วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

อำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญร่วมพิธีถวายพานพุ่ม ดอกไม้สดใน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและวันจักรีบรมราชวงศ์

อำนาจเจริญ สำนักงานเ

Read more

อำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำนาจเจริญ ร่วมประชุม ประเมิลผลการปฏิบัติงานและประสิทธิผลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2)

อำนาจเจริญ สำนักงานเ

Read more

อำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ออกช่วยชาวบ้าน นำ รถบรรทุกน้ำ มาแจกจ่ายให้ชาวบ้าน และโรงเรียน เพื่อบรรเทาความ ขาดแคลน แห้งแล้ง

อำนาจเจริญ องค์การบร

Read more

อำนาจเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร คนอำนาจเจริญมาอยู่ แห่งใด ก็สร้างความภูมิใจ ประทับใจ.ตลอดเวลา

อำนาจเจริญ ผู้อำนวยก

Read more

อำนาจเจริญ สำนักงาน ปปช. อำนาจเจริญ จัดอบรมสัมนา เสริมสร้าง ประสิทธิภาพ การ จัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ ให้กับ บุคลากรทางการศึกษา

อำนาจเจริญ สำนักงาน

Read more

อำนาจเจริญ ในหลวงฯ พระราชทานถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุสามเณรผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ระหว่าง วันที่8-10มีนาคม2564ณ. วัดบ่อชะเนง จังหวัดอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ ในหลวงฯ พ

Read more

อำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ประชุมกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่.1

อำนาจเจริญ สำนักงานเ

Read more

เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งอำนาจเจริญพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงาน สาธารณสุข อำนาจเจริญ รอรับ ผู้โดยสารที่เดินทาง กลับ จากต่างประเทศ กลุ่มเสี่ยง โควิด 19ฯ

อำนาจเจริญ เจ้าหน้าท

Read more

อำนาจเจริญ วันสหกรณ์แห่งชาติจัดทำบุญตักบาตรพร้อมพิธีน้อมถวาย วางพานพุ่มดอกไม้สักการะ น้อมรำลึกถึง บิดา ผู้ก่อตั้งแห่งสหกรณ์ ฯ

อำนาจเจริญ วันสหกรณ์

Read more

อำนาจเจริญ คึกคักในวันแรกของการรับสมัคร สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ วันแรกๆมีผู้มาสมัครชิงเก้าอี้นายกเทศฯถึง 9 คน

อำนาจเจริญ คึกคักในว

Read more

อำนาจเจริญ กรมทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ กระทรวงคมนาคมโดยเลขานุการฐัมนตรีฯ คุณสุขสมรวย วันทนียกุล ติดตามการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างถนนปลอดภัย.

อำนาจเจริญ กรมทางหลว

Read more