพื้นที่ชายแดน

“พิทักษ์ราชัน ปกป้องประชา รักษาแผ่นดิน” ทหา… Continue reading “พิทักษ์ราชัน ปกป้องประชา รักษาแผ่นดิน” ทหารพราน 35 จัดกำลังคุมเข้มในพื้นที่ชายแดน

ประธานสมาคมแม่บ้านกองทัพบกสาขา ทภ.3 ลงพื้นที่พบปะ และมอบสิ่งของให้กำลังใจ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน

ประธานสมาคมแม่บ้านกองทัพบกสาขา ทภ.3 ลงพื้นที่พบปะ และมอ… Continue reading ประธานสมาคมแม่บ้านกองทัพบกสาขา ทภ.3 ลงพื้นที่พบปะ และมอบสิ่งของให้กำลังใจ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน

พ่อเฒ่า แม่แก่ ‘ อำเภอแม่ระมาด ’ หายหนาวแล้วเด้อ ….ทหารพราน 35 ผู้นำชุมชน นำคาราวานมอบ “ผ้าห่ม ” เคียงข้างสู้ภัยหนาว”

พ่อเฒ่า แม่แก่ ‘ อำเภอแม่ระมาด ’ หายหนาวแล้วเด้อ ….ทหาร… Continue reading พ่อเฒ่า แม่แก่ ‘ อำเภอแม่ระมาด ’ หายหนาวแล้วเด้อ ….ทหารพราน 35 ผู้นำชุมชน นำคาราวานมอบ “ผ้าห่ม ” เคียงข้างสู้ภัยหนาว”

กองร้อยทหารพรานที่ 3505 จัดกำลังพลเฝ้าตรวจพื้นที่ก่อนพบ 2 หนุ่ม ซื้อยาบ้า ขับรถกลับเตรียมจำหน่ายในหมู่บ้าน

กองร้อยทหารพรานที่ 3505 จัดกำลังพลเฝ้าตรวจพื้นที่ก่อนพบ… Continue reading กองร้อยทหารพรานที่ 3505 จัดกำลังพลเฝ้าตรวจพื้นที่ก่อนพบ 2 หนุ่ม ซื้อยาบ้า ขับรถกลับเตรียมจำหน่ายในหมู่บ้าน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 จัดกำลังสกัดจับกุมกลุ่มบุคคลลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย 36 คนชายแดนอำเภอพบพระ

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 จัดกำลังสกัดจับกุมกลุ่มบุ… Continue reading หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 จัดกำลังสกัดจับกุมกลุ่มบุคคลลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย 36 คนชายแดนอำเภอพบพระ

พันเอก ยศศักดิ์ บรรเทา ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา/จิตอาสา 904 ให้การต้อนรับ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

พันเอก ยศศักดิ์ บรรเทา ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่… Continue reading พันเอก ยศศักดิ์ บรรเทา ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา/จิตอาสา 904 ให้การต้อนรับ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

ผบ.ร.14 พัน.1 ร่วมกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) จ.ตาก

ผบ.ร.14 พัน.1 ร่วมกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) จ.ต… Continue reading ผบ.ร.14 พัน.1 ร่วมกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) จ.ตาก

ทหารพราน 35 นำคาราวาน มอเตอร์ไซค์คลายหนาว “ มอบผ้าห่ม ” ส่งความอบอุ่นทั่วดอยสูงท่าสองยาง

ทหารพราน 35 นำคาราวาน มอเตอร์ไซค์คลายหนาว “ มอบผ้าห่ม ”… Continue reading ทหารพราน 35 นำคาราวาน มอเตอร์ไซค์คลายหนาว “ มอบผ้าห่ม ” ส่งความอบอุ่นทั่วดอยสูงท่าสองยาง

จับเพิ่มแก๊งค้าแรงงานเถื่อน! ขับกระบะขนพม่าเข้าเมืองเต็มคัน เร่งเครื่องลัดเลาะดอยพบพระ – วังเจ้า ก่อน กองกำลังนเรศวร สนธิกำลัง ฝ่ายปกครองอำเภอวังเจ้า ตำรวจ สภ.วังเจ้า สกัดจับ

จับเพิ่มแก๊งค้าแรงงานเถื่อน! ขับกระบะขนพม่าเข้าเมืองเต็… Continue reading จับเพิ่มแก๊งค้าแรงงานเถื่อน! ขับกระบะขนพม่าเข้าเมืองเต็มคัน เร่งเครื่องลัดเลาะดอยพบพระ – วังเจ้า ก่อน กองกำลังนเรศวร สนธิกำลัง ฝ่ายปกครองอำเภอวังเจ้า ตำรวจ สภ.วังเจ้า สกัดจับ

“ เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน ” ชุดคลายหนาวเดลิเวอรี่ เลอตอ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 Army cold Man Delivery ขับมอเตอร์ไซค์ขนผ้าห่มกันหนาวมอบให้ราษฎร 2 หมู่บ้านในอำเภอแม่ระมาด และชวนมาเยาวชนหนุ่มสาวมาเป็นครอบครัวเดียวกัน

“ เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน ” ชุดคลายหนาวเดลิเวอรี่ เ… Continue reading “ เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน ” ชุดคลายหนาวเดลิเวอรี่ เลอตอ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 Army cold Man Delivery ขับมอเตอร์ไซค์ขนผ้าห่มกันหนาวมอบให้ราษฎร 2 หมู่บ้านในอำเภอแม่ระมาด และชวนมาเยาวชนหนุ่มสาวมาเป็นครอบครัวเดียวกัน

ชุดปฏิบัติการเลอตอ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ร่วม หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 บมจ.ปตท. บมจ.ไทยประกันชีวิต มอบผ้าห่มกันหนาวให้นักเรียน ราษฎร ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดและอำเภอท่าสองยาง

ชุดปฏิบัติการเลอตอ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ร่วม … Continue reading ชุดปฏิบัติการเลอตอ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ร่วม หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 บมจ.ปตท. บมจ.ไทยประกันชีวิต มอบผ้าห่มกันหนาวให้นักเรียน ราษฎร ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดและอำเภอท่าสองยาง

เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน ” ชุดคลายหนาวเดลิเวอรี่ เลอตอ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 Army cold Man Delivery ขับมอเตอร์ไซค์ขนผ้าห่มกันหนาวมอบให้ราษฎร 2 หมู่บ้านในอำเภอแม่ระมาด และชวนมาเยาวชนหนุ่มสาวมาเป็นครอบครัวเดียวกัน

“ เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน ” ชุดคลายหนาวเดลิเวอรี่ เ… Continue reading เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน ” ชุดคลายหนาวเดลิเวอรี่ เลอตอ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 Army cold Man Delivery ขับมอเตอร์ไซค์ขนผ้าห่มกันหนาวมอบให้ราษฎร 2 หมู่บ้านในอำเภอแม่ระมาด และชวนมาเยาวชนหนุ่มสาวมาเป็นครอบครัวเดียวกัน

ภารกิจบรรเทาภัยหนาว เริ่มแรกจากแรงกายและใจของทหารพราน 35 สู่ความสุขที่ส่งต่อความอบอุ่นให้ประชาชนถิ่นทุรกันดารจังหวัดตาก

ภารกิจบรรเทาภัยหนาว เริ่มแรกจากแรงกายและใจของทหารพราน 3… Continue reading ภารกิจบรรเทาภัยหนาว เริ่มแรกจากแรงกายและใจของทหารพราน 35 สู่ความสุขที่ส่งต่อความอบอุ่นให้ประชาชนถิ่นทุรกันดารจังหวัดตาก

ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 3503 ร่วมกับ หน่วยกู้ภัยเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถเสียหลักชนรถโดยสาร เส้นทางสายแม่สอด – แม่สะเรียง

ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 3503 ร่วมกับ หน่วยกู้ภั… Continue reading ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 3503 ร่วมกับ หน่วยกู้ภัยเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถเสียหลักชนรถโดยสาร เส้นทางสายแม่สอด – แม่สะเรียง

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 กองกำลังนเรศวร บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตาก สกัดกั้นลาดตระเวนจับกุมบุคคลลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ป้องกันไวรัส covid-19 ระบาดพื้นที่ตอนในประเทศ

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 กองกำลังนเรศวร บูรณาการหน… Continue reading หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 กองกำลังนเรศวร บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตาก สกัดกั้นลาดตระเวนจับกุมบุคคลลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ป้องกันไวรัส covid-19 ระบาดพื้นที่ตอนในประเทศ

(มีคลิป) ฉก.ร.14 มาตรการเข้มชายแดน สกัดจับ แรงงานต่างด้าว ฉวยโอกาสวันหยุดยาว เตรียมลักลอบเข้าพื้นที่ตอนใน 27 ราย

ฉก.ร.14 มาตรการเข้มชายแดน สกัดจับ แรงงานต่างด้าว ฉวยโอก… Continue reading (มีคลิป) ฉก.ร.14 มาตรการเข้มชายแดน สกัดจับ แรงงานต่างด้าว ฉวยโอกาสวันหยุดยาว เตรียมลักลอบเข้าพื้นที่ตอนใน 27 ราย

กองกำลังนเรศวร……เข้ม…สกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายชายแดนจังหวัดตาก ป้องกันไวรัส covid-19 แพร่ระบาด

กองกำลังนเรศวร……เข้ม…สกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎ… Continue reading กองกำลังนเรศวร……เข้ม…สกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายชายแดนจังหวัดตาก ป้องกันไวรัส covid-19 แพร่ระบาด

เคลื่อนที่ 33 มอบผ้าห่มกันหนาว น้ำดื่มหน่วยพัฒนาการ ให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอพบพระ

เคลื่อนที่ 33 มอบผ้าห่มกันหนาว น้ำดื่มหน่วยพัฒนาการ ให้… Continue reading เคลื่อนที่ 33 มอบผ้าห่มกันหนาว น้ำดื่มหน่วยพัฒนาการ ให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอพบพระ

เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการตั้งแต่ต้นเดือน พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ทำให้มีประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือได้รับผลกระทบในการดำเนินชีวิตและบางรายมีอาการเจ็บป่วยจากภัยหนาว

‘ ทหารพราน 35 ‘ ร่วมกับคณะครู รร.บ้านแม่ตื่… Continue reading เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการตั้งแต่ต้นเดือน พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ทำให้มีประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือได้รับผลกระทบในการดำเนินชีวิตและบางรายมีอาการเจ็บป่วยจากภัยหนาว

💂ผู้บัญชาการทหารบก ลุยชายแดนตะวันตกจังหวัดตาก ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายในการปฎิบัติงานในพื้นที่ชายแดน ของ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 💂 ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยกำลังป้องกันชายแดนทางทิศตะวันตกทางตอนเหนือตามลำน้ำเมยพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก

💂ผู้บัญชาการทหารบก ลุยชายแดนตะวันตกจังหวัดตาก ตรวจเยี่ย… Continue reading 💂ผู้บัญชาการทหารบก ลุยชายแดนตะวันตกจังหวัดตาก ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายในการปฎิบัติงานในพื้นที่ชายแดน ของ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 💂 ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยกำลังป้องกันชายแดนทางทิศตะวันตกทางตอนเหนือตามลำน้ำเมยพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก

ทหารพราน 35 กองกำลังนเรศวร ลาดตระเวนพิทักษ์ผืนป่าตะวันตกป่าสงวนแห่งชาติท่าสองยาง สกั้ดกั้นขบวนการตัดไม้ ก่อนตรวจพบ ขบวนการมอดไม้ตัดไม้สักกว่า 7 ต้น

ทหารพราน 35 กองกำลังนเรศวร ลาดตระเวนพิทักษ์ผืนป่าตะวันต… Continue reading ทหารพราน 35 กองกำลังนเรศวร ลาดตระเวนพิทักษ์ผืนป่าตะวันตกป่าสงวนแห่งชาติท่าสองยาง สกั้ดกั้นขบวนการตัดไม้ ก่อนตรวจพบ ขบวนการมอดไม้ตัดไม้สักกว่า 7 ต้น

‘ กอดที ‘ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ชวนกำลังพล กลับบ้าน บอกรักครอบครัวให้ชื่นใจ มอบของขวัญแทนคำว่า “รัก” ผ่าน โครงการ “พ่อชายแดนส่งของถึงลูก” มอบของให้กับกำลังพลและครอบครัวที่มีพื้นที่พักอาศัย ภูมิลำเนา

‘ กอดที ‘ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ชว… Continue reading ‘ กอดที ‘ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ชวนกำลังพล กลับบ้าน บอกรักครอบครัวให้ชื่นใจ มอบของขวัญแทนคำว่า “รัก” ผ่าน โครงการ “พ่อชายแดนส่งของถึงลูก” มอบของให้กับกำลังพลและครอบครัวที่มีพื้นที่พักอาศัย ภูมิลำเนา

เมื่อค่ำคืนของวันที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 21.00 น. กองร้อยทหารพรานที่ 3508 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ทำการจับกุมผู้ต้องสงสัย จำนวน 5 คน พร้อมของกลางเป็นรถยนต์

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ตรวจยึดจับบุคคลลักลอบขนจ… Continue reading เมื่อค่ำคืนของวันที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 21.00 น. กองร้อยทหารพรานที่ 3508 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ทำการจับกุมผู้ต้องสงสัย จำนวน 5 คน พร้อมของกลางเป็นรถยนต์

กองกำลังนเรศวร เดินหน้าปฏิบัติการตามแนวชายแดนป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย เป็นแนวรบสกัดไวรัส covid-19 เข้าประเทศ

กองกำลังนเรศวร เดินหน้าปฏิบัติการตามแนวชายแดนป้องกันการ… Continue reading กองกำลังนเรศวร เดินหน้าปฏิบัติการตามแนวชายแดนป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย เป็นแนวรบสกัดไวรัส covid-19 เข้าประเทศ

“ให้เลือด ให้ชีวิต บริจาคโลหิต ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ”เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 64 เวลา 0900 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14 จัดกำลังพลจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยสภากาชาดจังหวัดตาก

“ให้เลือด ให้ชีวิต บริจาคโลหิต ด้วยความจงรักภักดีและสำน… Continue reading “ให้เลือด ให้ชีวิต บริจาคโลหิต ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ”เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 64 เวลา 0900 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14 จัดกำลังพลจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยสภากาชาดจังหวัดตาก

กองกำลังนเรศวร ระดมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ เปิด Operation ฝึกการยุทธ์เคลื่อนที่ทางอากาศ (Air Assault)

กองกำลังนเรศวร ระดมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ เปิด Operation ฝึ… Continue reading กองกำลังนเรศวร ระดมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ เปิด Operation ฝึกการยุทธ์เคลื่อนที่ทางอากาศ (Air Assault)

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 กองกำลังนเรศวร ตรวจพบแรงงานต่างด้าว 18 คน ลักลอบข้ามแดนในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 กองกำลังนเรศวร ตรวจพบแรงง… Continue reading หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 กองกำลังนเรศวร ตรวจพบแรงงานต่างด้าว 18 คน ลักลอบข้ามแดนในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด

ทหารพราน จิตอาสา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ช่วยเกษตรกรเกี่ยวข้าวลดต้นทุนการผลิต พร้อมเปิดพื้นที่ตั้งหน่วยใช้เป็นลานตากข้าว

ทหารพราน จิตอาสา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ช่วยเกษ… Continue reading ทหารพราน จิตอาสา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ช่วยเกษตรกรเกี่ยวข้าวลดต้นทุนการผลิต พร้อมเปิดพื้นที่ตั้งหน่วยใช้เป็นลานตากข้าว

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 กำลังพลจาก กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14 ที่ปฏิบัติภารกิจสนามชายแดน ณ กองร้อยทหารราบที่ 1421 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ได้เข้าพบปะประชาชนในพื้นที่ ต.ท่าอาจ อ.แม่สอด จ.ตาก

💂🏻มาเป็นครอบครัวกองทัพบกกัน…นะครับ “ เมื่อวันที่ … Continue reading เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 กำลังพลจาก กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14 ที่ปฏิบัติภารกิจสนามชายแดน ณ กองร้อยทหารราบที่ 1421 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ได้เข้าพบปะประชาชนในพื้นที่ ต.ท่าอาจ อ.แม่สอด จ.ตาก

ทหารพราน 35 ขึ้นเขา เดินป่า พร้อมผู้นำพาต่างด้าว ค้น 4 ชั่วโมง พบแรงงานลักลอบเข้าเมือง 25 คน รอไป มหาชัย นั่งหนาวกลางป่า

ทหารพราน 35 ขึ้นเขา เดินป่า พร้อมผู้นำพาต่างด้าว ค้น 4 … Continue reading ทหารพราน 35 ขึ้นเขา เดินป่า พร้อมผู้นำพาต่างด้าว ค้น 4 ชั่วโมง พบแรงงานลักลอบเข้าเมือง 25 คน รอไป มหาชัย นั่งหนาวกลางป่า

มณฑลทหารบกที่ 310 นำทหารจิตอาสา ร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด โบราณสถานศาลหลักเมืองสี่มหาราช

มณฑลทหารบกที่ 310 นำทหารจิตอาสา ร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ … Continue reading มณฑลทหารบกที่ 310 นำทหารจิตอาสา ร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด โบราณสถานศาลหลักเมืองสี่มหาราช

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ขานรับนโยบายกองทัพบก และ กองทัพภาคที่ 3 นำทหารพราน ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวนา ลดปัญหาแรงงานและลดต้นทุนการเกี่ยวข้าว

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ขานรับนโยบายกองทัพบก และ… Continue reading หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ขานรับนโยบายกองทัพบก และ กองทัพภาคที่ 3 นำทหารพราน ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวนา ลดปัญหาแรงงานและลดต้นทุนการเกี่ยวข้าว

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ร่วมกับโรงเรียน ชวนน้องๆนักเรียนมา ปั่นจักรยาน ดูแลพืชผัก นำไปทำอาหารและแบ่งปันในชุมชน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ร่วมกับโรงเรียน ชวนน้องๆ… Continue reading หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ร่วมกับโรงเรียน ชวนน้องๆนักเรียนมา ปั่นจักรยาน ดูแลพืชผัก นำไปทำอาหารและแบ่งปันในชุมชน

ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร ตรวจเยี่ยมชายแดน ย้ำมาตรการสกัดกั้นต่างด้าว สิ่งผิดกฏหมาย พร้อมติดตามการช่วยภัยพิบัติ มอบสิ่งของบำรุงขวัญบุคลาการทางแพทย์

ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร ตรวจเยี่ยมชายแดน ย้ำมาตรการสก… Continue reading ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร ตรวจเยี่ยมชายแดน ย้ำมาตรการสกัดกั้นต่างด้าว สิ่งผิดกฏหมาย พร้อมติดตามการช่วยภัยพิบัติ มอบสิ่งของบำรุงขวัญบุคลาการทางแพทย์

รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 310 นำจิตอาสา พบปะเยี่ยมเยือนครอบครัวกำลังพลทหารใหม่ พร้อมมอบสิ่งของดูแลครอบครัวผู้รับใช้ชาติ

รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 310 นำจิตอาสา พบปะเยี่ยมเยือน… Continue reading รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 310 นำจิตอาสา พบปะเยี่ยมเยือนครอบครัวกำลังพลทหารใหม่ พร้อมมอบสิ่งของดูแลครอบครัวผู้รับใช้ชาติ

รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 310 นำจิตอาสา พบปะเยี่ยมเยือนครอบครัวกำลังพลทหารใหม่ พร้อมมอบสิ่งของดูแลครอบครัวผู้รับใช้ชาติ

รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 310 นำจิตอาสา พบปะเยี่ยมเยือน… Continue reading รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 310 นำจิตอาสา พบปะเยี่ยมเยือนครอบครัวกำลังพลทหารใหม่ พร้อมมอบสิ่งของดูแลครอบครัวผู้รับใช้ชาติ

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ร่วมกับ ตำรวจภูธรแม่เมย ออกลาดตระเวนเส้นทางรอยต่อหมู่บ้านในอำเภอท่าสองยาง ก่อนพบจับกุมแรงงานต่างด้าวชาวมอญ 15 คน ลักลอบเข้าเมือง

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ร่วมกับ ตำรวจภูธรแม่เมย … Continue reading หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ร่วมกับ ตำรวจภูธรแม่เมย ออกลาดตระเวนเส้นทางรอยต่อหมู่บ้านในอำเภอท่าสองยาง ก่อนพบจับกุมแรงงานต่างด้าวชาวมอญ 15 คน ลักลอบเข้าเมือง

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ลาดตระเวนพบแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา 3 คน ส่ง ตร.แม่ระมาด เตรียมผลักดันกับประเทศ

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ลาดตระเวนพบแรงงานต่างด้า… Continue reading หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ลาดตระเวนพบแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา 3 คน ส่ง ตร.แม่ระมาด เตรียมผลักดันกับประเทศ

ผู้ช่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาด ร่วมกับอำเภอแม่ระมาด ชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ที่ 3105 และหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับราชการทหารออนไลน์ พร้อมมอบสิ่งของถุงยังชีพให้ผู้พิการ ผู้ยากไร้

ผู้ช่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาด ร่วมกับอำเภอแม่ระมาด ชุดพัฒนา… Continue reading ผู้ช่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาด ร่วมกับอำเภอแม่ระมาด ชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ที่ 3105 และหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับราชการทหารออนไลน์ พร้อมมอบสิ่งของถุงยังชีพให้ผู้พิการ ผู้ยากไร้

“เพราะเรา..คือครอบครัวเดียวกัน”เมื่อ 12 พ.ย.64 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14 ได้จัดกำลังพลของหน่วยลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครอบครัวกำลังพลครูนายสิบ และครูทหารใหม่ ในพื้นที่ จ.ตาก

“เพราะเรา..คือครอบครัวเดียวกัน”เมื่อ 12 พ.ย.64 ผู… Continue reading “เพราะเรา..คือครอบครัวเดียวกัน”เมื่อ 12 พ.ย.64 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14 ได้จัดกำลังพลของหน่วยลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครอบครัวกำลังพลครูนายสิบ และครูทหารใหม่ ในพื้นที่ จ.ตาก

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 จัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ การใช้กำลังป้องกันชายแดน ตามระดับความรุนแรงในพื้นที่เสี่ยง พิทักษ์ประเทศ…..ปกป้องประชา

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 จัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ… Continue reading หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 จัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ การใช้กำลังป้องกันชายแดน ตามระดับความรุนแรงในพื้นที่เสี่ยง พิทักษ์ประเทศ…..ปกป้องประชา

หน้าที่หลักของทหาร ปกป้อง พิทักษ์ รักษาแผ่นดิน เมื่อ ห้วงวันที่ 7- 9 พฤศจิกายน 2564 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ทำการจัดกำลังออกลาดตระเวนเคลื่อนไหวพิสูจน์ทราบ,เฝ้าตรวจ พร้อมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ

หน้าที่หลักของทหาร ปกป้อง พิทักษ์ รักษาแผ่นดิน เมื่อ ห้… Continue reading หน้าที่หลักของทหาร ปกป้อง พิทักษ์ รักษาแผ่นดิน เมื่อ ห้วงวันที่ 7- 9 พฤศจิกายน 2564 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ทำการจัดกำลังออกลาดตระเวนเคลื่อนไหวพิสูจน์ทราบ,เฝ้าตรวจ พร้อมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 เข้าตรวจสอบกลุ่มแรงงานต่างด้าวซุกซ่อนตัวอยู่ในป่าเขตอำเภอแม่ระมาด ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 เข้าตรวจสอบกลุ่มแรงงานต่… Continue reading หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 เข้าตรวจสอบกลุ่มแรงงานต่างด้าวซุกซ่อนตัวอยู่ในป่าเขตอำเภอแม่ระมาด ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง

แข็งแรง ประหยัดเวลา ปั่นจักรยานไปโรงเรียนทหารพันธุ์ดีกัน * น้องได้มีจักรยานขี่จากน้ำใจของทหารพันธุ์ดี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 โครงการดีๆ ” โครงการแจกจ่ายจักรยานให้กับโรงเรียนในโครงการ ทหารพันธุ์ดี ชุมชนเบิกบาน …จักรยานเพื่อน้อง ”

แข็งแรง ประหยัดเวลา ปั่นจักรยานไปโรงเรียนทหารพันธุ์ดีกั… Continue reading แข็งแรง ประหยัดเวลา ปั่นจักรยานไปโรงเรียนทหารพันธุ์ดีกัน * น้องได้มีจักรยานขี่จากน้ำใจของทหารพันธุ์ดี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 โครงการดีๆ ” โครงการแจกจ่ายจักรยานให้กับโรงเรียนในโครงการ ทหารพันธุ์ดี ชุมชนเบิกบาน …จักรยานเพื่อน้อง ”

“ทหารใส่ใจห่วงใยประชาชน” จากที่ปรากฎข่าวบนโลกออนไลน์ ขอรับบริจาค นมผงสำหรับทารก แรกเกิดให้กับครอบครัว พี่น้องชาวปกาญอ บ้านแม่หละยอคี ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ฉก.ร.14 ได้มอบหมายให้ ฉก.ทพ.35 เดินทางไปมอบนมผงและของใช้สำหรับเด็กทารกแรกเกิด และสิ่งของบริโภคฯ

จากปรากฎข่าวบนโลกออนไลน์ ขอรับบริจาค นมผงสำหรับทารก แรก… Continue reading “ทหารใส่ใจห่วงใยประชาชน” จากที่ปรากฎข่าวบนโลกออนไลน์ ขอรับบริจาค นมผงสำหรับทารก แรกเกิดให้กับครอบครัว พี่น้องชาวปกาญอ บ้านแม่หละยอคี ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ฉก.ร.14 ได้มอบหมายให้ ฉก.ทพ.35 เดินทางไปมอบนมผงและของใช้สำหรับเด็กทารกแรกเกิด และสิ่งของบริโภคฯ

อ.พบพระ พี่น้องชนเผ่า ชาวปากาเกอญอ เผ่าลีซู เผ่าม้งและคนไทยพื้นราบ ต.ช่องแคบ ตื่นตัว ในการฉีดวัคซีน ป้องกันไวรัสโควิช- 19 แค่ครึ่งวัน เกือบ500คน

อ.พบพระ พี่น้องชนเผ่า ชาวปากาเกอญอ เผ่าลีซู เผ่าม้งและค… Continue reading อ.พบพระ พี่น้องชนเผ่า ชาวปากาเกอญอ เผ่าลีซู เผ่าม้งและคนไทยพื้นราบ ต.ช่องแคบ ตื่นตัว ในการฉีดวัคซีน ป้องกันไวรัสโควิช- 19 แค่ครึ่งวัน เกือบ500คน

วันแรก! เริ่มแล้วฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ให้ผู้สูงอายุ 60 ปี – ผู้ป่วยเรื้อรัง 7 โรค อ.พบพระ

วันแรก! เริ่มแล้วฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ให้ผู้สูงอา… Continue reading วันแรก! เริ่มแล้วฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ให้ผู้สูงอายุ 60 ปี – ผู้ป่วยเรื้อรัง 7 โรค อ.พบพระ

ระยอง-นายก ช้าง รณรงค์ให้ชาวระยองฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 หากเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีน จ่ายทันที 500,000 บาท

ระยอง-นายก ช้าง รณรงค์ให้ชาวระยองฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 … Continue reading ระยอง-นายก ช้าง รณรงค์ให้ชาวระยองฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 หากเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีน จ่ายทันที 500,000 บาท

อ.พบพระ ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น สาธารณสุข อสม.จิตอาสา และประชาชน ร่วมกัน รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่มีความสมัครใจ ฉีดวัคซีนโควิด-19 (COVID-19) 55หมู่บ้าน

อ.พบพระ ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่… Continue reading อ.พบพระ ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น สาธารณสุข อสม.จิตอาสา และประชาชน ร่วมกัน รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่มีความสมัครใจ ฉีดวัคซีนโควิด-19 (COVID-19) 55หมู่บ้าน

ชาวบ้านพบพระโวย โควิดพ่นพิษราคาพริกตก ขายไม่ออก ปลูกพริกทั้งอำเภอกว่า4,000ไร่ บางรายทนไม่ไหวต้องตัดต้นพริกทิ้ง

ชาวบ้านพบพระโวย โควิดพ่นพิษราคาพริกตก ขายไม่ออก ปลูกพริ… Continue reading ชาวบ้านพบพระโวย โควิดพ่นพิษราคาพริกตก ขายไม่ออก ปลูกพริกทั้งอำเภอกว่า4,000ไร่ บางรายทนไม่ไหวต้องตัดต้นพริกทิ้ง

นายอำเภอพบพระ เปิดศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน/พิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด

นายอำเภอพบพระ เปิดศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน/พ… Continue reading นายอำเภอพบพระ เปิดศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน/พิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด

นายอำเภอพบพระ ประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

นายอำเภอพบพระ ประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯ อำเภอพบพระ จัง… Continue reading นายอำเภอพบพระ ประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

นายอำเภอพบพระ เป็นประธาน การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ครั้งที่ 5/2564 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) ครั้งที่ 5/2564

นายอำเภอพบพระ เป็นประธาน การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ… Continue reading นายอำเภอพบพระ เป็นประธาน การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ครั้งที่ 5/2564 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) ครั้งที่ 5/2564

ตาก.อ.พบพระ วางมาตราการเข้ม 55หมู่บ้าน 14ช่องทางธรรมชาติ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส โควิด19 ระลอก3

ตาก.อ.พบพระ วางมาตราการเข้ม 55หมู่บ้าน 14ช่องทางธรรมชาต… Continue reading ตาก.อ.พบพระ วางมาตราการเข้ม 55หมู่บ้าน 14ช่องทางธรรมชาติ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส โควิด19 ระลอก3

อ.พบพระ อบต.ช่องแคบ นำรถน้ำทำความสะอาดบ้านเรือน ที่ถูก น้ำป่าไหลหลากดินโคลน เข้าบ้าน

อ.พบพระ อบต.ช่องแคบ นำรถน้ำทำความสะอาดบ้านเรือน ที่ถูก … Continue reading อ.พบพระ อบต.ช่องแคบ นำรถน้ำทำความสะอาดบ้านเรือน ที่ถูก น้ำป่าไหลหลากดินโคลน เข้าบ้าน

อ.พบพระ น้ำป่าไหลหลาก..กม.35.บ้านเสรีราษฎร์ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก

อ.พบพระ น้ำป่าไหลหลาก..กม.35.บ้านเสรีราษฎร์ ต.ช่องแคบ อ… Continue reading อ.พบพระ น้ำป่าไหลหลาก..กม.35.บ้านเสรีราษฎร์ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก

จับไม้เถื่อนซุกซ่อนมากับไม้เรือนเก่า จากอุ้มผาง นำไปขายยังต่างจังหวัด

จับไม้เถื่อนซุกซ่อนมากับไม้เรือนเก่า จากอุ้มผาง นำไปขาย… Continue reading จับไม้เถื่อนซุกซ่อนมากับไม้เรือนเก่า จากอุ้มผาง นำไปขายยังต่างจังหวัด

กิ่งกาชาด อ.พบพระ ฝ่ายปกครอง และแม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่ ให้กำลังใจและมอบสิ่งของ ให้กับ ผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่อำเภอพบพระ

กิ่งกาชาด อ.พบพระ ฝ่ายปกครอง และแม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที… Continue reading กิ่งกาชาด อ.พบพระ ฝ่ายปกครอง และแม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่ ให้กำลังใจและมอบสิ่งของ ให้กับ ผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่อำเภอพบพระ

ทหารรวบ ขบวนการเตรียมนำรถข้ามฝั่ง ชายแดน อ.พบพระ โดย.ผิดกฎหมาย

ทหารรวบ ขบวนการเตรียมนำรถข้ามฝั่ง ชายแดน อ.พบพระ โดย.ผิ… Continue reading ทหารรวบ ขบวนการเตรียมนำรถข้ามฝั่ง ชายแดน อ.พบพระ โดย.ผิดกฎหมาย

สนง.สาธารณสุขอำเภอพบพระ รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก (Kick Off) เพื่อสร้างความตระหนักและปลุกกระแสให้ประชาชนในพื้นที่ทุกคนตื่นตัว ตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์โรคไข้เลือดออก

สนง.สาธารณสุขอำเภอพบพระ รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก (Kick … Continue reading สนง.สาธารณสุขอำเภอพบพระ รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก (Kick Off) เพื่อสร้างความตระหนักและปลุกกระแสให้ประชาชนในพื้นที่ทุกคนตื่นตัว ตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์โรคไข้เลือดออก

ตาก.โรงพยาบาลพบพระ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ รพ. สต. ร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้อสม. ในพื้นที่ ตำบลคีรีราษฎร์

ตาก.โรงพยาบาลพบพระ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ รพ. สต. … Continue reading ตาก.โรงพยาบาลพบพระ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ รพ. สต. ร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้อสม. ในพื้นที่ ตำบลคีรีราษฎร์

ตาก.โรงพยาบาลพบพระ ร่วมกับสาธารณสุขพบพระ รพ.สต. ในพื้นที่ตำบลรวมไทยพัฒนา ฉีดวัคซีนป้องกัน เชื้อไวรัสโควิด19 ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข อสม.

ตาก.โรงพยาบาลพบพระ ร่วมกับสาธารณสุขพบพระ รพ.สต. ในพื้นท… Continue reading ตาก.โรงพยาบาลพบพระ ร่วมกับสาธารณสุขพบพระ รพ.สต. ในพื้นที่ตำบลรวมไทยพัฒนา ฉีดวัคซีนป้องกัน เชื้อไวรัสโควิด19 ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข อสม.

อ.พบพระ ป่าไม้ จับแปรรูปไม้โดยไม่ใด้รับอนุญาต ในพื้นที่ตำบลช่องแคบ

อ.พบพระ ป่าไม้ จับแปรรูปไม้โดยไม่ใด้รับอนุญาต ในพื้นที่… Continue reading อ.พบพระ ป่าไม้ จับแปรรูปไม้โดยไม่ใด้รับอนุญาต ในพื้นที่ตำบลช่องแคบ

อ.พบพระ ทหาร ตำรรวจ ตชด.สันติบาลตาก ฝ่ายปกครองจับแรงงานต่างด้าว กลางดึก

อ.พบพระ ทหาร ตำรรวจ ตชด.สันติบาลตาก ฝ่ายปกครองจับแรงงาน… Continue reading อ.พบพระ ทหาร ตำรรวจ ตชด.สันติบาลตาก ฝ่ายปกครองจับแรงงานต่างด้าว กลางดึก

อ.พบพระ น้ำตกนางครวญ ปิดชั่วคราว ป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโคโรน่า covid 19 ตามประกาศ กองช่างเทศบาลตำบลพบพระ

อ.พบพระ น้ำตกนางครวญ ปิดชั่วคราว ป้องกันการแพร่ระบาด เช… Continue reading อ.พบพระ น้ำตกนางครวญ ปิดชั่วคราว ป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโคโรน่า covid 19 ตามประกาศ กองช่างเทศบาลตำบลพบพระ

ผกก.สภ.พบพระ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน คีรีราษฎร์(กม.44) วันสุดท้ายช่วงเทศกาลสงกรานต์

ผกก.สภ.พบพระ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน คีรีราษฎร์(กม.4… Continue reading ผกก.สภ.พบพระ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน คีรีราษฎร์(กม.44) วันสุดท้ายช่วงเทศกาลสงกรานต์

ผกก.สภ.พบพระ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จุดบริการประชาชน น้ำตกนางครวญ

ผกก.สภ.พบพระ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติง… Continue reading ผกก.สภ.พบพระ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จุดบริการประชาชน น้ำตกนางครวญ

อ พบพระ ชาวบ้านช่องแคบสืบสานประเพณีสงกรานต์ ขนทรายเข้าวัด

อ พบพระ ชาวบ้านช่องแคบสืบสานประเพณีสงกรานต์ ขนทรายเข้าว… Continue reading อ พบพระ ชาวบ้านช่องแคบสืบสานประเพณีสงกรานต์ ขนทรายเข้าวัด

อ.พบพระ -ตำรวจ -ทหาร-ฝ่ายปกครอง-ฝ่ายท้องถิ่น-เจ้าหน้าที่สาธารณสุข-อสม-กู้ภัยพายัพ-ชรบ.ร่วมกัน บริการพี่น้องประชาชนและ เฝ้าระวังป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ จุดบริการประชาชนบ้านห้วยนกแล

อ.พบพระ -ตำรวจ -ทหาร-ฝ่ายปกครอง-ฝ่ายท้องถิ่น-เจ้าหน้าที… Continue reading อ.พบพระ -ตำรวจ -ทหาร-ฝ่ายปกครอง-ฝ่ายท้องถิ่น-เจ้าหน้าที่สาธารณสุข-อสม-กู้ภัยพายัพ-ชรบ.ร่วมกัน บริการพี่น้องประชาชนและ เฝ้าระวังป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ จุดบริการประชาชนบ้านห้วยนกแล

ผกก.สภ.พบพระ จ.ตาก ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดคัดกรองชุมชนบ้านวาเล่ย์( ที่พักสายตรวจตำบลวาเล่ย์) ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ผกก.สภ.พบพระ จ.ตาก ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุ… Continue reading ผกก.สภ.พบพระ จ.ตาก ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดคัดกรองชุมชนบ้านวาเล่ย์( ที่พักสายตรวจตำบลวาเล่ย์) ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ผกก.สภ.พบพระ จ.ตาก ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดตรวจคีรีราษฎร์ (กม.44) ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ผกก.สภ.พบพระ จ.ตาก ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุ… Continue reading ผกก.สภ.พบพระ จ.ตาก ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดตรวจคีรีราษฎร์ (กม.44) ช่วงเทศกาลสงกรานต์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน ด่านชุมชนในพื้นที่อำเภอพบพระ พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลั… Continue reading รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน ด่านชุมชนในพื้นที่อำเภอพบพระ พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

อำเภอพบพระ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ 64

อำเภอพบพระ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอ… Continue reading อำเภอพบพระ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ 64

เปิดแล้ว ตลาดประชารัฐบ้านหนองบัว ต.แม่ปะ อ แม่สอด จ.ตาก

เปิดแล้ว ตลาดประชารัฐบ้านหนองบัว ต.แม่ปะ อ แม่สอด จ.ตาก… Continue reading เปิดแล้ว ตลาดประชารัฐบ้านหนองบัว ต.แม่ปะ อ แม่สอด จ.ตาก

อ.แม่สอด ชาวบ้านหนองบัว ทำบุญเตรียมเปิดตลาดวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองบัว

อ.แม่สอด ชาวบ้านหนองบัว ทำบุญเตรียมเปิดตลาดวิสาหกิจชุมช… Continue reading อ.แม่สอด ชาวบ้านหนองบัว ทำบุญเตรียมเปิดตลาดวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองบัว

อ.พบพระ ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน

อ.พบพระ ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรก… Continue reading อ.พบพระ ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก จัดประชุมคณะทำงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ครั้งที่ 1

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก จัดประชุมคณะทำงานการส่งเสริมแล… Continue reading สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก จัดประชุมคณะทำงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ครั้งที่ 1

ร.ร.พบพระวิทยาคมมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6

ร.ร.พบพระวิทยาคมมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ … Continue reading ร.ร.พบพระวิทยาคมมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และบริษัทเอกชน จัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง… Continue reading สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และบริษัทเอกชน จัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่

อ.แม่สอด อบต. ท่าสายลวด ฉีดวัคซีน อหิวาต์ เป็ด-ไก่ ป้องกัน และเฝ้าระวัง โรคระบาดในสัตว์ในเขตพื้นที่อบต.ท่าสายลวด

อ.แม่สอด อบต. ท่าสายลวด ฉีดวัคซีน อหิวาต์ เป็ด-ไก่ ป้อง… Continue reading อ.แม่สอด อบต. ท่าสายลวด ฉีดวัคซีน อหิวาต์ เป็ด-ไก่ ป้องกัน และเฝ้าระวัง โรคระบาดในสัตว์ในเขตพื้นที่อบต.ท่าสายลวด

นายกอบต.ช่องแคบ เปิดการอบรมโครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพเบื้องต้น

นายกอบต.ช่องแคบ เปิดการอบรมโครงการอบรมให้ความรู้การดูแล… Continue reading นายกอบต.ช่องแคบ เปิดการอบรมโครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพเบื้องต้น

สภ.พบพระ จังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด รื้อถอนเศษไม้ศาลาการเปรียญวัดช่องแคบ

สภ.พบพระ จังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด รื้อ… Continue reading สภ.พบพระ จังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด รื้อถอนเศษไม้ศาลาการเปรียญวัดช่องแคบ

ไหว้พระธาตุเมืองเหนือ..เสริมมงคลชีวิต ตาก – ลำปาง

“ไหว้พระธาตุเมืองเหนือ..เสริมมงคลชีวิต ตาก – ลำปาง วันน… Continue reading ไหว้พระธาตุเมืองเหนือ..เสริมมงคลชีวิต ตาก – ลำปาง

ไหว้พระธาตุเมืองเหนือ..เสริมมงคลชีวิต ตาก – ลำปาง วันนี้ (26 มีนาคม 2564) นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบนายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอเมืองตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ไหว้พระธาตุเมืองเหนือ….เสริมมงคลชีวิต ตาก – ลำปาง” กิจกรรมหนึ่งที่กระตุ้นฟื้นฟู

“ไหว้พระธาตุเมืองเหนือ..เสริมมงคลชีวิต ตาก – ลำปาง วันน… Continue reading ไหว้พระธาตุเมืองเหนือ..เสริมมงคลชีวิต ตาก – ลำปาง วันนี้ (26 มีนาคม 2564) นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบนายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอเมืองตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ไหว้พระธาตุเมืองเหนือ….เสริมมงคลชีวิต ตาก – ลำปาง” กิจกรรมหนึ่งที่กระตุ้นฟื้นฟู

นายอำเภอพบพระ ร่วมกับส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง ทหารตำรวจ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตชด.ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสาฯ ประชาชนกว่า200คน ช่วยกัน รื้อถอนเศษไม้ศาลาการเปรียญวัดบ้านช่องแคบ

นายอำเภอพบพระ ร่วมกับส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง ทหารตำรวจ เจ… Continue reading นายอำเภอพบพระ ร่วมกับส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง ทหารตำรวจ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตชด.ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสาฯ ประชาชนกว่า200คน ช่วยกัน รื้อถอนเศษไม้ศาลาการเปรียญวัดบ้านช่องแคบ

เกิดเหตุวาตภัยพายุฝนอย่างรุนแรงขึ้นในพื้นที่ อ.พบพระ และก่อความเสียหายให้วัดช่องแคบ

สภ.พบพระ จังหวัดตาก วันที่23 มี.ค. 64 เวลา 15.00 น. พ.ต… Continue reading เกิดเหตุวาตภัยพายุฝนอย่างรุนแรงขึ้นในพื้นที่ อ.พบพระ และก่อความเสียหายให้วัดช่องแคบ

อำเภอพบพระ อบต.ช่องแคบ และฝ่ายปกครอง เร่งสํารวจผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัยพายุฤดูร้อนและมอบสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

อำเภอพบพระ อบต.ช่องแคบ และฝ่ายปกครอง เร่งสํารวจผู้ได้รั… Continue reading อำเภอพบพระ อบต.ช่องแคบ และฝ่ายปกครอง เร่งสํารวจผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัยพายุฤดูร้อนและมอบสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

อำเภอพบพระ พายุฤดูร้อน ทั้งฝนและลม กระหน่ำทำให้ศาลาวัดบ้านช่องแคบพัง ต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักหักโค้น หัวถนน 4หมู่บ้านไฟดับสนิท

อำเภอพบพระ พายุฤดูร้อน ทั้งฝนและลม กระหน่ำทำให้ศาลาวัดบ… Continue reading อำเภอพบพระ พายุฤดูร้อน ทั้งฝนและลม กระหน่ำทำให้ศาลาวัดบ้านช่องแคบพัง ต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักหักโค้น หัวถนน 4หมู่บ้านไฟดับสนิท

ตาก.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา20 โรงเรียน

ตาก.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ประชุมผู้บร… Continue reading ตาก.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา20 โรงเรียน

อ.พบพระ แล้งแล้ว..ไม่ต้องรอ เกษตรกรปลูกอะโวคาโด กว่า500ต้น กำลังให้ผลผลิต เจอปัญหาขาดแคลนน้ำ ตัดสินใจขุดเจาะบ่อบาดาล ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สูบน้ำรดต้นอะโวคาโด

อ.พบพระ แล้งแล้ว..ไม่ต้องรอ เกษตรกรปลูกอะโวคาโด กว่า500… Continue reading อ.พบพระ แล้งแล้ว..ไม่ต้องรอ เกษตรกรปลูกอะโวคาโด กว่า500ต้น กำลังให้ผลผลิต เจอปัญหาขาดแคลนน้ำ ตัดสินใจขุดเจาะบ่อบาดาล ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สูบน้ำรดต้นอะโวคาโด

สภ.พบพระ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ซึ่งมีด้วยกัน 3 กิจกรรม

สภ.พบพระ จังหวัดตาก วันนี้ 16 มี.ค. 64 เวลา 09.00 น. สภ… Continue reading สภ.พบพระ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ซึ่งมีด้วยกัน 3 กิจกรรม

อ.พบพระ นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอพบพระ เป็นประธานออกสลากกาชาดการกุศลอำเภอพบพระ ประจำปี 2564

อ.พบพระ นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอพบพระ เ… Continue reading อ.พบพระ นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอพบพระ เป็นประธานออกสลากกาชาดการกุศลอำเภอพบพระ ประจำปี 2564

อบต.ช่องแคบ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอพบพระ อบรม รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนสุนัขแมว ในพื้นที่ตำบลช่องแคบ

อบต.ช่องแคบ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอพบพระ อบรม รณรงค์ป้องกั… Continue reading อบต.ช่องแคบ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอพบพระ อบรม รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนสุนัขแมว ในพื้นที่ตำบลช่องแคบ

ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17,18 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก

ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17,18 ล… Continue reading ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17,18 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก

ช้างบ้านยะพอ16เชือกเข้าร่วมกิจกรรม วันช้างไทย “บ้านเพราะช้าง” บ้านยะพอ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก

ช้างบ้านยะพอ16เชือกเข้าร่วมกิจกรรม วันช้างไทย “บ้… Continue reading ช้างบ้านยะพอ16เชือกเข้าร่วมกิจกรรม วันช้างไทย “บ้านเพราะช้าง” บ้านยะพอ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก

อ.พบพระ แล้งจัด น้ำแห้งขอด น้ำประปา น้ำอุปโภคบริโภค และแหล่งน้ำเพิ่อการเกษตรเริ่มไม่เพียงพอ

อ.พบพระ แล้งจัด น้ำแห้งขอด น้ำประปา น้ำอุปโภคบริโภค และ… Continue reading อ.พบพระ แล้งจัด น้ำแห้งขอด น้ำประปา น้ำอุปโภคบริโภค และแหล่งน้ำเพิ่อการเกษตรเริ่มไม่เพียงพอ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์จังหวัดตาก ตรวจเยี่ยมผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์จังหวัดตาก ตรวจเยี่ยมผ… Continue reading กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์จังหวัดตาก ตรวจเยี่ยมผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร

ผบ.ทบ. เดินทางปฏิบัติ ภารกิจในพื้นที่แนวชายแดน อ.พบพระพื้นที่ตำบลวาเล่ย์ อบต.วาเล่ย์ และ โรงเรียน บ้านมอเกอไทย

ผบ.ทบ. เดินทางปฏิบัติ ภารกิจในพื้นที่แนวชายแดน อ.พบพระพ… Continue reading ผบ.ทบ. เดินทางปฏิบัติ ภารกิจในพื้นที่แนวชายแดน อ.พบพระพื้นที่ตำบลวาเล่ย์ อบต.วาเล่ย์ และ โรงเรียน บ้านมอเกอไทย

นายอำเภอพบพระ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และ ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) ประจำเดือนมีนาคม

นายอำเภอพบพระ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และ ประชุมคณะกรรม… Continue reading นายอำเภอพบพระ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และ ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) ประจำเดือนมีนาคม

วันแรก..จังหวัดตาก ห้ามเผาโดยเด็ดขาด พบความร้อน29จุด ข้อมูล Hotspot จากดาวเทียมของ GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(Gistda)

วันแรก..จังหวัดตาก ห้ามเผาโดยเด็ดขาด พบความร้อน29จุด ข้… Continue reading วันแรก..จังหวัดตาก ห้ามเผาโดยเด็ดขาด พบความร้อน29จุด ข้อมูล Hotspot จากดาวเทียมของ GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(Gistda)

อ.พบพระ ไฟไหม้ต้นอะโวคาโดพันธุ์ดีสวนลุงเด่น เสียหายกว่า400ต้น พร้อมด้วยระบบท่อส่งน้ำเสียหายยับ

อ.พบพระ ไฟไหม้ต้นอะโวคาโดพันธุ์ดีสวนลุงเด่น เสียหายกว่า… Continue reading อ.พบพระ ไฟไหม้ต้นอะโวคาโดพันธุ์ดีสวนลุงเด่น เสียหายกว่า400ต้น พร้อมด้วยระบบท่อส่งน้ำเสียหายยับ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ครบรอบ 105 ปี การสหกรณ์ไทย

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำป… Continue reading สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ครบรอบ 105 ปี การสหกรณ์ไทย

ชาวบ้านรวมไทยพัฒนา8 – ทำบุญครบรอบ วันกำเนิดหมู่บ้าน ปีที่ 33

ชาวบ้านรวมไทยพัฒนา8 – ทำบุญครบรอบ วันกำเนิดหมู่บ้… Continue reading ชาวบ้านรวมไทยพัฒนา8 – ทำบุญครบรอบ วันกำเนิดหมู่บ้าน ปีที่ 33

พช.พบพระ : “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” รอบที่ 2

พช.พบพระ : “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐา… Continue reading พช.พบพระ : “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” รอบที่ 2

รถพ่วงพุ่งชนด่านตรวจ -บ้านห้วยหินฝน เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงเบรกแตกเสียหลักพุ่งชน ด่านตรวจความมั่นคงบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทหารเชื่อบารมีหลวงพ่อพัฒน์ ช่วยรอดราวปาฏิหารย์

รถพ่วงพุ่งชนด่านตรวจ -บ้านห้วยหินฝน เกิดอุบัติเหตุรถบรร… Continue reading รถพ่วงพุ่งชนด่านตรวจ -บ้านห้วยหินฝน เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงเบรกแตกเสียหลักพุ่งชน ด่านตรวจความมั่นคงบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทหารเชื่อบารมีหลวงพ่อพัฒน์ ช่วยรอดราวปาฏิหารย์

คึกคัก ลงทะเบียนเราชนะ ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ ณ.หอประชุม ที่ว่าการอำเภอพบพระ จังหวัดตาก

คึกคัก ลงทะเบียนเราชนะ ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนในการลงทะเบี… Continue reading คึกคัก ลงทะเบียนเราชนะ ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ ณ.หอประชุม ที่ว่าการอำเภอพบพระ จังหวัดตาก

พช.พบพระ : จับมือเครือข่ายฯ ร่วมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงในช่วงวิกฤติโควิด

พช.พบพระ : จับมือเครือข่ายฯ ร่วมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปล… Continue reading พช.พบพระ : จับมือเครือข่ายฯ ร่วมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงในช่วงวิกฤติโควิด