วันจันทร์ ที่ 4 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

รองแม่ทัพภาคที่ 3 มอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7

รองแม่ทัพภาคที่ 3 มอ

Read more

(มีคลิป) “ทหารพระราชา ช่วยเหลือประชาชน” มณฑลทหารบกที่ 34 ได้จัด ชุดปฏิบัติลงสำรวจพื้นที่การเกิดอุทกภัยในพื้นที่

“ทหารพระราชา ช

Read more

(มีคลิป) “ทหารพระราชา ช่วยเหลือประชาชน” มณฑลทหารบกที่ 34 ได้จัด ชุดปฏิบัติลงสำรวจพื้นที่การเกิดอุทกภัยในพื้นที่

“ทหารพระราชา ช

Read more

แพทย์ทหารแนะนำ “ปลอดโควิด ลดการนำเชื้อเข้าบ้าน ด้วยมาตรการ 4 แยก”

แพทย์ทหารแนะนำ “ปลอด

Read more

กิจกรรมโครงการ “ปลูกป่าทางอากาศ” จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กิจกรรมโครงการ “ปลูก

Read more

การป้องกันโรคโควิด-19 ผ่านกลไกความมั่นคงชายแดน ในระดับคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น (Township Border Committee : TBC) ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 (30 มิถุนายน 2565)

การป้องกันโรคโควิด-1

Read more

จอมพลังค่ายจิรประวัติ ร่วมแข่งขันชักกะเย่อ

จอมพลังค่ายจิรประวัต

Read more

กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรม “สานฝัน เปิดประสบการณ์ร่วม จากพี่สู่น้อง” ครั้งที่ 1 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองทัพภาคที่ 3 จัดกิ

Read more

กองกำลังนเรศวร กับการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมาย ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (30 มิถุนายน 2565)

กองกำลังนเรศวร กับกา

Read more

เชิญชวนพี่น้องประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำหน่ายและซื้อสินค้าทางการเกษตรราคาถูก

เชิญชวนพี่น้องประชาช

Read more

“โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช” จังหวัดพะเยา โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4

“โครงการทหารพันธุ์ดี

Read more

วงดนตรีโรงเรียนผดุงราษฎร์ ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 39 ส่งความสุขเพื่อพี่น้องประชาชน ในกิจกรรม “ดนตรีในสวน” จังหวัดพิษณุโลก

วงดนตรีโรงเรียนผดุงร

Read more

กองทัพภาคที่ 3 มอบม้าเพื่อกิจกรรมอาชาบำบัด

กองทัพภาคที่ 3 มอบม้

Read more

(มีคลิป) “จิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 34 เราทำความดีด้วยหัวใจ”

“จิตอาสาพระราช

Read more

แพทย์ทหาร “เตือนประชาชนในช่วงหน้าฝน ระวังป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง แนะยึดหลักสุก ร้อน สะอาด”

แพทย์ทหาร “เตื

Read more

การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ในพื้นที่จัดหวัดตาก (22 มิถุนายน 2565)

การปราบปรามการลักลอบ

Read more

กองทัพภาคที่ 3 เตือน “อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อเข้ารับราชการ”

กองทัพภาคที่ 3 เตือน

Read more

ขอเชิญร่วมงาน “กาดก้อม ฮอมฮัก บ้านป่องนัก” ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565

ขอเชิญร่วมงาน “กาดก้

Read more

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ขับเคลื่อนโครงการ “ป่าเปียก ลดเชื้อเพลิง สร้างรายได้”

กองอำนวยการรักษาความ

Read more

การปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย กว่า 760 คน (1 – 20 มิถุนายน 2565)

การปราบปรามการลักลอบ

Read more

เชิญชวนพี่น้องประชาชนจังหวัดน่าน จำหน่ายและซื้อสินค้าทางการเกษตร “ตลาดนัดช่วยเหลือ เกษตรกรน่าน”

เชิญชวนพี่น้องประชาช

Read more

โครงการทดลองเลี้ยงและผลิตพันธุ์ไก่พระราชทาน “โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช” จังหวัดพะเยา

โครงการทดลองเลี้ยงแล

Read more

กองทัพภาคที่ 3 ส่งความสุขเพื่อพี่น้องประชาชน ในกิจกรรม “ดนตรีในสวน”

กองทัพภาคที่ 3 ส่งคว

Read more

กองทัพภาคที่ 3 ชี้แจง กรณีข้าราชการทหารถูกร้องเรียนว่ามีพฤติกรรมหลอกลวงเรียกรับเงิน เพื่อเป็นค่าดำเนินการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

กองทัพภาคที่ 3 ชี้แจ

Read more

แพทย์ทหารห่วง “ผู้สูงอายุพลัดตกหกล้ม ในช่วงฤดูฝน”

แพทย์ทหารห่วง “ผู้สู

Read more

กิจกรรม“ส่งต่อโอกาสให้น้องอ่าน สู่การศึกษาพื้นที่ห่างไกล” ในพื้นที่ภาคเหนือ

กิจกรรม“ส่งต่อโอกาสใ

Read more

การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564

การฝึกภาคสนามของนักศ

Read more

การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย ในพื้นที่จังหวัดตาก (15 มิถุนายน 2565)

การปราบปรามการลักลอบ

Read more

การเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 (15 มิถุนายน 2565)

การเตรียมความพร้อมขอ

Read more

ปิดพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว สำหรับผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก (15 มิถุนายน 2565)

ปิดพื้นที่ปลอดภัยชั่

Read more

แพทย์ทหารเตือน “ประชาชนระวังเจ็บป่วยด้วยโรค และภัยสุขภาพในช่วงฤดูฝน”

แพทย์ทหารเตือน “ประช

Read more

การเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 32 เพื่อพี่น้องประชาชน

การเตรียมความพร้อมขอ

Read more

การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ในพื้นที่จัดหวัดแม่ฮ่องสอน (9 มิถุนายน 2565)

การปราบปรามการลักลอบ

Read more

สรุปผลการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่ภาคเหนือ (1 – 31 พฤษภาคม 2565)

สรุปผลการสกัดกั้นและ

Read more

ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก ทยอยกลับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่อง (8 มิถุนายน 2565)

ผู้หนีภัยความไม่สงบช

Read more

แพทย์ทหารเตือนภัย “ระวังไข้เลือดออก คาดการณ์มีผู้ป่วยเพิ่ม”

แพทย์ทหารเตือนภัย “ร

Read more

การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต เพื่อประชาชน (3 มิถุนายน 2565)

การสนับสนุนเฮลิคอปเต

Read more

มณฑลทหารบกที่ 32 กับการช่วยเหลือสมาชิกสมาคมรถม้า จังหวัดลำปาง

มณฑลทหารบกที่ 32 กับ

Read more

กองกำลังนเรศวรร่วมบูรณาการ เพื่อการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก (3 มิถุนายน 2565)

กองกำลังนเรศวรร่วมบู

Read more

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ขับเคลื่อนโครงการ “ป่าเปียก ลดเชื้อเพลิง สร้างรายได้”

กองอำนวยการรักษาความ

Read more

การปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย กว่า 2,000 คน (1 – 31 พฤษภาคม 2565)

การปราบปรามการลักลอบ

Read more

ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก ทยอยกลับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่อง (2 มิถุนายน 2565)

ผู้หนีภัยความไม่สงบช

Read more

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน 2565)

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโ

Read more

ผบ.บชร.3 และคณะตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1 บชร.3

ผบ.บชร.3 และคณะตรวจเ

Read more

(มีคลิป) ผบ.มทบ.34 เยี่ยมบ้านทหารใหม่ ด้วยความห่วงใยน้องคนเล็กของกองทัพบก

ผบ.มทบ.34 เยี่ยมบ้าน

Read more

(มีคลิป) ผบ.มทบ.34 เยี่ยมบ้านทหารใหม่ ด้วยความห่วงใยน้องคนเล็กของกองทัพบก

ผบ.มทบ.34 เยี่ยมบ้าน

Read more

แพทย์ทหารเตือนภัย “โรคฝีดาษลิง ติดจากสัตว์สู่คนได้ พร้อมแนะวิธีการป้องกัน”

แพทย์ทหารเตือนภัย “โ

Read more

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ร่วมสนับสนุนการเพาะเชื้อเห็ดป่า สู่โครงการชุมชนไม้มีค่า เพื่อพี่น้องประชาชน

กองอำนวยการรักษาความ

Read more

นักกีฬากองทัพภาคที่ 3 คว้าเหรียญรางวัลซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ประเทศเวียดนาม

นักกีฬากองทัพภาคที่

Read more

การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต เพื่อประชาชน (26 พฤษภาคม 2565)

การสนับสนุนเฮลิคอปเต

Read more

การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต เพื่อประชาชน (26 พฤษภาคม 2565)

การสนับสนุนเฮลิคอปเต

Read more

การป้องกันโรคโควิด-19 ผ่านกลไกความมั่นคงชายแดน ในระดับคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น (Township Border Committee : TBC) ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 (26 พฤษภาคม 2565)

การป้องกันโรคโควิด-1

Read more

ขอเชิญชวนสักการะ “พระพุทธนเรศร์ศิลาปวงประชาบูชิต” กองพลทหารราบที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญชวนสักการะ “พร

Read more

การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ในพื้นที่ภาคเหนือ (26 พฤษภาคม 2565)

การปราบปรามการลักลอบ

Read more

ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก ทยอยกลับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่อง (25 พฤษภาคม 2565)

ผู้หนีภัยความไม่สงบช

Read more

โซล่าเซลล์ แสงสว่างในหมู่บ้านและในใจประชาชน พื้นที่อำเภออมก๋อย

โซล่าเซลล์ แสงสว่างใ

Read more

พระราชทานปลา 888,000 ตัว เพื่อพี่น้องประชาชน (ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง)

พระราชทานปลา 888,000

Read more

มณฑลทหารบกที่ 34 ต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/และความมั่นคงกองทัพบก

มณฑลทหารบกที่ 34 ต้อ

Read more

กองทัพภาคที่ 3 เตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประจำปี 2565

กองทัพภาคที่ 3 เตรีย

Read more

การเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 สำหรับ “ฝนตกหนัก ถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบน” (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 20 – 23 พฤษภาคม 2565)

การเตรียมความพร้อมขอ

Read more

แพทย์ทหารห่วงใย “โรคความดันโลหิตสูง ภัยร้าย ฆาตรกรเงียบ”

แพทย์ทหารห่วงใย “โรค

Read more

การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต เพื่อประชาชน (19 พฤษภาคม 2565)

การสนับสนุนเฮลิคอปเต

Read more

ขอเชิญร่วมงาน “กาดก้อม ฮอมฮัก บ้านป่องนัก พิพิธภัณฑ์มณฑลทหารบกที่ 32″ ครั้งที่ 2

ขอเชิญร่วมงาน “กาดก้

Read more

กองกำลังนเรศวรร่วมบูรณาการ เพื่อการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก

กองกำลังนเรศวรร่วมบู

Read more

กองกำลังนเรศวรร่วมบูรณาการ เพื่อการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก

กองกำลังนเรศวรร่วมบู

Read more

ขอเชิญชวนสักการะพุทธสถานดอยเจดีย์ ค่ายเม็งรายมหาราช มณฑลทหารบกที่ 37 จังหวัดเชียงราย

ขอเชิญชวนสักการะพุทธ

Read more

การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย ในพื้นที่จังหวัดตาก (19 พฤษภาคม 2565)

การปราบปรามการลักลอบ

Read more

ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก ทยอยกลับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่อง (18 พฤษภาคม 2565)

ผู้หนีภัยความไม่สงบช

Read more

การปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย กว่า 1,250 คน (1 – 15 พฤษภาคม 2565)

การปราบปรามการลักลอบ

Read more

โครงการทดลองหมู่บ้านประมงบ้านห้วยเจริญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการทดลองหมู่บ้าน

Read more

มทบ.35 “เตรียมความพร้อม วชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว”

มทบ.35 “เตรียม

Read more

มทบ.35 “เตรียมความพร้อม วชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว”

มทบ.35 “เตรียม

Read more

จิตอาสาพัฒนา ” เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “

จิตอาสาพัฒนา ”

Read more

ร่วมแสดงความยินดีกับเยาวชน โครงการเพชรในตม ประจำปี 2565 ในพื้นที่ภาคเหนือ

ร่วมแสดงความยินดีกับ

Read more

แพทย์ทหารห่วงใย “อากาศร้อน อาหารบูดง่าย เสี่ยงป่วยโรคอาหารเป็นพิษ”

แพทย์ทหารห่วงใย “อาก

Read more

การเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 สำหรับ พายุ “อัสนี”

การเตรียมความพร้อมขอ

Read more

ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก ทยอยกลับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่อง (11 พฤษภาคม 2565)

ผู้หนีภัยความไม่สงบช

Read more

การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ในพื้นที่จัดหวัดแม่ฮ่องสอน (12 พฤษภาคม 2565)

การปราบปรามการลักลอบ

Read more

การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ในพื้นที่จัดหวัดแม่ฮ่องสอน (12 พฤษภาคม 2565)

การปราบปรามการลักลอบ

Read more

การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย ในพื้นที่จังหวัดตาก (12 พฤษภาคม 2565)

การปราบปรามการลักลอบ

Read more

โครงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 1 ล้านไร่ ถวายพ่อ ในพื้นที่จังหวัดน่าน

โครงการปลูกป่า 3 อย่

Read more

พันธุ์พืชสมุนไพรในงานอนุรักษ์ และพัฒนาตู้ยาพืชสมุนไพรประจำบ้าน เพื่อพี่น้องประชาชน

พันธุ์พืชสมุนไพรในงา

Read more

(มีคลิป) กอ.รมน.จังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวพลทหารกองประจำการของหน่วย

กอ.รมน.จังหวัดพิจิตร

Read more

(มีคลิป) มทบ.39 จิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อชาติ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ พิษณุโลก

มทบ.39 จิตอาสาบริจาค

Read more

ผบ.มทบ.38 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ขอบคุณน้องคนเล็กกองทัพบกที่เสียสละมาทำหน้าที่รับใช้ประเทศชาติ และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.38

ผบ.มทบ.38 ตรวจเยี่ยม

Read more

พล.ร.7 ร่วมกับ โครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืช เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ ตามพระราชดำริฯทำการผลิตพืชสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน ประเภทหัวจำนวน 5 ชนิด มอบให้กับหน่วยงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่

พล.ร.7 ร่วมกับ โครงก

Read more

กอ.รมน.จังหวัด พิจิตร ร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด – 19 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล

กอ.รมน.จังหวัด พิจิต

Read more

กอ.รมน.จังหวัด พิจิตร ร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด – 19 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล

กอ.รมน.จังหวัด พิจิต

Read more

กอ.รมน.จังหวัด พิจิตร ร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด – 19 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล

กอ.รมน.จังหวัด พิจิต

Read more

กอ.รมน.จังหวัด พิจิตร ร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด – 19 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล

กอ.รมน.จังหวัด พิจิต

Read more

ผบ.บชร.3 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1/65 พัน.ขส.23 บชร.3

ผบ.บชร.3 ตรวจเยี่ยมห

Read more

แพทย์ทหารเตือนภัย “ช่วงนี้เกิดพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมแรง เสี่ยงโดนฟ้าผ่า”

แพทย์ทหารเตือนภัย “ช

Read more

การอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการประกอบอาหาร “4 I.D. Army Chef” กองพลทหารราบที่ 4

การอบรมเพิ่มพูนความร

Read more

การเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3

การเตรียมความพร้อมขอ

Read more

คุณภาพอากาศที่ดีขึ้น กับการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ในปี 2565

คุณภาพอากาศที่ดีขึ้น

Read more

กองกำลังนเรศวร ประสานบริษัทขนส่งเอกชน ร่วมป้องกันการส่งพัสดุผิดกฎหมาย ในพื้นที่จังหวัดตาก

กองกำลังนเรศวร ประสา

Read more

สรุปผลการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่กองกำลังผาเมือง (1 – 30 เมษายน 2565)

สรุปผลการสกัดกั้นและ

Read more

สรุปผลการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย ในพื้นที่กองกำลังนเรศวร (1 – 30 เมษายน 2565)

สรุปผลการปราบปรามการ

Read more

การปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย กว่า 1,790 คน (1 – 30 เมษายน 2565)

การปราบปรามการลักลอบ

Read more

“โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช” จังหวัดพะเยา

“โครงการทหารพันธุ์ดี

Read more

กองทัพภาคที่ 3 เผย เจ้าหน้าที่รื้อถอนสะพานไม้ไผ่ชั่วคราวช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดนตาก เป็นเส้นทางลำเลียงสิ่งผิดกฎหมาย ยืนยันดูแลชายแดนและผู้หนีภัยความไม่สงบ (ผภสม.) ตามหลักมนุษยธรรม

กองทัพภาคที่ 3 เผย เ

Read more

The 3rd Army Area donated blood more than 8M cc. under the “Blood Donation Volunteer for the Nation” Project in the blood shortage crisis from the effect of COVID-19.

The 3rd Army Area do

Read more

แพทย์ทหารห่วงใย “ปิดเทอม อากาศร้อน ลงเล่นน้ำ เสี่ยงจมน้ำ”

แพทย์ทหารห่วงใย “ปิด

Read more

ร้อยตรี วีรชาติ ศิริสอ (จ่าชาติ สะพานบุญแห่งขุนเขา) รับ “รางวัล ข้าราชการไทยตัวอย่าง” ประจำปี 2565

ร้อยตรี วีรชาติ ศิริ

Read more

การป้องกันโรคโควิด-19 ผ่านกลไกความมั่นคงชายแดน ในระดับคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น (Township Border Committee : TBC) ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 (29 เมษายน 2565)

การป้องกันโรคโควิด-1

Read more

พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ กองพลทหารราบที่ 7 (ทุ่งยั้งทัพ)

พระบรมราชานุสาวรีย์

Read more

การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ในพื้นที่ภาคเหนือ (29 เมษายน 2565)

การปราบปรามการลักลอบ

Read more

การปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย กว่า 1,390 คน (1 – 25 เมษายน 2565)

การปราบปรามการลักลอบ

Read more

การปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย กว่า 1,390 คน (1 – 25 เมษายน 2565)

การปราบปรามการลักลอบ

Read more

การปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย กว่า 1,390 คน (1 – 25 เมษายน 2565)

การปราบปรามการลักลอบ

Read more

ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก ทยอยกลับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่อง (28 เมษายน 2565)

ผู้หนีภัยความไม่สงบช

Read more

ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก ทยอยกลับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่อง (28 เมษายน 2565)

ผู้หนีภัยความไม่สงบช

Read more

ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก ทยอยกลับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่อง (28 เมษายน 2565)

ผู้หนีภัยความไม่สงบช

Read more

ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก ทยอยกลับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่อง (28 เมษายน 2565)

ผู้หนีภัยความไม่สงบช

Read more

การสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด ผ่านระบบโลจิสติกส์ ในพื้นที่ภาคเหนือ

การสกัดกั้นการลำเลีย

Read more

การปราบปรามขบวนการลักลอบนำเข้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย (22 เมษายน 2565)

การปราบปรามขบวนการลั

Read more

การปราบปรามขบวนการลักลอบนำเข้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย (22 เมษายน 2565)

การปราบปรามขบวนการลั

Read more

การปราบปรามขบวนการลักลอบนำเข้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย (22 เมษายน 2565)

การปราบปรามขบวนการลั

Read more

กองกำลังนเรศวร กับการปราบปรามการอาวุธปืนผิดกฎหมาย ในพื้นที่จังหวัดตาก (22 เมษายน 2565)

กองกำลังนเรศวร กับกา

Read more

การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ในพื้นที่ภาคเหนือ (22 เมษายน 2565)

การปราบปรามการลักลอบ

Read more

กองทัพภาคที่ 3 ร่วมบริจาคโลหิตกว่า 8 ล้าน ซีซี โครงการ “บริจาคโลหิต จิตอาสาเพื่อชาติ” ในภาวะวิกฤตขาดแคลนโลหิต จากผลกระทบโรค COVID-19

กองทัพภาคที่ 3 ร่วมบ

Read more

ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก ทยอยกลับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่อง (21 เมษายน 2565)

ผู้หนีภัยความไม่สงบช

Read more

“บ้านป่องนัก พิพิธภัณฑ์มณฑลทหารบกที่ 32” ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ต๋ามฮีด โตยฮอย ย้อนรอยประวัติศาสตร์”

“บ้านป่องนัก พ

Read more

สรุปผลการปฏิบัติ “จุดบริการประชาชน ห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2565” ในพื้นที่ภาคเหนือ

สรุปผลการปฏิบัติ “จุ

Read more

โครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืช เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ ตามพระราชดำริฯ

โครงการเก็บรักษาพันธ

Read more

(มีคลิป) มทบ.39 จัดกำลังพลจิตอาสาสนับสนุนศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัส โควิด-19 จังหวัดพิษณุโลก

มทบ.39 จัดกำลังพลจิต

Read more

แพทย์ทหารห่วงใย “ห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2565” ระวังอันตรายถึงชีวิต

แพทย์ทหารห่วงใย “ห้ว

Read more

การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต เพื่อประชาชน (13 เมษายน 2565)

การสนับสนุนเฮลิคอปเต

Read more

การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ในพื้นที่จังหวัดตาก (13 เมษายน 2565)

การปราบปรามการลักลอบ

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ผ้าจากธรรมชาติ (ECO PRINT) กองพลทหารราบที่ 4

การอบรมเชิงปฏิบัติกา

Read more

การปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย กว่า 450 คน (1 – 10 เมษายน 2565)

การปราบปรามการลักลอบ

Read more

โครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 7

โครงการปรับปรุงพันธุ

Read more

ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก ทยอยกลับภูมิลำเนา(12 เมษายน 2565)

ผู้หนีภัยความไม่สงบช

Read more

กองทัพภาคที่ 3 ห่วงใย “อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565”

กองทัพภาคที่ 3 ห่วงใ

Read more

การจัดตั้งจุดบริการประชาชน ห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2565“สงกรานต์ปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน”

การจัดตั้งจุดบริการป

Read more

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตร

Read more

แพทย์ทหารเตือนภัย “การจมน้ำ เป็นสาเหตุลำดับที่ 3 ของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของทั่วโลก”

แพทย์ทหารเตือนภัย “ก

Read more

กองกำลังนเรศวร กับการปราบปรามการค้าอาวุธสงคราม ในพื้นที่จังหวัดตาก (6 เมษายน 2565)

กองกำลังนเรศวร กับกา

Read more

การปราบปรามและจับกุมยาบ้า ในพื้นที่ภาคเหนือ กว่า 840,000 เม็ด (6 เมษายน 2565)

การปราบปรามและจับกุม

Read more

การปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย กว่า 1,000 คน (1 – 31 มีนาคม 2565)

การปราบปรามการลักลอบ

Read more

การปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย กว่า 1,000 คน (1 – 31 มีนาคม 2565)

การปราบปรามการลักลอบ

Read more

ศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์

Read more

กองทัพภาคที่ 3 ขอเชิญร่วมศึกษาเรียนรู้ “บ้านป่องนัก พิพิธภัณฑ์มณฑลทหารบกที่ 32”

กองทัพภาคที่ 3 ขอเชิ

Read more

กองกำลังผาเมือง ประสานความร่วมมืองานความมั่นคง ไทย – สปป.ลาว

กองกำลังผาเมือง ประส

Read more

สถานการณ์ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก (5 เมษายน 2565)

สถานการณ์ผู้หนีภัยคว

Read more

(มีคลิป) อำเภอเมืองพิษณุโลกคัดเลือกทหารเกณฑ์ ประจำปี 2565

อำเภอเมืองพิษณุโลกคั

Read more

กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ร่วมกิจกรรม ” บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2565

กองบัญชาการช่วยรบที่

Read more

รอง มทภ.3 สังเกตการณ์คัดเลือกทหารเกณฑ์ วันแรกที่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

รอง มทภ.3 สังเกตการณ

Read more

แพทย์ทหารเตือนภัย “โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ”

แพทย์ทหารเตือนภัย “โ

Read more

การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ในพื้นที่จังหวัดตาก (30 มีนาคม 2565)

การปราบปรามการลักลอบ

Read more

นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง “หาน้ำให้นาอิน” ด้วยรถสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์เคลื่อนที่

นวัตกรรมเทคโนโลยี เพ

Read more

กองทัพภาคที่ 3 เข้ม “ยุติธรรม และโปร่งใส ในการตรวจเลือกทหาร”

กองทัพภาคที่ 3 เข้ม

Read more

โครงการปรับปรุงถนนวงแหวน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เชื่อม 4 ตำบล อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

โครงการปรับปรุงถนนวง

Read more

กองทัพภาคที่ 3 (มณฑลทหารบกที่ 31) กับความร่วมมือ (MOU) โครงการเสริมสร้างเยาวชนคนดี มีวินัย รับใช้ชาติ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน เข้ารับราชการทหาร

กองทัพภาคที่ 3 (มณฑล

Read more

ทหารพันธุ์ดีน่าน เชิญชวนเพาะถั่วงอกรับประทาน สะอาด ประหยัด ปลอดภัย

ทหารพันธุ์ดีน่าน เชิ

Read more

โครงการ “ป่าเปียก ลดเชื้อเพลิง สร้างรายได้” กองทัพภาคที่ 3

โครงการ “ป่าเปียก ลด

Read more

กำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565 ในพื้นที่ภาคเหนือ

กำหนดการตรวจเลือกทหา

Read more

แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการฝึกทบทวนการปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉินโดยอากาศยานกองทัพบก ฮ.ท. 145

แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเ

Read more

แพทย์ทหารเตือนภัย “สุขภาพในช่วงฤดูร้อน ประกอบด้วย 5 โรค และ 3 ภัยสุขภาพ”

แพทย์ทหารเตือนภัย “ส

Read more

การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต เพื่อประชาชน (23 มีนาคม 2565)

การสนับสนุนเฮลิคอปเต

Read more

การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต เพื่อประชาชน (23 มีนาคม 2565)

การสนับสนุนเฮลิคอปเต

Read more

การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย ในพื้นที่จังหวัดตาก (23 มีนาคม 2565)

การปราบปรามการลักลอบ

Read more

การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา (23 มีนาคม 2565)

การปราบปรามการลักลอบ

Read more

โครงการเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่ (พันธุ์บางปะกง) กองพลทหารม้าที่ 1

โครงการเลี้ยงเป็ดพัน

Read more

โครงการ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืน “เยาวชน Army Farm เดินตามรอยพ่อ” กองทัพภาคที่ 3

โครงการ ทัศนศึกษาแหล

Read more

การปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย กว่า 830 คน (1-20 มีนาคม 2565)

การปราบปรามการลักลอบ

Read more

การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565

การตรวจเลือกทหารกองเ

Read more

“บ้านหนองห้า” โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

“บ้านหนองห้า” โครงกา

Read more

แม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบรถจักรยานจากผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก

แม่ทัพภาคที่ 3 รับมอ

Read more

The 3rd Army Area invites you to visit tourist attractions in the military area in the Northernmost Point of Thailand, “Army Land Fort Mengrai,” Chiang Rai province.

The 3rd Army Area in

Read more

การปราบปรามขบวนการลักลอบนำเข้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย (15 มีนาคม 2565)

การปราบปรามขบวนการลั

Read more

พลังงานสะอาด จากใบไม้อัดก้อน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พลังงานสะอาด จากใบไม

Read more

กองทัพภาคที่ 3 แจ้งเตือน “อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อเข้ารับราชการ”

กองทัพภาคที่ 3 แจ้งเ

Read more

แพทย์ทหาร กองทัพภาคที่ 3 ห่วงใย ด้านการสาธารณสุขและการป้องกัน เตือนภัย ในพื้นที่ป่าภูเขา หรือแนวชายแดน

แพทย์ทหาร กองทัพภาคท

Read more