วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ทหารค่ายจิรประวัติ ร่วมแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

ทหารค่ายจิรประวัติ ร

Read more

กองทัพภาคที่ 3 ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “โกนเซิน”

กองทัพภาคที่ 3 ให้กา

Read more

กองกำลังนเรศวร กับการปราบปรามขบวนการโจรกรรมรถข้ามแดน

กองกำลังนเรศวร กับกา

Read more

มณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย

มณฑลทหารบกที่ 37 ร่ว

Read more

โซล่าเซลล์ แสงสว่างในหมู่บ้านและในใจประชาชน

โซล่าเซลล์ แสงสว่างใ

Read more

การป้องกันโรคโควิด-19 ผ่านกลไกความมั่นคงชายแดน ในระดับคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น (Township Border Committee : TBC) แม่ฮ่องสอน – ลอยก่อ

การป้องกันโรคโควิด-1

Read more

โครงการ “คนไทย ไม่ทิ้งกัน” กองทัพบกและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พาคนไทยกลับบ้าน (16 กันยายน 2564)

โครงการ “คนไทย ไม่ทิ

Read more

คณะทำงานโฆษก ทภ.3/กอ.รมน.ภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 150

คณะทำงานโฆษก ทภ.3/กอ

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี(พอ.สว.) “วัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม” จ.พิษณุโลก

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

(มีคลิป) มทบ.39 จัดกำลังพลจิตอาสา เสริมกระสอบทราย จุดล่อแหลมคลองไทรย้อย ป้องกันไม่ให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร

มทบ.39 จัดกำลังพลจิต

Read more

กองทัพภาคที่ 3 แถลงข่าวเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จ.ตาก

กองทัพภาคที่ 3 แถลงข

Read more

(มีคลิป) มทบ.39 เร่งให้การช่วยเหลือ เหตุดินสไลด์บ้านพังถล่ม จมลงสู่แม่น้ำยม ของสองตา – ยาย ที่ อ.บางระกำ

มทบ.39 เร่งให้การช่ว

Read more

กองทัพภาคที่ 3 แถลงผลการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต เพื่อประชาชน

กองทัพภาคที่ 3 แถลงผ

Read more

กองทัพภาคที่ 3 แถลงข่าวการจับกุมยาบ้ากว่า 900,000 เม็ด ในพื้นที่แนวชายแดนภาคเหนือ (9 กันยายน 2564)

กองทัพภาคที่ 3 แถลงข

Read more

(มีคลิป) ทหารช่าง กองทัพภาคที่ 3 ร่วมแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ทหารช่าง กองทัพภาคที

Read more

ทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3 ชนะเลิศ การประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกองทัพไทย

ทหารพันธุ์ดี กองทัพภ

Read more

กองทัพภาคที่ 3 แถลงข่าว การป้องกันโรคโควิด-19 ผ่านกลไกความมั่นคงชายแดน ในระดับคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น (Township Border Committee : TBC) แม่สอด – เมียวดี

กองทัพภาคที่ 3 แถลงข

Read more

ทหารพรานกองทัพภาคที่ 3 มอบกล้าสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ต้านโรคโควิด-19 เพื่อประชาชน

ทหารพรานกองทัพภาคที่

Read more

กองทัพภาคที่ 3 แถลงข่าว “หมู่บ้านเข้มแข็ง” ตามโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ในพื้นที่ภาคเหนือ

กองทัพภาคที่ 3 แถลงข

Read more

มณฑลทหารบกที่ 31 ร่วมแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเรือนจำกลาง จังหวัดนครสวรรค์

มณฑลทหารบกที่ 31 ร่ว

Read more

กองทัพภาคที่ 3 แถลงผลการสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา – สปป.ลาว (9 กันยายน 2564)

กองทัพภาคที่ 3 แถลงผ

Read more

ทหารกองทัพภาคที่ 3 ร่วมแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ

ทหารกองทัพภาคที่ 3 ร

Read more

คณะทำงานโฆษก ทภ.3/กอ.รมน.ภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 149

คณะทำงานโฆษก ทภ.3/กอ

Read more

“Innovation for Fight COVID-19” ทีมแพทย์พยาบาล รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เผยโฉม…..นวัตกรรมการประยุกต์ใช้ตู้แรงดันลบแบบเคลื่อนที่ฝ่าวิกฤติ COVID-19 ช่วยลดความเสี่ยงจากการสัมผัส และการสิ้นเปลืองทรัพยากรทางการแพทย์

Innovation for Fight

Read more

โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ความร่วมมือกองทัพบก – มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์) ในพื้นที่ภาคเหนือ

โครงการปรับปรุงฟื้นฟ

Read more

แพทย์ทหารโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก กับภารกิจการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเรือนจำ

แพทย์ทหารโรงพยาบาลค่

Read more

แพทย์ทหารแนะนำ หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ควรฉีดวัคซีนโควิด-19

แพทย์ทหารแนะนำ หญิงต

Read more

กองทัพภาคที่ 3 แผลงข่าวสรุปผลการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย เดือนสิงหาคม 2564

กองทัพภาคที่ 3 แผลงข

Read more

กองทัพภาคที่ 3 แถลงข่าว กอ.รมน.ภาค 3 ดำเนินการสร้างต้นแบบโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นที่ห่างไกล “โซล่าเซลล์ แสงสว่างในหมู่บ้านและในใจประชาชน”

กองทัพภาคที่ 3 แถลงข

Read more

กองทัพภาคที่ 3 แถลงข่าวสรุปผลการดำเนินคดีการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เดือนสิงหาคม 2564

กองทัพภาคที่ 3 แถลงข

Read more

กองทัพภาคที่ 3 แถลงข่าวโครงการขุดลอกคูคลอง 108 แห่ง ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในแหล่งน้ำสาธารณะ

กองทัพภาคที่ 3 แถลงข

Read more

โครงการ “คนไทย ไม่ทิ้งกัน” กองทัพบกและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พาคนไทยกลับบ้าน (2 กันยายน 2564)

โครงการ “คนไทย ไม่ทิ

Read more

โครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อประชาชน

โครงการทหารพันธุ์ดี

Read more

คณะทำงานโฆษก ทภ.3/กอ.รมน.ภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 148

คณะทำงานโฆษก ทภ.3/กอ

Read more

กองทัพภาคที่ 3 แถลงผลการจับกุมยาเสพติด ตามแนวชายแดน

กองทัพภาคที่ 3 แถลงผ

Read more

การเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3

การเตรียมความพร้อมขอ

Read more

ทหารช่าง กองทัพภาคที่ 3 ร่วมวาดฝัน เพื่อเด็กกำพร้า

ทหารช่าง กองทัพภาคที

Read more

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ต้นแบบการสร้างเครือข่ายประชาชนอาสาเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

กองอำนวยการรักษาความ

Read more

กองทัพภาคที่ 3 กับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต

กองทัพภาคที่ 3 กับกา

Read more

กองกำลังนเรศวร ลาดตระเวนเข้มพื้นที่ชายแดน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

กองกำลังนเรศวร ลาดตร

Read more

โครงการ “คนไทย ไม่ทิ้งกัน” กองทัพบกและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พาคนไทยกลับบ้าน (26 สิงหาคม 2564)

โครงการ “คนไทย ไม่ทิ

Read more

โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง (กองพลทหารม้าที่ 1) เพื่อประชาชน กองทัพภาคที่ 3

โครงการทหารพันธุ์ดี

Read more

กองทัพภาคที่ 3 แถลงข่าวโครงการทหารพันธุ์ดี ป่าน่าน อาหารชุมชน

กองทัพภาคที่ 3 แถลงข

Read more

คณะทำงานโฆษก ทภ.3/กอ.รมน.ภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 147

คณะทำงานโฆษก ทภ.3/กอ

Read more

กองทัพภาคที่ 3 นำเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบ 17 หรือ MI-17 ของกองทัพบก ปรับให้มีความพร้อมอย่างเหมาะสมกับการส่งผู้ป่วยติดเชื้อCOVID-19 กลับภูมิลำเนาเพื่อเข้ารับการรักษา

กองทัพภาคที่ 3 นำเฮล

Read more

แม่ทัพภาคที่ 3 ประธานพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระสุพรรณกัลยา วันสถาปนากองทัพภาคที่ 3 ครบรอบปีที่ 119

แม่ทัพภาคที่ 3 ประธา

Read more

ทัพภาค 3 แถลงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่

ทัพภาค 3 แถลงความคืบ

Read more

กองทัพภาคที่ 3 แถลงข่าวการป้องกันโรคโควิด-19 ผ่านกลไกความมั่นคงชายแดนไทย – เมียนมา ในระดับคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น (Township Border Committee : TBC)

กองทัพภาคที่ 3 แถลงข

Read more

กองทัพภาคที่ 3 แถลงข่าวการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย ในพื้นที่ภาคเหนือ

กองทัพภาคที่ 3 แถลงข

Read more

กองทัพภาคที่ 3 แถลงข่าวการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย

กองทัพภาคที่ 3 แถลงข

Read more

โครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3 ปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร

โครงการทหารพันธุ์ดี

Read more

กองทัพภาคที่ 3 แถลงข่าวโครงการ “กองทัพบกอาสาพาประชาชนไปฉีดวัคซีน” ในพื้นที่ภาคเหนือ

กองทัพภาคที่ 3 แถลงข

Read more

มณฑลทหารบกที่ 31 พื้นที่รับส่งผู้ป่วยสีเขียว ของกองทัพภาคที่ 3 ในโครงการ “คนไทย ไม่ทิ้งกัน”

มณฑลทหารบกที่ 31 พื้

Read more

119 ปี กองทัพภาคที่ 3 สร้างความมั่นคงในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อประเทศชาติและประชาชน

119 ปี กองทัพภาคที่

Read more

คณะทำงานโฆษก ทภ.3/กอ.รมน.ภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 146

คณะทำงานโฆษก ทภ.3/กอ

Read more

20 สิงหาคม “วันครบรอบแห่งการสถาปนาหน่วย กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3” 119 ปี

20 สิงหาคม “วั

Read more

กองทัพบกยังช่วยการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด (กลุ่มสีเขียว) กลับภูมิลำเนาต่อเนื่อง

กองทัพบกยังช่วยการเค

Read more

ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา

ต้นแบบการบริหารจัดกา

Read more

กองทัพภาคที่ 3 แถลงผลการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่ภาคเหนือ

กองทัพภาคที่ 3 แถลงผ

Read more

กองทัพภาคที่ 3 แถลงข่าวผลการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต

กองทัพภาคที่ 3 แถลงข

Read more

กองทัพภาคที่ 3 แถลงข่าวผลการปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ในพื้นที่ภาคเหนือ

กองทัพภาคที่ 3 แถลงข

Read more

กองทัพภาคที่ 3 แถลงข่าวผลการจับกุมยาเสพติด ตามแนวชายแดน

กองทัพภาคที่ 3 แถลงข

Read more

ทหารกองทัพภาคที่ 3 เปิดจุดบริการประชาชน เพื่อให้การช่วยเหลือฯ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ทหารกองทัพภาคที่ 3 เ

Read more

กองทัพภาคที่ 3 แถลงข่าว สรุปผลการดำเนินการ โครงการ “คนไทย ไม่ทิ้งกัน” (ยอด ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564)

กองทัพภาคที่ 3 แถลงข

Read more

กล้าฝรั่งพื้นเมือง พันธุ์พระราชทานจาก โครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ในพื้นที่ภาคเหนือ

กล้าฝรั่งพื้นเมือง พ

Read more

กองทัพภาคที่ 3 แถลงข่าวโครงการตามพระราชเสาวนีย์ฯ เพื่อความสุขของประชาชนชาวไทย ในพื้นที่ภาคเหนือ

กองทัพภาคที่ 3 แถลงข

Read more

คณะทำงานโฆษก ทภ.3/กอ.รมน.ภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 145

คณะทำงานโฆษก ทภ.3/กอ

Read more

กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เจริญพระชนมพรรษา 89 พรรษา

กองทัพภาคที่ 3 จัดพิ

Read more

กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กองบัญชาการช่วยรบที่

Read more

กองทัพภาคที่ 3 จัดงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบปีที่ 134

กองทัพภาคที่ 3 จัดงา

Read more

ทหารช่าง กองทัพภาคที่ 3 เพื่อการสนับสนุนบรรเทาปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ทหารช่าง กองทัพภาคที

Read more

กองทัพภาค 3 แถลงผลการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดน่าน

กองทัพภาค 3 แถลงผลกา

Read more

กองทัพภาค 3 สรุปผลการดำเนินคดีการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เดือนกรกฎาคม 2564

กองทัพภาค 3 สรุปผลกา

Read more

กองทัพภาค 3 สรุปผลการปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ เดือนกรกฎาคม 2564

กองทัพภาค 3 สรุปผลกา

Read more

ทัพภาค 3 แถลงผลการจับกุมยาเสพติด ตามแนวชายแดน ในพื้นที่ภาคเหนือ

ทัพภาค 3 แถลงผลการจั

Read more

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมสร้างกำลังใจในช่วงโควิด-19

กองอำนวยการรักษาความ

Read more

อากาศยานกองทัพบก เพื่อพี่น้องชาวไทย ในโครงการ “คนไทย ไม่ทิ้งกัน”

อากาศยานกองทัพบก เพื

Read more

ชมรมกอล์ฟอาวุโสพิษณุโลกร่วมใจบริจาคยางรถยนต์เก่า กว่า 60 เส้น ให้ พล.พัฒนา.3 ใช้เป็นประโยชน์

ชมรมกอล์ฟอาวุโสพิษณุ

Read more

กองทัพภาคที่ 3 เปิดโรงพยาบาลสนามฯ รับผู้ป่วยโควิด-19 กลับภูมิลำเนาจังหวัดพิษณุโลก

กองทัพภาคที่ 3 เปิดโ

Read more

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธ

Read more