วันอังคาร ที่ 28 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

อ.พบพระ พี่น้องชนเผ่า ชาวปากาเกอญอ เผ่าลีซู เผ่าม้งและคนไทยพื้นราบ ต.ช่องแคบ ตื่นตัว ในการฉีดวัคซีน ป้องกันไวรัสโควิช- 19 แค่ครึ่งวัน เกือบ500คน

อ.พบพระ พี่น้องชนเผ่

Read more

อ.พบพระ ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น สาธารณสุข อสม.จิตอาสา และประชาชน ร่วมกัน รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่มีความสมัครใจ ฉีดวัคซีนโควิด-19 (COVID-19) 55หมู่บ้าน

อ.พบพระ ฝ่ายปกครอง ท

Read more

นายอำเภอพบพระ เป็นประธาน การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ครั้งที่ 5/2564 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) ครั้งที่ 5/2564

นายอำเภอพบพระ เป็นปร

Read more

กิ่งกาชาด อ.พบพระ ฝ่ายปกครอง และแม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่ ให้กำลังใจและมอบสิ่งของ ให้กับ ผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่อำเภอพบพระ

กิ่งกาชาด อ.พบพระ ฝ่

Read more

สนง.สาธารณสุขอำเภอพบพระ รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก (Kick Off) เพื่อสร้างความตระหนักและปลุกกระแสให้ประชาชนในพื้นที่ทุกคนตื่นตัว ตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์โรคไข้เลือดออก

สนง.สาธารณสุขอำเภอพบ

Read more

ตาก.โรงพยาบาลพบพระ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ รพ. สต. ร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้อสม. ในพื้นที่ ตำบลคีรีราษฎร์

ตาก.โรงพยาบาลพบพระ ส

Read more

ตาก.โรงพยาบาลพบพระ ร่วมกับสาธารณสุขพบพระ รพ.สต. ในพื้นที่ตำบลรวมไทยพัฒนา ฉีดวัคซีนป้องกัน เชื้อไวรัสโควิด19 ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข อสม.

ตาก.โรงพยาบาลพบพระ ร

Read more

อ.พบพระ -ตำรวจ -ทหาร-ฝ่ายปกครอง-ฝ่ายท้องถิ่น-เจ้าหน้าที่สาธารณสุข-อสม-กู้ภัยพายัพ-ชรบ.ร่วมกัน บริการพี่น้องประชาชนและ เฝ้าระวังป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ จุดบริการประชาชนบ้านห้วยนกแล

อ.พบพระ -ตำรวจ -ทหาร

Read more

ผกก.สภ.พบพระ จ.ตาก ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดคัดกรองชุมชนบ้านวาเล่ย์( ที่พักสายตรวจตำบลวาเล่ย์) ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ผกก.สภ.พบพระ จ.ตาก ต

Read more

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน ด่านชุมชนในพื้นที่อำเภอพบพระ พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

รองผู้ว่าราชการจังหว

Read more

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก จัดประชุมคณะทำงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ครั้งที่ 1

สำนักงานสหกรณ์จังหวั

Read more

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และบริษัทเอกชน จัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่

สำนักงานสหกรณ์จังหวั

Read more

ไหว้พระธาตุเมืองเหนือ..เสริมมงคลชีวิต ตาก – ลำปาง วันนี้ (26 มีนาคม 2564) นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบนายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอเมืองตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ไหว้พระธาตุเมืองเหนือ….เสริมมงคลชีวิต ตาก – ลำปาง” กิจกรรมหนึ่งที่กระตุ้นฟื้นฟู

“ไหว้พระธาตุเมืองเหน

Read more

นายอำเภอพบพระ ร่วมกับส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง ทหารตำรวจ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตชด.ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสาฯ ประชาชนกว่า200คน ช่วยกัน รื้อถอนเศษไม้ศาลาการเปรียญวัดบ้านช่องแคบ

นายอำเภอพบพระ ร่วมกั

Read more

อำเภอพบพระ อบต.ช่องแคบ และฝ่ายปกครอง เร่งสํารวจผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัยพายุฤดูร้อนและมอบสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

อำเภอพบพระ อบต.ช่องแ

Read more

อำเภอพบพระ พายุฤดูร้อน ทั้งฝนและลม กระหน่ำทำให้ศาลาวัดบ้านช่องแคบพัง ต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักหักโค้น หัวถนน 4หมู่บ้านไฟดับสนิท

อำเภอพบพระ พายุฤดูร้

Read more

อ.พบพระ แล้งแล้ว..ไม่ต้องรอ เกษตรกรปลูกอะโวคาโด กว่า500ต้น กำลังให้ผลผลิต เจอปัญหาขาดแคลนน้ำ ตัดสินใจขุดเจาะบ่อบาดาล ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สูบน้ำรดต้นอะโวคาโด

อ.พบพระ แล้งแล้ว..ไม

Read more

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์จังหวัดตาก ตรวจเยี่ยมผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร

กลุ่มส่งเสริมและพัฒน

Read more

วันแรก..จังหวัดตาก ห้ามเผาโดยเด็ดขาด พบความร้อน29จุด ข้อมูล Hotspot จากดาวเทียมของ GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(Gistda)

วันแรก..จังหวัดตาก ห

Read more

พช.พบพระ : “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” รอบที่ 2

พช.พบพระ : “น้

Read more

รถพ่วงพุ่งชนด่านตรวจ -บ้านห้วยหินฝน เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงเบรกแตกเสียหลักพุ่งชน ด่านตรวจความมั่นคงบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทหารเชื่อบารมีหลวงพ่อพัฒน์ ช่วยรอดราวปาฏิหารย์

รถพ่วงพุ่งชนด่านตรวจ

Read more