วันจันทร์ ที่ 24 เดือนมกราคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศสป.กอ.รมน.ภาค 3 นำพ่อเมืองสองแคว พร้อมนักปั่นเที่ยวชมโครงการทหารพันธุ์ดี ทภ.3

ศสป.กอ.รมน.ภาค 3 นำพ

Read more

ศสป.กอ.รมน.ภาค 3 จัดโครงการ “เยาวชน Army Farm เดินตามรอยเท้าพ่อ”ครั้งที่ 2

ศสป.กอ.รมน.ภาค 3 จัด

Read more

แพทย์ทหารห่วงใย “โรคตับจากการดื่มแอลกอฮอล์”

แพทย์ทหารห่วงใย “โรค

Read more

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กับรางวัลหน่วยสายแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2565

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพ

Read more

การปราบปรามการนำเข้าเมล็ดข้าวโพดผิดกฎหมาย ในพื้นที่กองกำลังนเรศวร จังหวัดตาก

การปราบปรามการนำเข้า

Read more

การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ (20 มกราคม 2565)

การปราบปรามการลักลอบ

Read more

การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต เพื่อประชาชน

การสนับสนุนเฮลิคอปเต

Read more

การปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย กว่า 430 คน (11-18 มกราคม 2565)

การปราบปรามการลักลอบ

Read more

การรับสมัครทหารกองเกินเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์

การรับสมัครทหารกองเก

Read more

สถานการณ์ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (19 มกราคม 2565)

สถานการณ์ผู้หนีภัยคว

Read more

โครงการตามพระราชเสาวนีย์ฯ “หมู่บ้านชาวไทยภูเขา” เพื่อความมั่นคงของประชาชนชาวไทย ในพื้นที่ภาคเหนือ

โครงการตามพระราชเสาว

Read more

โครงการตามพระราชเสาวนีย์ฯ “หมู่บ้านชาวไทยภูเขา” เพื่อความมั่นคงของประชาชนชาวไทย ในพื้นที่ภาคเหนือ

โครงการตามพระราชเสาว

Read more

กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ในวันกองทัพไทย ประจำปี 2565

กองทัพภาคที่ 3 จัดพิ

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ส่งมอบรถจักรยานเก่า ดำเนินการซ่อมแซมให้มีสภาพพร้อมใช้ ตามโครงการ Army Bike “จักรยาน สานฝัน ปันสุข”

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

การปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย กว่า 350 คน (1-10 มกราคม 2565)

การปราบปรามการลักลอบ

Read more

การปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย กว่า 350 คน (1-10 มกราคม 2565)

การปราบปรามการลักลอบ

Read more

แพทย์ทหารห่วงใย “7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่”

แพทย์ทหารห่วงใย “7 ก

Read more

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ กับรางวัลหน่วยสายแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2565

โรงพยาบาลค่ายจิรประว

Read more

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ กับรางวัลหน่วยสายแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2565

โรงพยาบาลค่ายจิรประว

Read more

เชิญเที่ยวชม “ค่ายฝึกการรบพิเศษ และแหล่งโบราณคดีค่ายประตูผา”

เชิญเที่ยวชม “ค่ายฝึ

Read more

เชิญเที่ยวชม “ค่ายฝึกการรบพิเศษ และแหล่งโบราณคดีค่ายประตูผา”

เชิญเที่ยวชม “ค่ายฝึ

Read more

เชิญเที่ยวชม “ค่ายฝึกการรบพิเศษ และแหล่งโบราณคดีค่ายประตูผา”

เชิญเที่ยวชม “ค่ายฝึ

Read more

เชิญเที่ยวชม “ค่ายฝึกการรบพิเศษ และแหล่งโบราณคดีค่ายประตูผา”

เชิญเที่ยวชม “ค่ายฝึ

Read more

การปราบปรามขบวนการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ข้ามแดน ในพื้นที่จังหวัดตาก (13 มกราคม 2565)

การปราบปรามขบวนการโจ

Read more

การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต เพื่อประชาชน

การสนับสนุนเฮลิคอปเต

Read more

การปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย กว่า 350 คน (1-10 มกราคม 2565)

การปราบปรามการลักลอบ

Read more

สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ (13 มกราคม 2565)

สถานการณ์ไฟป่าและหมอ

Read more

สถานการณ์ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (12 มกราคม 2565)

สถานการณ์ผู้หนีภัยคว

Read more

โครงการตามพระราชเสาวนีย์ฯ “บ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ” เพื่อความสุขของประชาชนชาวไทย ในพื้นที่ภาคเหนือ

โครงการตามพระราชเสาว

Read more

โครงการตามพระราชเสาวนีย์ฯ “บ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ” เพื่อความสุขของประชาชนชาวไทย ในพื้นที่ภาคเหนือ

โครงการตามพระราชเสาว

Read more

โครงการตามพระราชเสาวนีย์ฯ “บ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ” เพื่อความสุขของประชาชนชาวไทย ในพื้นที่ภาคเหนือ

โครงการตามพระราชเสาว

Read more

เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 3 ตรวจเยี่ยมโครงการคัดแยกขยะอินทรีย์ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค

Read more

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 39 จิตอาสา จับมือ เทศบาลตำบลปลักแรด นำถุงยังชีพกองทัพบก หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ มอบผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในพื้นที่อำเภอบางระกำ

ชุดปฏิบัติการกิจการพ

Read more

𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐂𝐡𝐢𝐥𝐝𝐫𝐞𝐧’𝐬 𝐃𝐚𝐲 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เปิดบ้านจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 สร้างร้อยยิ้มให้เด็ก ๆ บุตรหลานกำลังพล

𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐂𝐡𝐢𝐥𝐝𝐫𝐞𝐧&#8217

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 39 สนับสนุนกำลังพลอำนวยความสะดวก ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด – 19 จังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

แพทย์ทหารแนะนำ “6 ขั้นตอนการช่วยคนหมดสติให้ฟื้นคืนชีพ (CPR : Cardiopulmonary Resuscitation)”

แพทย์ทหารแนะนำ “6 ขั

Read more

แพทย์ทหารแนะนำ “6 ขั้นตอนการช่วยคนหมดสติให้ฟื้นคืนชีพ (CPR : Cardiopulmonary Resuscitation)”

แพทย์ทหารแนะนำ “6 ขั

Read more

การปรับปรุงและดัดแปลงเฮลิคอปเตอร์ สำหรับภารกิจทางการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อประชาชน

การปรับปรุงและดัดแปล

Read more

การปราบปรามการนำเข้าเมล็ดข้าวโพดผิดกฎหมาย ในพื้นที่กองกำลังนเรศวร จังหวัดตาก

การปราบปรามการนำเข้า

Read more

การปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย ในพื้นที่กองกำลังผาเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การปราบปรามบุหรี่ผิด

Read more

การปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย ในพื้นที่กองกำลังผาเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การปราบปรามบุหรี่ผิด

Read more

การปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย ในพื้นที่กองกำลังผาเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การปราบปรามบุหรี่ผิด

Read more

การปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย ในพื้นที่กองกำลังผาเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การปราบปรามบุหรี่ผิด

Read more

การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ในพื้นที่จังหวัดตาก

การปราบปรามการลักลอบ

Read more

การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ในพื้นที่จังหวัดตาก

การปราบปรามการลักลอบ

Read more

กิจกรรมการประกวดร้องเพลง “บ้านเกิดเมืองนอน” กองทัพภาคที่ 3

กิจกรรมการประกวดร้อง

Read more

กิจกรรมการประกวดร้องเพลง “บ้านเกิดเมืองนอน” กองทัพภาคที่ 3

กิจกรรมการประกวดร้อง

Read more

การปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย กว่า 790 คน (1-31 ธันวาคม 2564)

การปราบปรามการลักลอบ

Read more

การปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย กว่า 790 คน (1-31 ธันวาคม 2564)

การปราบปรามการลักลอบ

Read more

การปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย กว่า 790 คน (1-31 ธันวาคม 2564)

การปราบปรามการลักลอบ

Read more

การปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย กว่า 790 คน (1-31 ธันวาคม 2564)

การปราบปรามการลักลอบ

Read more

สถานการณ์ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก (5 มกราคม 2565)

สถานการณ์ผู้หนีภัยคว

Read more

สถานการณ์ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก (5 มกราคม 2565)

สถานการณ์ผู้หนีภัยคว

Read more

สถานการณ์ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก (5 มกราคม 2565)

สถานการณ์ผู้หนีภัยคว

Read more

กองทัพภาคที่ 3 รณรงค์ร่วมลดไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองภาคเหนือ

กองทัพภาคที่ 3 รณรงค

Read more

กองทัพภาคที่ 3 รณรงค์ร่วมลดไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองภาคเหนือ

กองทัพภาคที่ 3 รณรงค

Read more

กองทัพภาคที่ 3 รณรงค์ร่วมลดไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองภาคเหนือ

กองทัพภาคที่ 3 รณรงค

Read more

กองทัพภาคที่ 3 รณรงค์ร่วมลดไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองภาคเหนือ

กองทัพภาคที่ 3 รณรงค

Read more

“ปกป้องประชา โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ตรวจพบผู้ป่วยโอไมครอนรายแรกในจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการรักษาผู้ป่วยทันที””

“ปกป้องประชา โรงพยาบ

Read more

มณฑลทหารบกที่ 39 นำกำลังพล จิตอาสา อำนวยความสะดวกบริการประชาชน นักท่องเที่ยว เทศกาลปีใหม่ 2565 ที่พระราชวังจันทน์เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565

มณฑลทหารบกที่ 39 นำก

Read more

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงปีใหม่ บริเวณหน้าพระราชวังจันทน์ แนะเจ้าหน้าที่ป้องกันโควิด – และลดอุบัติเหตุ

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตร

Read more

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 39 เข้มข้นรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนพร้อมตั้งจุดบริการประชาชนในห้วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2565

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย

Read more

แพทย์ทหารห่วงใย เตือนภัยเงียบ “โรคเบาหวาน”

แพทย์ทหารห่วงใย เตือ

Read more

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ห่วงใย “อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565”

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย

Read more

“อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า” แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร จังหวัดเชียงใหม่

“อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเ

Read more

การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต เพื่อประชาชน

การสนับสนุนเฮลิคอปเต

Read more

การเตรียมความพร้อม และการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ในห้วงฤดูหนาว

การเตรียมความพร้อม แ

Read more

การเตรียมการจัดตั้งจุดบริการประชาชน ห้วงเทศกาลปีใหม่ 2565

การเตรียมการจัดตั้งจ

Read more

การดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน พื้นที่แนวชายแดนจังหวัดตาก

การดูแลความปลอดภัยให

Read more

สถานการณ์ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก (29 ธันวาคม 2564)

สถานการณ์ผู้หนีภัยคว

Read more

กองบิน ๔๖ ออกหน่วยมิตรประชา ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงฤดูหนาว

กองบิน ๔๖ ออกหน่วยมิ

Read more

“เพราะเราคือ ครอบครัวเดียวกัน” กองทัพภาคที่ 3 ร.4 พัน.3 เยี่ยมครอบครัวครูฝึกทหารใหม่ผลัด 2/64

“เพราะเราคือ ค

Read more

กองทัพภาคที่ 3 ร.4 พัน.3 จัดกิจกรรมเก็บผักอินทรีย์ “สวนผักอินทรีย์ วิถีแบ่งปัน” พิชผักสวนครัวรั้วกินได้

กองทัพภาคที่ 3 ร.4 พ

Read more

สถานการณ์ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก (22 ธันวาคม 2564)

สถานการณ์ผู้หนีภัยคว

Read more

แพทย์ทหารห่วงใย “ผิวหนังอักเสบ” โรคที่ควรระวังเมื่อเข้าฤดูหนาว

แพทย์ทหารห่วงใย “ผิว

Read more

การแก้ไขปัญหาการลักลอบปลูกฝิ่น ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

การแก้ไขปัญหาการลักล

Read more

การปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย กว่า 250 คน (14 – 21 ธันวาคม 2564)

การปราบปรามการลักลอบ

Read more

การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ในพื้นที่จังหวัดตาก

การปราบปรามการลักลอบ

Read more

การปราบปรามและจับกุมยาบ้า ในพื้นที่แนวชายแดนภาคเหนือ กว่า 300,000 เม็ด (15 ธันวาคม 2564)

การปราบปรามและจับกุม

Read more

การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต เพื่อประชาชน

การสนับสนุนเฮลิคอปเต

Read more

โครงการอาชาบำบัดสำหรับเด็กปฐมวัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

โครงการอาชาบำบัดสำหร

Read more

“สายตรง แม่ทัพภาคที่ 3” ช่องทางให้ประชาชน รวมทั้งกำลังพล และครอบครัว ร่วมแจ้งเบาะแสงานความมั่นคง ในพื้นที่ภาคเหนือ

“สายตรง แม่ทัพภาคที่

Read more

การสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด ผ่านระบบโลจิสติกส์

การสกัดกั้นการลำเลีย

Read more

” ของขวัญปีใหม่ ” มณฑลทหารบกที่ 39 ซ่อมสร้างบ้านทหารใหม่ ตามโครงการ “กองทัพบก ซ่อมสร้างบ้านทั่วไทย เทิดไท้ปีมหามงคล”

” ของขวัญปีใหม

Read more

ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง จัดกิจกรรมเสวนาในงานกาชาดออนไลน์ กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2564

ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้

Read more

ร.14 พัน.1 นำผลผลิตที่ได้จากโครงการทหารพันธุ์ดี  มาแจกจ่ายให้กับกำลังพล และครอบครัวภายในหน่วย “ผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดี สู่กำลังพล และครอบครัวภายในหน่วย”

ร.14 พัน.1 นำผลผลิตท

Read more

ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 จัด กิจกรรมจิตอาสา “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”

ศอ.จอส.พระราชทาน พล.

Read more

“S.M.A.R.T. soldiers strong army” การเสริมสร้างอำนาจกำลังรบที่ไม่มีตัวตน กองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โดย กรมทหารช่างที่ 3 ได้จัดกิจกรรมไตรกีฬา “ว่าย ปั่น วิ่ง” ณ สวนสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

“S.M.A.R.T. so

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดกำลังพล และกำลังพลจิตอาสา ใช้รถจักรยานยนต์ ทางยุทธวิธี เดินทางเข้าพื้นที่ในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการ Army delivery โดยตระเวนมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 20 ผืน เสื้อยืดคอปก และหน้ากากอนามัย ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองพลทหารราบที่ 4 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เติมความอบอุ่น นักรบ

Read more

มณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านคลอง เร่งเตรียมสถานที่ จัดกิจกรรม ปั่นจักรยานรณรงค์ “ชีวิตใหม่ ลดฝุ่น หยุดเผา เพื่อเรา เพื่อโลก” ส่วนหนึ่งของกิจกรรมรณรงค์ลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ

มณฑลทหารบกที่ 39 ร่ว

Read more

มณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมกับ เซ็นทรัล กรุ๊ป จัดโครงการ “มอบผ้าห่มกันหนาวให้ชาวพิษณุโลก” ในพื้นที่ ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

มณฑลทหารบกที่ 39 ร่ว

Read more

“กองทัพภาคที่ 3” มทบ.39 ร่วมกับ เซ็นทรัล กรุ๊ป จัดโครงการ “มอบผ้าห่มกันหนาวให้ชาวพิษณุโลก” ในพื้นที่ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

“กองทัพภาคที่

Read more

สล.พมพ.ทภ.3 จัดการเสริมสร้างศักยภาพกำลังพลเกี่ยวกับงานด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน

สล.พมพ.ทภ.3 จัดการเส

Read more

การรับสมัครทหารกองเกินเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์

การรับสมัครทหารกองเก

Read more

การเตรียมความพร้อม และการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ในห้วงฤดูหนาว

การเตรียมความพร้อม แ

Read more

การปราบปรามสินค้าผิดกฎหมาย ในพื้นที่กองกำลังนเรศวร จังหวัดตาก

การปราบปรามสินค้าผิด

Read more

การปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (11 ธันวาคม 2564)

การปราบปรามการลักลอบ

Read more

การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ในพื้นที่จังหวัดตาก

การปราบปรามการลักลอบ

Read more

การปราบปรามขบวนการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ข้ามแดน ในพื้นที่จังหวัดตาก

การปราบปรามขบวนการโจ

Read more

การปราบปรามและจับกุมยาบ้า ในพื้นที่แนวชายแดนภาคเหนือ กว่า 5,000,000 เม็ด (13 ธันวาคม 2564)

การปราบปรามและจับกุม

Read more

การปราบปรามขบวนการการลักลอบนำเข้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย

การปราบปรามขบวนการกา

Read more

กิจกรรมการประกวดร้องเพลง “บ้านเกิดเมืองนอน” กองทัพภาคที่ 3

กิจกรรมการประกวดร้อง

Read more

กิจกรรม “งานกาชาดออนไลน์ กองทัพภาคที่ 3” ประจำปี 2564

กิจกรรม “งานกาชาดออน

Read more

กองทัพภาคที่ 3 มทบ.39 รับซื้อลำไยช่วยเหลือเกษตรกรภาคเหนือ แก้ไขปัญหาราคาผลไม้ตกต่ำ

กองทัพภาคที่ 3 มทบ.3

Read more

มาเที่ยวกัน ……เริ่มแล้ว..กองทัพภาคที่ 3 เปิดค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จัดงาน “กาชาดออนไลน์” ขนผลผลิตทหารพันธุ์ดี-สินค้าแม่บ้าน ทบ. และครอบครัวทหาร จำหน่ายราคาถูกไม่เก็บค่าแผง แถมไลฟ์สดให้สั่งซื้อผ่านเฟซฯ ก่อนจัดส่งถึงบ้านผ่านระบบดีลิเวอรีทหาร นำรายได้ถวาย กรมสมเด็จพระเทพฯ

มาเที่ยวกัน ……เริ่มแ

Read more

มณฑลทหารบกที่ 39 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน สนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค (Covid-19)

มณฑลทหารบกที่ 39 จัด

Read more

มณฑลทหารบกที่ 39 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน สนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค (Covid-19)

มณฑลทหารบกที่ 39 จัด

Read more

มณฑลทหารบกที่ 39 นำทหารจิตอาสาอำนวยความสะดวกบริการประชาชนมาฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส covid 19 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

มณฑลทหารบกที่ 39 นำท

Read more

กองทัพภาคที่ 3 ร่วมใจต้านภัยหนาว บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กองพลพัฒนาที่ 3 เข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว

กองทัพภาคที่ 3 ร่วมใ

Read more

ผบ.ทบ.อวยพรปีใหม่กำลังพล ให้ดูแลพื้นที่ อำนวยความสะดวกประชาชน ย้ำนโยบายเดินหน้า “หาคนที่ใช่ ใจอยากเป็นทหาร” ในทุกการรับสมัครที่ ทบ.เปิดรับ

ผบ.ทบ.อวยพรปีใหม่กำล

Read more

มณฑลทหารบกที่ 39 นำทหารจิตอาสา อำนวยความสะดวกสนับสนุนบริการประชาชนรับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส covid 19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนพิษณุโลก

มณฑลทหารบกที่ 39 นำท

Read more

กองทัพบก โดย มทบ.39 ผนึกกำลัง บริษัท สยาม คูโบต้าฯ มอบเสื้อกันหนาว 2,500 ตัว ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

กองทัพบก โดย มทบ.39

Read more

กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานตามโครงการ “เยาวชน Army Farm เดินตามรอยเท้าพ่อ”

กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4

Read more

ข่าวแจก การจัดงานกาชาดออนไลน์ กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2564ณ สวนสุขภาพค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถวันที่ 14 – 27 ธันวาคม 2564 เวลา 1700

ข่าวแจก การจัดงานกาช

Read more

กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา

กองทัพภาคที่ 3 มีควา

Read more

โฆษกกองทัพภาคที่ 3 แถลงข่าวกรณีปรากฎข่าวสาร และข้อมูลเผยแพร่ในสื่อออนไลน์

โฆษกกองทัพภาคที่ 3 แ

Read more

กองทัพภาคที่ 3 มทบ.39 ร่วมมือเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เติมกำลังใจ – ให้คนในชุมชน ก้าวพ้นวิกฤติ Covid-19

กองทัพภาคที่ 3 มทบ.3

Read more

กองทัพภาคที่ 3 กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 กองบัญชาการการช่วยรบที่ 3 จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล “เลือดจากเรา พร้อมพลังใจ”

กองทัพภาคที่ 3 กองพั

Read more

กองทัพภาคที่ 3 กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติฯ “ปลูกวันเเม่ เกี่ยววันพ่อ”

กองทัพภาคที่ 3 กองพั

Read more

“โรคอีสุกอีใส (Chickenpox/Varicella)” แพทย์ทหารห่วงใย โรคหน้าหนาวที่ต้องระวัง

“โรคอีสุกอีใส (Chick

Read more

การป้องกันโรคโควิด-19 ผ่านกลไกความมั่นคงชายแดน ในระดับคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น (Township Border Committee : TBC) ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3

การป้องกันโรคโควิด-1

Read more

การปราบปรามขบวนการโจรกรรมรถข้ามแดน ในพื้นที่จังหวัดตาก

การปราบปรามขบวนการโจ

Read more

การปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย กว่า 100 คน (1-7 ธันวาคม 2564)

การปราบปรามการลักลอบ

Read more

การปราบปรามและจับกุมยาบ้า ในพื้นที่แนวชายแดนภาคเหนือ กว่า 2,300,000 เม็ด (3-4 ธันวาคม 2564)

การปราบปรามและจับกุม

Read more

คัดเลือกเยาวชนรักดนตรี พื้นที่ชายแดนภาคเหนือ ร่วมเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก

คัดเลือกเยาวชนรักดนต

Read more

กิจกรรม “รวมเลือดเนื้อ ชาติเชื้อไทย” กองทัพภาคที่ 3

กิจกรรม “รวมเลือดเนื

Read more

พิพิธภัณฑ์ทหารกลางแจ้ง อนุสรณ์สถาน 17 ทหารกล้า (ฐานปฏิบัติการห้วยโก๋น)

พิพิธภัณฑ์ทหารกลางแจ

Read more

โครงการสวนสาธารณะกินได้ ค่ายพ่อขุนผาเมือง (กองพลทหารม้าที่ 1)

โครงการสวนสาธารณะกิน

Read more

บก.คฟป.ทภ.3 สน. รายงานสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันฯพบจุดความร้อนสะสมห้วง 1-5 ธ.ค.64 จำนวน 629 จุด โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรสูงสุด 437 จุด ป่าสงวน 63 จุด

บก.คฟป.ทภ.3 สน. รายง

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค3 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธ.ค. 64

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

มณฑลทหารบกที่ 39 จัดกิจกรรม “มีแล้ว – แบ่งปัน” เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์บริการฉัดวัคซีนจังหวัดพิษณุโลก

มณฑลทหารบกที่ 39 จัด

Read more

จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ปล่อยปลาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564

จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน

Read more

กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม

กองทัพภาคที่ 3 จัดกิ

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 39 เดินหน้านำทหารจิตอาสา สนับสนุนอำนวยความสะดวกภาคีเครือข่ายบริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส covid-19 ที่จังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร

จิตอาสาพัฒนาทำความสะ

Read more

แพทย์ทหารห่วงใย “โรคซึมเศร้า (Depression) ความผิดปกติทางอารมณ์ที่รักษาให้หายได้”

แพทย์ทหารห่วงใย “โรค

Read more

การปราบปรามสินค้าผิดกฎหมาย ในพื้นที่กองกำลังนเรศวร จังหวัดตาก

การปราบปรามสินค้าผิด

Read more

การปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (24 – 30 พฤศจิกายน 2564)

การปราบปรามการลักลอบ

Read more

เรือเร็ว ปฏิบัติการลำน้ำสาละวิน เพื่อประชาชน

เรือเร็ว ปฏิบัติการล

Read more

โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง (กองพลทหารม้าที่ 1)

โครงการทหารพันธุ์ดี

Read more

มณฑลทหารบกที่ 32 มอบอาหารม้า เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสมาคมรถม้า จังหวัดลำปาง

มณฑลทหารบกที่ 32 มอบ

Read more

“ข้าวอินทรีย์” จากโครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3

“ข้าวอินทรีย์” จากโค

Read more

มณฑลทหารบกที่ 34 และทุกภาคส่วน ร่วมใจกำจัดผักตบชวาในกว๊านพะเยา

มณฑลทหารบกที่ 34 และ

Read more

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 นำทหารจิตอาสา ร่วมกับ ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านคลอง สถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาทำความสะอาดชุมชนบ้านคลอง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9 วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบ

Read more

มณฑลทหารบกที่ 39 จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนและจิตอาสา ลงพื้นที่ สร้างการรับรู้ “เส้นทางสู่โรงเรียนนายสิบทหารบก” ผ่านระบบการสมัครสอบออนไลน์ One Stop Service “ พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวถุงยังชีพ

มณฑลทหารบกที่ 39 จัด

Read more

พัน.สร.4 ได้จัดกำลังพลหน่วยทหารจิตอาสาบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิต

พัน.สร.4 ได้จัดกำลัง

Read more

กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 นำจิตอาสาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ รองรับการเปิดภาคเรียน 1 ธ.ค.64 ป้องกัน โควิด – 19

กองบัญชาการช่วยรบที่

Read more

“Sky Doctor” รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บินลัดฟ้า ตาก – พิษณุโลก ส่งทารกน้อย มีอาการภาวะติดเชื้อตั้งแต่แรกเกิด เข้ารับการรักษาฉุกเฉิน

“Sky Doctor” รพ.สมเด

Read more

มทภ.3 และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

มทภ.3 และคณะ ตรวจเยี

Read more

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 “เยี่ยมบ้านน้องทหารใหม่ สร้างความประทับใจ คลายความกังวล”

กองพันทหารปืนใหญ่ที่

Read more

กองพลพัฒนาที่ 3 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ต่อยอดโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย “ ถวายเป็นพระราชกุศล

กองพลพัฒนาที่ 3 จัดก

Read more

ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 จัดกิจกรรมจิตอาสา ต่อยอดโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย “ ถวายเป็นพระราชกุศล

ศอ.จอส.พระราชทาน พล.

Read more

(มีคลิป) รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวมหาราช กองทัพภาคที่ 3 จัดชุดแพทย์ เข้าดูแลทหารกองประจำการ ที่มีปัญหาสุขภาพจิต ตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารบก

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศ

Read more

แพทย์ทหารเตือน “ภัยเงียบ จากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และซี”

แพทย์ทหารเตือน “ภัยเ

Read more

“โครงการจักรยาน สานฝัน ปันสุข” กองทัพภาคที่ 3

“โครงการจักรยาน สานฝ

Read more

รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรม COVID BOX โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ร่วมแก้ไขปัญหา การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รางวัลชนะเลิศ นวัตกร

Read more

การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ในพื้นที่จังหวัดตาก (23 พฤศจิกายน 2564)

การปราบปรามการลักลอบ

Read more

การปราบปรามและจับกุมยาบ้า 2,000,000 เม็ด ในพื้นที่แนวชายแดนภาคเหนือ (23 พฤศจิกายน 2564)

การปราบปรามและจับกุม

Read more

การปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (22 – 24 พฤศจิกายน 2564)

การปราบปรามการลักลอบ

Read more

การรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2565 (การสอบคัดเลือกแบบเฉพาะกลุ่ม) ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3

การรับสมัครบุคคลพลเร

Read more

“โครงการร้อยใจรักษ์” ในพื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

“โครงการร้อยใจรักษ์”

Read more

โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี “การสร้างคน เพื่อกลับไปสร้างชุมชน”

โครงการทหารพันธุ์ดี

Read more

มทบ.39 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน สนับสนุนศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัส โควิด-19 จ.พิษณุโลก

มทบ.39 จัดกำลังพลจิต

Read more

แม่ทัพภาคที่ 3 ลงแขกเกี่ยวข้าวปทุมธานี 1 เมล็ดพันธุ์พระราชทาน

แม่ทัพภาคที่ 3 ลงแขก

Read more

กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลกดำเนินการโครงการพัฒนาบ้านน้ำแจ้งพัฒนา หมู่ 15 ต.นาบัว อ.นครไทย

กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโ

Read more

กองพันทหารสื่อสารที่ 4 นำจิตอาสา เก็บผักตบชวา ในสระสองห้อง เขตอุทยานประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ปรับภูมิทัศน์…รับการท่องเที่ยว

กองพันทหารสื่อสารที่

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 พร้อม กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก.ผ่านระบบประชุมทางไกล กับ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

มณฑลทหารบกที่ 39 นำจิตอาสา ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ผู้นำชุมชน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ มอบถุงยังชีพ ผ้าห่มกันหนาว ให้ราษฎรในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม

มณฑลทหารบกที่ 39 นำจ

Read more

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน และจิตอาสากองพันทหารสื่อสารที่ 4 ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมการปรับพื้นที่บ้านผู้ยากไร้ เพื่อสร้างบ้านหลังใหม่

ชุดปฏิบัติการกิจการพ

Read more

การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต เพื่อประชาชน

การสนับสนุนเฮลิคอปเต

Read more

การป้องกันโรคโควิด-19 ผ่านกลไกความมั่นคงชายแดน ในระดับคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น (Township Border Committee : TBC) แม่สาย – ท่าขี้เหล็ก

การป้องกันโรคโควิด-1

Read more

รถพุ่มพวง ของ “โครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3” กับการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โรคโควิด-19

รถพุ่มพวง ของ “โครงก

Read more

โครงการ “กองทัพบกอาสาพาประชาชนไปฉีดวัคซีน” ในพื้นที่ภาคเหนือ

โครงการ “กองทัพบกอาส

Read more

การปราบปรามขบวนการการลักลอบนำเข้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย

การปราบปรามขบวนการกา

Read more

การปราบปรามและจับกุมยาเสพติด ในพื้นที่แนวชายแดนภาคเหนือ

การปราบปรามและจับกุม

Read more