วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

แม่ฮ่องสอน ชาวบ้าน 5 พันคนเดือดร้อนหนักไม่มีไฟฟ้าใช้มานานกว่า 20 ปี

แม่ฮ่องสอน ชาวบ้าน 5

Read more

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่จ๋าเต ชิหมื่อแปร

ผู้บริหาร คณาจารย์ เ

Read more

ธารน้ำใจหลั่งไหลช่วยผู้กักตัวโควิด 19 ชาวแม่ฮ่องสอนต่อเนื่อง

ธารน้ำใจหลั่งไหลช่วย

Read more

(มีคลิป)”รองวรญาณ” เปิดงาน “New North Expo 2022 Food & Lifestyle” ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่

“รองวรญาณ&#822

Read more

(มีคลิป) “รฎาวัญ”นำทีมพรรคเสมอภาค ลงพื้นที่เสี่ยงภัยชายแดนแม่สะเรียง แจกสมุนไพรไทยป้องกันโควิดแก่ขาวปากะยอไทยและเมียนมาร์ และสาธิตต้มสมุนไพรดื่มทุกวัน แนะพึ่งตนเองให้รอดปลอดภัย

“รฎาวัญ”

Read more

(มีคลิป) ชุมชนต้นแบบ “ห้วยน้ำใส” ลดการเผาก่อให้เกิดมลพิษPM2.5 ได้เกือบ 100% จากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านทุกหมู่ ตำบลสบเมย ช่วยกันป้องกันปลอดไฟป่า

ชุมชนต้นแบบ “ห

Read more

ฉก.ร.7 สนับสนุน ฮ.ท. 212 ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

ฉก.ร.7 สนับสนุน ฮ.ท.

Read more

ฉก.ร.7 สนับสนุน ฮ.ท. 212 ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

ฉก.ร.7 สนับสนุน ฮ.ท.

Read more

ฉก.ร.7 สนับสนุน ฮ.ท. 212 ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

ฉก.ร.7 สนับสนุน ฮ.ท.

Read more

ฉก.ร.7 สนับสนุน ฮ.ท. 212 ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

ฉก.ร.7 สนับสนุน ฮ.ท.

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเข้าแก้ไขคุณภาพชีวิต ทำไร่หมุนเวียน ปลอดการเผา อำเภอสบเมย ประสบผลสำเร็จลดการเผาทางการเกษตร

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ

Read more

อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสุดอันซีน บ้านกลอเซโล อ.แม่สามแลบ ชม 2 แผ่นดินจุดบรรจบของสายแม่น้ำเมยและสาละวิน

อีกหนึ่งแหล่งท่องเที

Read more

พี่ๆนักรบสีน้ำเงิน….หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 บริการตัดผมน้องๆ หนูๆ ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น ช่วยคุณพ่อคุณแม่ ลดค่าใช้จ่าย ในวันเด็กแห่งชาติ ปี 65

พี่ๆนักรบสีน้ำเงิน&#

Read more

ศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติดกองทัพภาคที่ 3 โดยกองพลทหารราบที่ 7ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ชุดปฏิบัติการตัดทำลายไร่ฝิ่น พื้นที่แม่ยะ ต.โป่งสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์อำนวยการโครงการ

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่แสะ – แม่เลา ฝ่ายปกครองอำเภอปาย เข้าตัดทำลายไร่ฝิ่น พร้อมตรวจสอบการบุกรุกทำลายป่า

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่แสะ – แม่เลา ฝ่ายปกครองอำเภอปาย เข้าตัดทำลายไร่ฝิ่น พร้อมตรวจสอบการบุกรุกทำลายป่า

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่แสะ – แม่เลา ฝ่ายปกครองอำเภอปาย เข้าตัดทำลายไร่ฝิ่น พร้อมตรวจสอบการบุกรุกทำลายป่า

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่แสะ – แม่เลา ฝ่ายปกครองอำเภอปาย เข้าตัดทำลายไร่ฝิ่น พร้อมตรวจสอบการบุกรุกทำลายป่า

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่แสะ – แม่เลา ฝ่ายปกครองอำเภอปาย เข้าตัดทำลายไร่ฝิ่น พร้อมตรวจสอบการบุกรุกทำลายป่า

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่แสะ – แม่เลา ฝ่ายปกครองอำเภอปาย เข้าตัดทำลายไร่ฝิ่น พร้อมตรวจสอบการบุกรุกทำลายป่า

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่แสะ – แม่เลา ฝ่ายปกครองอำเภอปาย เข้าตัดทำลายไร่ฝิ่น พร้อมตรวจสอบการบุกรุกทำลายป่า

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่แสะ – แม่เลา ฝ่ายปกครองอำเภอปาย เข้าตัดทำลายไร่ฝิ่น พร้อมตรวจสอบการบุกรุกทำลายป่า

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่แสะ – แม่เลา ฝ่ายปกครองอำเภอปาย เข้าตัดทำลายไร่ฝิ่น พร้อมตรวจสอบการบุกรุกทำลายป่า

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่แสะ – แม่เลา ฝ่ายปกครองอำเภอปาย เข้าตัดทำลายไร่ฝิ่น พร้อมตรวจสอบการบุกรุกทำลายป่า

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่แสะ – แม่เลา ฝ่ายปกครองอำเภอปาย เข้าตัดทำลายไร่ฝิ่น พร้อมตรวจสอบการบุกรุกทำลายป่า

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่แสะ – แม่เลา ฝ่ายปกครองอำเภอปาย เข้าตัดทำลายไร่ฝิ่น พร้อมตรวจสอบการบุกรุกทำลายป่า

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่แสะ – แม่เลา ฝ่ายปกครองอำเภอปาย เข้าตัดทำลายไร่ฝิ่น พร้อมตรวจสอบการบุกรุกทำลายป่า

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่แสะ – แม่เลา ฝ่ายปกครองอำเภอปาย เข้าตัดทำลายไร่ฝิ่น พร้อมตรวจสอบการบุกรุกทำลายป่า

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่แสะ – แม่เลา ฝ่ายปกครองอำเภอปาย เข้าตัดทำลายไร่ฝิ่น พร้อมตรวจสอบการบุกรุกทำลายป่า

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่แสะ – แม่เลา ฝ่ายปกครองอำเภอปาย เข้าตัดทำลายไร่ฝิ่น พร้อมตรวจสอบการบุกรุกทำลายป่า

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่แสะ – แม่เลา ฝ่ายปกครองอำเภอปาย เข้าตัดทำลายไร่ฝิ่น พร้อมตรวจสอบการบุกรุกทำลายป่า

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่แสะ – แม่เลา ฝ่ายปกครองอำเภอปาย เข้าตัดทำลายไร่ฝิ่น พร้อมตรวจสอบการบุกรุกทำลายป่า

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

ปีใหม่นี้ปลอดภัย…“ กึ๊ดเติงหา ก็มาแอ่ว เหนือ ” ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล จิตอาสา เน้นย้ำการปฏิบัติงานดูแลประชาชนจุดบริการประชาชนอำเภอสบเมย และอำเภอแม่สะเรียง

ปีใหม่นี้ปลอดภัย…“ ก

Read more

ปีใหม่นี้ปลอดภัย…“ กึ๊ดเติงหา ก็มาแอ่ว เหนือ ” ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล จิตอาสา เน้นย้ำการปฏิบัติงานดูแลประชาชนจุดบริการประชาชนอำเภอสบเมย และอำเภอแม่สะเรียง

ปีใหม่นี้ปลอดภัย…“ ก

Read more

ปีใหม่นี้ปลอดภัย…“ กึ๊ดเติงหา ก็มาแอ่ว เหนือ ” ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล จิตอาสา เน้นย้ำการปฏิบัติงานดูแลประชาชนจุดบริการประชาชนอำเภอสบเมย และอำเภอแม่สะเรียง

ปีใหม่นี้ปลอดภัย…“ ก

Read more

ปีใหม่นี้ปลอดภัย…“ กึ๊ดเติงหา ก็มาแอ่ว เหนือ ” ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล จิตอาสา เน้นย้ำการปฏิบัติงานดูแลประชาชนจุดบริการประชาชนอำเภอสบเมย และอำเภอแม่สะเรียง

ปีใหม่นี้ปลอดภัย…“ ก

Read more

จะกี่ปีเราก็ดูแลประชาชนเหมือนเดิม ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ส่งชุดบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ สมาคมกู้ชีพกู้ภัยแม่สะเรียง อบต.บ้านกาศ ตำรวจ ช่วยเหลือระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยของประชาชน ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง

“ จะกี่ปีเราก็ดูแลปร

Read more

จะกี่ปีเราก็ดูแลประชาชนเหมือนเดิม ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ส่งชุดบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ สมาคมกู้ชีพกู้ภัยแม่สะเรียง อบต.บ้านกาศ ตำรวจ ช่วยเหลือระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยของประชาชน ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง

“ จะกี่ปีเราก็ดูแลปร

Read more

จะกี่ปีเราก็ดูแลประชาชนเหมือนเดิม ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ส่งชุดบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ สมาคมกู้ชีพกู้ภัยแม่สะเรียง อบต.บ้านกาศ ตำรวจ ช่วยเหลือระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยของประชาชน ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง

“ จะกี่ปีเราก็ดูแลปร

Read more

จะกี่ปีเราก็ดูแลประชาชนเหมือนเดิม ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ส่งชุดบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ สมาคมกู้ชีพกู้ภัยแม่สะเรียง อบต.บ้านกาศ ตำรวจ ช่วยเหลือระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยของประชาชน ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง

“ จะกี่ปีเราก็ดูแลปร

Read more

จะกี่ปีเราก็ดูแลประชาชนเหมือนเดิม ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ส่งชุดบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ สมาคมกู้ชีพกู้ภัยแม่สะเรียง อบต.บ้านกาศ ตำรวจ ช่วยเหลือระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยของประชาชน ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง

“ จะกี่ปีเราก็ดูแลปร

Read more

จะกี่ปีเราก็ดูแลประชาชนเหมือนเดิม ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ส่งชุดบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ สมาคมกู้ชีพกู้ภัยแม่สะเรียง อบต.บ้านกาศ ตำรวจ ช่วยเหลือระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยของประชาชน ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง

“ จะกี่ปีเราก็ดูแลปร

Read more

จะกี่ปีเราก็ดูแลประชาชนเหมือนเดิม ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ส่งชุดบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ สมาคมกู้ชีพกู้ภัยแม่สะเรียง อบต.บ้านกาศ ตำรวจ ช่วยเหลือระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยของประชาชน ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง

“ จะกี่ปีเราก็ดูแลปร

Read more

จะกี่ปีเราก็ดูแลประชาชนเหมือนเดิม ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ส่งชุดบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ สมาคมกู้ชีพกู้ภัยแม่สะเรียง อบต.บ้านกาศ ตำรวจ ช่วยเหลือระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยของประชาชน ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง

“ จะกี่ปีเราก็ดูแลปร

Read more

จะกี่ปีเราก็ดูแลประชาชนเหมือนเดิม ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ส่งชุดบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ สมาคมกู้ชีพกู้ภัยแม่สะเรียง อบต.บ้านกาศ ตำรวจ ช่วยเหลือระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยของประชาชน ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง

“ จะกี่ปีเราก็ดูแลปร

Read more

จะกี่ปีเราก็ดูแลประชาชนเหมือนเดิม ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ส่งชุดบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ สมาคมกู้ชีพกู้ภัยแม่สะเรียง อบต.บ้านกาศ ตำรวจ ช่วยเหลือระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยของประชาชน ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง

“ จะกี่ปีเราก็ดูแลปร

Read more

จะกี่ปีเราก็ดูแลประชาชนเหมือนเดิม ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ส่งชุดบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ สมาคมกู้ชีพกู้ภัยแม่สะเรียง อบต.บ้านกาศ ตำรวจ ช่วยเหลือระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยของประชาชน ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง

“ จะกี่ปีเราก็ดูแลปร

Read more

จะกี่ปีเราก็ดูแลประชาชนเหมือนเดิม ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ส่งชุดบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ สมาคมกู้ชีพกู้ภัยแม่สะเรียง อบต.บ้านกาศ ตำรวจ ช่วยเหลือระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยของประชาชน ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง

“ จะกี่ปีเราก็ดูแลปร

Read more

จะกี่ปีเราก็ดูแลประชาชนเหมือนเดิม ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ส่งชุดบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ สมาคมกู้ชีพกู้ภัยแม่สะเรียง อบต.บ้านกาศ ตำรวจ ช่วยเหลือระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยของประชาชน ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง

“ จะกี่ปีเราก็ดูแลปร

Read more

ชุดขับเคลื่อนรณรงค์แก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ออกลาดตระเวนเฝ้าระวังพื้นที่ป้องกันไฟป่าหมอกควัน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชุดขับเคลื่อนรณรงค์แ

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 นำทหารเดินเท้าเข้าป่าทึบ สร้าง ‘ฝายชะลอน้ำ ป่าเปียก’ ป้องกันไฟป่า ลดหมอกควันเมืองปางมะผ้า

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกำลังพลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แวะรับต้นไม้ฟรีก่อนก

Read more

กองร้อยทหารราบที่ 723 ร่วม ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 114 มอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว 53 ครัวเรือน…บนดอยอำเภอปาย

กองร้อยทหารราบที่ 72

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ร่วมกับ หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ มส.3 อำเภอขุนยวม ลาดตระเวนพิทักษ์ป่า พบไม้แปรรูปหลายรายการ กลางป่าแม่อูคอ

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

D-DAY หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 พร้อม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 นำชุดปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ประจำปี 2565 และเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่

D-DAY หน่วยเฉพาะกิจก

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ร่วมกับ อำเภอแม่สะเรียง บูรณาการหน่วยงาน ระดมกวาดล้างอาชญากรรม สร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนรับปีใหม่ 65

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ระบุไทยไม่ใช่คู่ขัดแย้ง เหตุความไม่สงบในเมียนมา แต่ทางหน่วยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์แนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะก

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 คุมเข้มทุกตารางนิ้วส่งชุดปฏิบัติการ ลาดตระเวนเข้ม สกัดกั้นหนีเข้าเมือง รักษาความสงบชายแดน เสริมกำลังสกัดเชื้อกลายพันธุ์ ‘โอไมครอน’

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

ชุดปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 เปิดอบรมซักซ้อมการใช้อุปกรณ์ดับไฟป่า เตรียมลงพื้นที่ป้องกันไฟป่าเมืองแม่ฮ่องสอน

ชุดปฏิบัติการป้องกัน

Read more

(มีคลิป) ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ฉก.ร.7 จัดอากาศยานร่วมทีมแพทย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

ศูนย์ปฏิบัติการกองทั

Read more

อุ่นกายคลายหนาว ” ทหารพราน 36 ขึ้นดอยมอบผ้าห่มกันหนาว แจกขนมเด็กๆ ส่งความสุขปีใหม่…สร้างรอยยิ้ม….เสริมความรู้ป้องกัน covid 19

” อุ่นกายคลายห

Read more

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรและกองกำลังป้องกันชายแดน ฐานจอปราคี ในโอกาสติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 4/2564

องคมนตรี เชิญสิ่งของ

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 – ทีมแพทย์ฉุกเฉิน จ.แม่ฮ่องสอน ช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินโดยอากาศยาน เนื่องจากเกิดภาวะเส้นเลือดในสมองตีบ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

(มีคลิป) ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ฉก.ร.7 จัดอากาศยานร่วมทีมแพทย์สนับสนุนการส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน

ศูนย์ปฏิบัติการกองทั

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จับกุมบุคคลต่างด้าว 74 คน พร้อมผู้นำพา ลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายเข้าอำเภอปางมะผ้า

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ขุดหลุมหลบภัยให้แก่นักเรียนและราษฎรบ้านท่าตาฝั่ง รองรับสถานการณ์ตามแนวชายแดน และเหตุฉุกเฉิน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

พันเอก สุจินต์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่กำลังพล ที่ปฏิบัติงานป้องกันชายแดน ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ค่ายเทพสิงห์ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คุมเข้มชายแดน ผู้บัง

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 นำชุดปฏิบัติการป้องกันไฟป่าหมอกควัน ร่วมกับราษฎรอำเภอปางมะผ้า สืบสานศาสตร์พระราชา สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ต่อยอด ขยายผลให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เยี่ยมพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน หารือแนวทางพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศยาน เพิ่มทางเลือก และทางรอดแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ

Read more

เคลื่อนที่ 36 นำน้ำดื่มสะอาดมอบให้แก่บุคหน่วยพัฒนาการลากรทางการแพทย์และประชาชนที่รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด – 19 ในพื้นที่อำเภอสบเมย

เคลื่อนที่ 36 นำน้ำด

Read more

พ.อ.สุจินต์ ทรัพย์สิน ผบ.ฉก.ร.7 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานป้องกันชายแดน

พ.อ.สุจินต์ ทรัพย์สิ

Read more

ผบ.ฉก.ร.7 จัดกำลังพล ช่วยเหลือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ จัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนกลาง (แห่งใหม่) ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์

ผบ.ฉก.ร.7 จัดกำลังพล

Read more

“กองทัพภาคที่ 3” ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ฉก.ร.7 จัดอากาศยานสนับสนุนการส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ช่วยเหลือ ปชช. ในทุกโอกาส เพราะทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต

“กองทัพภาคที่

Read more

“รวบหนุ่มอีสานตระเวนตบทรัพย์เหยื่อบนท้องถนน” ตำรวจภูธรภาค 5 ยึดมั่นหน้าที่ปราบภัยเพื่อประชาชน

“รวบหนุ่มอีสานตระเวน

Read more

ทหาร – หมอ จิตอาสา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 เดินเท้าดูแลประชาชน มอบเครื่องกันหนาว เครื่องอุปโภค บริโภค ตรวจสุขภาพ ในพื้นที่บ้านจ่าโบ่ ต.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

ทหาร – หมอ จิตอาสา ห

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับ ตชด.336 ตำรวจ ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจยึดจับกุมผู้ลักลอบค้าโค – กระบือ ไม่ได้รับอนุญาต

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

ทหาร – หมอเดินเท้าหน่วยเฉพาะกิจทหารราบที่ 7 ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ประสบอุบัติเหตุ ถูกรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชน ในพื้นที่ อ.ปางมะผ้าเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564

ทหาร – หมอเดิน

Read more

(มีคลิป) “มีแล้วแบ่งปัน ฉก.ร.7” ผบ.ฉก.ร.7 ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น ในการมอบผ้าห่มกันหนาว,ถุงยังชีพ,น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภค/บริโภค ให้กับผู้ที่มีฐานะยากจน ผู้ยากไร้ ตามแนวชายแดน ซึ่งประสพภัยหนาว

“มีแล้วแบ่งปัน ฉก.ร.

Read more

(มีคลิป) “หมอเดินเท้า ฉก.ร.7” ได้ให้การช่วยเหลือผู้รับบาดเจ็บสาหัส จากการประสบอุบัติเหตุ “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุกโอกาส”

“หมอเดินเท้า ฉก.ร.7”

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 พร้อม พสกนิกรชาวแม่ฮ่องสอน พร้อมใจกันแต่งกายสีเหลือง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม และวันรู้รักสามัคคี 4 ธันวาคม

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

ฮ. ทหาร บินด่วน ส่งตัวแม่เฒ่า อายุ 83 ปี ช็อก หัวใจหยุดเต้น ส่งตัวจากแม่ฮ่องสอน รักษาเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564

ฮ. ทหาร บินด่วน ส่งต

Read more

ทหารพราน 36 และจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทหารพราน 36 และจิตอา

Read more

(มีคลิป) “วินาทีชีวิต” ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 “ฉก.ร.7” จัดอากาศยานสนับสนุนส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน อาการช็อคหัวใจหยุดเต้น

“วินาทีชีวิต&#

Read more

ทหารพราน 36 และเจ้าหน้าที่อำเภอขุนยวม ร่วมจับกุมชาวเมียนมา ลักลอบเข้ามาทำงานในไทย ตามเส้นทางธรรมชาติ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564

ทหารพราน 36 และเจ้าห

Read more

(มีคลิป) กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5 จัดกิจกรรม “โครงการสืบสวนภาค 5 จิตอาสาแด่น้องผู้ห่างไกล” (ห่มคลายหนาว) ครั้งที่ 7  จ.แม่ฮ่องสอน

กองบังคับการสืบสวนสอ

Read more

หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพล “จิตอาสาบริจาคโลหิต พร้อมที่จะอยู่ เคียงข้างคุณ”

หน่วย ร.7 พัน.5 จัดก

Read more

ตำรวจภูธรภาค 5 เสริมสวัสดิการและสามัคคี สภ.น้ำเพียงดิน จ.แม่ฮ่องสอน

ตำรวจภูธรภาค 5 เสริม

Read more

ผบช.ภ.5 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจให้กับ ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผบช.ภ.5 พร้อมคณะตรวจ

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ตรวจความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัย ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพล อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลสาธารณภัย

ไฟป่าและฝุ่นเริ่มจะม

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จับมือ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน สถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน สร้างความรู้เพิ่มทักษะการดับไฟป่าและการทำแนวกันไฟ พร้อมสาธิต ทำจริง ฝุ่นละออง หมอกควัน ให้กำลังพล ……จิตอาสา

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 เร่งเครื่องลาดตระเวนทุกวัน พบกลุ่มลักลอบเข้าเมืองนั่งเรือข้ามแม่น้ำเมย เข้าอีก 10 คน อำเภอแม่สอด

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

(มีคลิป) ฉก.ร.7 ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการใน ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2565

ฉก.ร.7 ประชาสัมพันธ์

Read more

ทหารพราน 36 ร่วม ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน สนธิกำลัง ตชด.337 ตั้งจุดสกัด ตรวจพบการขนย้ายโค 12 ตัว เข้าเขตเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน ผิด พรบ.โรคระบาดสัตว์ 2558

ทหารพราน 36 ร่วม ด่า

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ร่วมกับ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต จัดโครงการ รวมน้ำใจต้านภัยหนาว ประจำปี 2564

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ร่วมรับมอบผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก 12,000 ผืน จากโครงการไทยเบฟ…รวมใจ ต้านภัยหนาว ปีที่ 22 ปันความอบอุ่นให้ชาวแม่ฮ่องสอน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

ผบ.ฉก.ทพ.36 ร่วมพิธีแจกผ้าห่มกันหนาว “โครงการ ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 22

ผบ.ฉก.ทพ.36 ร่วมพิธี

Read more

“พ.อ.สุจินต์ ทรัพย์สิน” ผบ.ฉก.ร.7 มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมทำแนวกันไฟและการดับไฟป่า

“พ.อ.สุจินต์ ท

Read more

ฉก.ร.7 จัดกำลังพลจิตอาสา บริจาคโลหิต ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อป้องกันการขาดแคลนโลหิต

ฉก.ร.7 จัดกำลังพลจิต

Read more

ทหารพราน 36 ช่วยปฐมพยาบาล เด็กนักเรียน ตกจากเชือกห้อยโหนในสนามเด็กเล่น นั่งเรือเร็วลุย สาละวิน ส่งรักษาด่วนที่ รพ.

ทหารพราน 36 ช่วยปฐมพ

Read more

(มีคลิป) “ทหาร เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส” ร้อย.ทพ.3605 ฉก.ทพ.36 ช่วยเหลือเด็กประสบอุบัติเหตุแขนหักโดยเรือเร็วปฏิบัติการลำน้ำสาละวิน ส่ง รพ.

“ทหาร เป็นที่พ

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 นำจิตอาสา ร่วมกิจกรรมโครงการต้านภัยหนาวประจำปี 2564 หมอทหารเคลื่อนที่ออกดูแลสุขภาพ

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

ขอเชิญร่วมสนับสนุน กิจกรรมตามรอยพ่อทำดีให้พ่อดู ตอน”รักพ่อไม่มีวันพอเพียง” 3-6 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวณชายแดน โรงเรียนบ้านวาทู หมู่ 3 ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ขอเชิญร่วมสนับสนุน ก

Read more

เพื่อประชาชน เราทำได้!! ทหารพราน 36 ลงแขกเกี่ยวข้าว ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยว สร้างรอยยิ้มกลับคืนให้กับชาวนา

เพื่อประชาชน เราทำได

Read more

ฉก.ทพ.36 จัดกำลังพล ร่วมกับราษฎร บ้านเสาหิน  อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว เนื้อที่ 8 ไร่

ฉก.ทพ.36 จัดกำลังพล

Read more

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพร่วมกิจกรรม “ต๋ามผางปะติ๊ด ส่องฟ้าฮักษาเมือง ปีที่ 10”

คณะครูและบุคลากรทางก

Read more

ทหารพราน 36 ตรึงชายแดนแม่ฮ่องสอน ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ขานรับนโยบายเปิดประเทศ

ทหารพราน 36 ตรึงชายแ

Read more

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก “บินด่วน…เพราะทุกวินาทีมีค่า” Sky Doctor “ฉก.ร.7” ร่วม “ฉก.ทพ.36” ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน

ศูนย์ปฏิบัติการกองทั

Read more

ทีมทหารกองกำลังนเรศวร ร่วม แพทย์ฉุกเฉิน ภารกิจส่งผู้ป่วยทางอากาศ..ที่ต้องทำงานแข่งกับเวลา Sky Doctor เอาชนะอุปสรรค และความทุรกันดาร

ทีมทหารกองกำลังนเรศว

Read more

กองร้อยทหารราบที่ 1742 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรปางมะผ้า, เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336 ,ชุดปฏิบัติการข่าวหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7, ชุดปฏิบัติการข่าวกองกำลังนเรศวร

กองร้อยทหารราบที่ 17

Read more

เกษตรกรดีใจ ที่ได้ทหารมาช่วยเกี่ยวข้าว ทุ่นแรงและประหยัดค่าใช้จ่าย🙏ทหารพราน 36 จับเคียว …..ลุยทุ่งลงแขกเกี่ยวข้าว ลดต้นทุนชาวบ้าน

🔴เกษตรกรดีใจ ที่ได้ท

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ร่วมกับ อบต.แม่สามแลบ ป่าไม้ เร่งเลื่อยตัดไม้ ย้ายเสาไฟฟ้าล้มขวางเส้นทางการจราจร

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

ทหารเป็นที่พึ่งให้ประชาชนในทุกโอกาส “ฉก.ทพ.36” ช่วยชาวบ้านลงแขกเกี่ยวข้าว

ทหารเป็นที่พึ่งให้ปร

Read more

ผบ.ฉก.ร.7 จัดกำลังพลจิตอาสา หน่วยพระราชทานกองทัพบกให้ความช่วยเหลือ กรณีสะพานเชื่อมถนน ทางหลวงหมายเลข 108 ขุนยวม – แม่ฮ่องสอนขาด

ผบ.ฉก.ร.7 จัดกำลังพล

Read more

(มีคลิป) กำลังพลจิตอาสา หน่วยพระราชทานกองทัพบก ฉก.ร7 จำนวน 10 นาย บริจาคโลหิตเพื่อให้ความช่วยเหลือ เด็กชาย อายุ 28 วัน ภาวะซีดเนื่องจากเกล็ดเลือดต่ำ

กำลังพลจิตอาสา หน่วย

Read more

(มีคลิป) ฉก.ร.7 จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ตามโครงการ “หมอเดินเท้า” เพื่อให้บริการตรวจโรค และมอบแว่นตา โครงการ “แว่นสวยตาใส ห่วงใยดวงตาผู้สูงวัย” ให้ประชาชน

ฉก.ร.7 จัดชุดแพทย์เค

Read more

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 มอบผ้าพันคอและเครื่องหมายอาร์ม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ให้กับอาสาสมัครทหารพรานบรรจุใหม่ รุ่นที่ 5 ประจำปี 64

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะก

Read more

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานกำลังพลของหน่วยฯ พร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทัพบก กองทัพภาคที่ 3 และกองกำลังนเรศวร

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะก

Read more

ผบ.ฉก.ร.7 ประธานพิธีมอบแว่นตา ตามโครงการ “แว่นสวยตาใส ใส่ใจดวงตาผู้สูงวัย ฉก.ร.7”

ผบ.ฉก.ร.7 ประธานพิธี

Read more

ฉก.ร.7 จัดกำลังพลจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ฉก.ร.7 จัดกำลังพลจิต

Read more

(มีคลิป) กรมทหารพรานที่ 36 จัดการฝึกทบทวนการปฏิบัติฉับพลัน ณ ค่ายเทพสิงห์

กรมทหารพรานที่ 36 จั

Read more

“ฉก.ร.7” ร่วมหลายภาคส่วนฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและทบทวนความรู้ให้แก่กำลังพลให้มีความรู้ความชำนาญ ในการใช้อุปกรณ์สำหรับการกู้ภัย และการช่วยเหลือต่าง เตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชน หากเกิดภัยพิบัติต่างๆ

“ฉก.ร.7”

Read more

(มีคลิป) “พล.ท.ไพโรจน์ วิไลลักษณ์” เจ้ากรมกิจการชายแดน พร้อมคณะฯตรวจเยี่ยมการฝึกแผนอพยพประชาชนในพื้นที่ชายแดน  จ.แม่ฮ่องสอน

“พล.ท.ไพโรจน์

Read more

ผบช.ภ.5 ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติราชการ และมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผบช.ภ.5 ตรวจเยี่ยมติ

Read more

ทหารพราน ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสล่าเชียงตอง ช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์คลอดลูก ด่วน

ทหารพราน ร่วมกับเจ้า

Read more

ปธ.สภาอุสาหกรรมททท. เชียงใหม่ เผย 4 อำเภอนำร่องเหลือวัคซีนอีก 1 แสนกว่าโดสเกินร้อยละ 70 รอเข้านำเสนอ ศบค.พิจารณา หากอนุญาตเปิดท่องเที่ยวนำร่อง 4 อำเภอ คาดช่วงเวลาที่เหลือจะสามารถระดมฉีดพื้นที่ 4 อำเภอนำร่องได้ทัน

ปธ.สภาอุสาหกรรมททท.

Read more

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4

ประชุมคณะกรรมการพัฒน

Read more

(มีคลิป) หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย และกู้ภัยอ.แม่สะเรียง ออกค้นหาผู้สูญหายหลงป่า จนพบนอนหมดสติ เร่งปฐมพยาบาล นำส่งรพ.แม่สะเรียง

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

(มีคลิป) ผบ.ร.7 พัน.5 รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรข้าวโพดหวานพันธุ์ชูก้า จำนวน 100 กก. เพื่อช่วยเหลือเกษตกร

ผบ.ร.7 พัน.5 รับซื้อ

Read more

กองกำลังผาเมืองนำร่องช่วยครอบครัวทหารกองประจำการ ส่งเครื่องอุปโภคกลับบ้าน ลดรายจ่าย ในครอบครัว ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

กองกำลังผาเมืองนำร่อ

Read more

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเร่งส่งเสริมเครือข่ายองค์กรความรู้ KBO ยกระดับมาตรฐานสินค้าของกลุ่มชาวไทยภูเขาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ควบคู่ไปกับการตลาด

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเร่

Read more

ประชุมนายกเทศมนตรี เพื่อคัดเลือกผู้แทนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปเลือกกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลผู้แทนของเทศบาลภาคเหนือ

ประชุมนายกเทศมนตรี เ

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย ตรวจติดตามศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม

ผู้ว่าราชการจังหวัดแ

Read more

ฉก.ทพ.36 ปิดล้อม/ตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่อ.สมเมย จ.แม่ฮ่องสอน

ฉก.ทพ.36 ปิดล้อม/ตรว

Read more

(มีคลิป) มูลนิธิอาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ ร่วมกับรพ.พริ้นซ์ บริจาคทานมหากุศลครั้งที่ 3

มูลนิธิอาจารย์วารินท

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ อ.ปาย ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์วาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ระดับอำเภอ

ผู้ว่าราชการจังหวัดแ

Read more

พ.อ.สันติพงษ์ ชิงดวง ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมกับ รพ.ปาย,สภ.ปาย,ตม.ปาย,เทศบาลตำบลปาย และอำเภอปาย ได้จัดรถครัวสนาม ออกทำการประกอบอาหารบรรจุกล่อง พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 200 ชุด

เมื่อ 7 มิ.ย.64 เวลา

Read more

กองทัพบกจัดกำลังสนับสนุนการฉีดวัคซีน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กองทัพบกจัดกำลังสนับ

Read more

ร.7 พัน.5 ร่วมกับ สภ.ปาย และฝ่ายปกครองอำเภอปาย ได้จัดรถครัวสนาม ออกทำการประกอบอาหารบรรจุกล่อง ได้แก่ ข้าวไข่เจียวทรงเครื่อง พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 200 ชุด หน้ากากอนามัย/เจลล้างมือและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ แจกจ่ายให้แก่ประชาชน

เมื่อ 4 มิ.ย.64 เวลา

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ได้ให้การช่วยเหลือด้านอุปโภคบริโภคในขั้นต้นให้กับผู้ลี้ภัยและราษฎรไทยพื้นที่บ้านท่าตาฝั่ง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

“ใบไม้แห้งขายได้” ทำเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างรายได้ให้กำลังพล-ชาวบ้าน

“ใบไม้แห้งขายไ

Read more

รอง ผอ.สนภ.3 ตรวจพิจารณาความเหมาะสมแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2566 ของ นพค.36 จ.แม่ฮ่องสอน

รอง ผอ.สนภ.3 ตรวจพิจ

Read more

(มีคลิป) ร.7 พัน.5 นำผลิตภัณฑ์ “โครงการทหารพันธุ์ดี” ของหน่วยฯ แจกจ่ายให้กับประชาชนชุมชนรอบค่าย

ร.7 พัน.5 นำผลิตภัณฑ

Read more

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมส่งเสริมพืช บุกแม่ฮ่องสอน เพื่อเพิ่มมูลค่า และยกระดับสินค้าชุมชุนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดทำขอขึ้นทะเบียนมาตรฐาน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เต

Read more

(มีคลิป) บ.วีอีโค จำกัด ลงพื้นที่รับซื้อใบไม้อัดก้อน ที่สบอ.16 แม่สะเรียง ในโครงการ “ชิง เก็บ ลด เผา” นำใบไม้อัดก้อน ขาย กก.2 บาท แปรรูปผลิตภัณฑ์รูปแบบออแกนิค

บ.วีอีโค จำกัด ลงพื้

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดกำลังร่วมกับ สภ.ท่าตาฝั่ง, ร้อย.ตชด.337 ทำการปิดล้อมตรวจค้นบุคคลเป้าหมายยาเสพติด พื้นที่ บ.ห้วยบง  ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

สนภ.3 นทพ. จัดชุดขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จ.แม่ฮ่องสอน

สนภ.3 นทพ. จัดชุดขุด

Read more

“กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดกำลังพลออกช่วยเหลือบ้านเรือนประชาชน ที่ได้รับความเสียหาย จากพายุฝนฟ้าคะนอง เมื่อ 6 พฤษภาคม 2564

“กองทัพบกช่วยเ

Read more

กองพลทหารราบที่ 7 และ หน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 7 ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ ได้จัดกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงจำนวน 10 หน่วย รวม490 นาย ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย

เมื่อ 26 เม.ย.64 ,11

Read more

ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอปาย เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ถวายเครื่องราชสักการะและบวงสรวง สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระพี่นางสุพรรณกัลยาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

เรียนผู้บังคับบัญชาเ

Read more

นาย สิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564

จังหวัดแม่ฮ่องสอน วั

Read more

ฉก.ทพ.36 สนธิกำลังร่วมตรวจยึดจับกุมขยายผล ผู้ลักลอบตัดไม้สักในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณ บ.แม่แลบ ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

ฉก.ทพ.36 สนธิกำลังร่

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ประชุมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ และแผนอพยพประชาชน พื้นที่ชายแดน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

จังหวัดแม่ฮ่องสอนหารือแนวทางการดำเนินการโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากให้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอนหาร

Read more

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตามพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ เตรียมผลักดันให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา พร้อมเสนอแม่ฮ่องสอนสู่เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจEWEC ให้เป็นรูปประธรรมมากยิ่งขึ้น

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติ

Read more

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2564 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ

Read more

ประธานองคมนตรี และประธานคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา

ประธานองคมนตรี และปร

Read more

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดตั้งสภาอุสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เต

Read more

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดการฝึกซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ และแผนอพยพประชาชน พื้นที่บ้านแม่ส่วยอู และบ้านห้วยเสือเฒ่า อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัด

Read more

ความคืบหน้า กรณีราษฎร บ้านนะโน อ.กัลยาณิวัฒนา ทำหนังสือร้องเรียนถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่ามีกลุ่มบุคคลบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำ ป่าสงวนแห่งชาติ

ความคืบหน้า กรณีราษฎ

Read more

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนขยายผลโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมจัดตั้งหมู่บ้านนำร่องแบบโครงการหลวงใน 3 อำเภอ เพื่อช่วยเหลือประชาชนบนพื้นที่สูง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขั

Read more

ผู้ใหญ่บ้านป้ายแดงผู้นำรุ่นใหม่ ประสานหน่วยงานรัฐฯ สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านชุมชน ทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

ผู้ใหญ่บ้านป้ายแดงผู

Read more

ราษฎรอาศัยอยู่กินกับป่า อ.กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ ล่ารายชื่อหนังสือ ร้องนายกรัฐมนตรี ให้จัดการกับกลุ่มนายทุนบุกรุกป่าต้นน้ำ ( ป่าสงวนแห่งชาติ ) ทำไร่สตอเบอรี่ กะหล่ำปลี ใช้สารเคมี กระทบต่อสิ่งมีชีวิตสัตว์คน

ราษฎรอาศัยอยู่กินกับ

Read more