ผบ.ฉก.ร.7 ประธานพิธีมอบแว่นตา ตามโครงการ “แว่นสวยตาใส ใส่ใจดวงตาผู้สูงวัย ฉก.ร.7”

ผบ.ฉก.ร.7 ประธานพิธี

Read more

ฉก.ร.7 จัดกำลังพลจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ฉก.ร.7 จัดกำลังพลจิต

Read more

(มีคลิป) กรมทหารพรานที่ 36 จัดการฝึกทบทวนการปฏิบัติฉับพลัน ณ ค่ายเทพสิงห์

กรมทหารพรานที่ 36 จั

Read more

“ฉก.ร.7” ร่วมหลายภาคส่วนฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและทบทวนความรู้ให้แก่กำลังพลให้มีความรู้ความชำนาญ ในการใช้อุปกรณ์สำหรับการกู้ภัย และการช่วยเหลือต่าง เตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชน หากเกิดภัยพิบัติต่างๆ

“ฉก.ร.7”

Read more

(มีคลิป) “พล.ท.ไพโรจน์ วิไลลักษณ์” เจ้ากรมกิจการชายแดน พร้อมคณะฯตรวจเยี่ยมการฝึกแผนอพยพประชาชนในพื้นที่ชายแดน  จ.แม่ฮ่องสอน

“พล.ท.ไพโรจน์

Read more

ผบช.ภ.5 ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติราชการ และมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผบช.ภ.5 ตรวจเยี่ยมติ

Read more

ทหารพราน ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสล่าเชียงตอง ช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์คลอดลูก ด่วน

ทหารพราน ร่วมกับเจ้า

Read more

ปธ.สภาอุสาหกรรมททท. เชียงใหม่ เผย 4 อำเภอนำร่องเหลือวัคซีนอีก 1 แสนกว่าโดสเกินร้อยละ 70 รอเข้านำเสนอ ศบค.พิจารณา หากอนุญาตเปิดท่องเที่ยวนำร่อง 4 อำเภอ คาดช่วงเวลาที่เหลือจะสามารถระดมฉีดพื้นที่ 4 อำเภอนำร่องได้ทัน

ปธ.สภาอุสาหกรรมททท.

Read more

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4

ประชุมคณะกรรมการพัฒน

Read more

(มีคลิป) หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย และกู้ภัยอ.แม่สะเรียง ออกค้นหาผู้สูญหายหลงป่า จนพบนอนหมดสติ เร่งปฐมพยาบาล นำส่งรพ.แม่สะเรียง

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

(มีคลิป) ผบ.ร.7 พัน.5 รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรข้าวโพดหวานพันธุ์ชูก้า จำนวน 100 กก. เพื่อช่วยเหลือเกษตกร

ผบ.ร.7 พัน.5 รับซื้อ

Read more

กองกำลังผาเมืองนำร่องช่วยครอบครัวทหารกองประจำการ ส่งเครื่องอุปโภคกลับบ้าน ลดรายจ่าย ในครอบครัว ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

กองกำลังผาเมืองนำร่อ

Read more

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเร่งส่งเสริมเครือข่ายองค์กรความรู้ KBO ยกระดับมาตรฐานสินค้าของกลุ่มชาวไทยภูเขาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ควบคู่ไปกับการตลาด

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเร่

Read more

ประชุมนายกเทศมนตรี เพื่อคัดเลือกผู้แทนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปเลือกกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลผู้แทนของเทศบาลภาคเหนือ

ประชุมนายกเทศมนตรี เ

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย ตรวจติดตามศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม

ผู้ว่าราชการจังหวัดแ

Read more

ฉก.ทพ.36 ปิดล้อม/ตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่อ.สมเมย จ.แม่ฮ่องสอน

ฉก.ทพ.36 ปิดล้อม/ตรว

Read more

(มีคลิป) มูลนิธิอาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ ร่วมกับรพ.พริ้นซ์ บริจาคทานมหากุศลครั้งที่ 3

มูลนิธิอาจารย์วารินท

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ อ.ปาย ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์วาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ระดับอำเภอ

ผู้ว่าราชการจังหวัดแ

Read more

พ.อ.สันติพงษ์ ชิงดวง ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมกับ รพ.ปาย,สภ.ปาย,ตม.ปาย,เทศบาลตำบลปาย และอำเภอปาย ได้จัดรถครัวสนาม ออกทำการประกอบอาหารบรรจุกล่อง พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 200 ชุด

เมื่อ 7 มิ.ย.64 เวลา

Read more

กองทัพบกจัดกำลังสนับสนุนการฉีดวัคซีน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กองทัพบกจัดกำลังสนับ

Read more

ร.7 พัน.5 ร่วมกับ สภ.ปาย และฝ่ายปกครองอำเภอปาย ได้จัดรถครัวสนาม ออกทำการประกอบอาหารบรรจุกล่อง ได้แก่ ข้าวไข่เจียวทรงเครื่อง พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 200 ชุด หน้ากากอนามัย/เจลล้างมือและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ แจกจ่ายให้แก่ประชาชน

เมื่อ 4 มิ.ย.64 เวลา

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ได้ให้การช่วยเหลือด้านอุปโภคบริโภคในขั้นต้นให้กับผู้ลี้ภัยและราษฎรไทยพื้นที่บ้านท่าตาฝั่ง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

“ใบไม้แห้งขายได้” ทำเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างรายได้ให้กำลังพล-ชาวบ้าน

“ใบไม้แห้งขายไ

Read more

รอง ผอ.สนภ.3 ตรวจพิจารณาความเหมาะสมแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2566 ของ นพค.36 จ.แม่ฮ่องสอน

รอง ผอ.สนภ.3 ตรวจพิจ

Read more

(มีคลิป) ร.7 พัน.5 นำผลิตภัณฑ์ “โครงการทหารพันธุ์ดี” ของหน่วยฯ แจกจ่ายให้กับประชาชนชุมชนรอบค่าย

ร.7 พัน.5 นำผลิตภัณฑ

Read more

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมส่งเสริมพืช บุกแม่ฮ่องสอน เพื่อเพิ่มมูลค่า และยกระดับสินค้าชุมชุนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดทำขอขึ้นทะเบียนมาตรฐาน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เต

Read more

(มีคลิป) บ.วีอีโค จำกัด ลงพื้นที่รับซื้อใบไม้อัดก้อน ที่สบอ.16 แม่สะเรียง ในโครงการ “ชิง เก็บ ลด เผา” นำใบไม้อัดก้อน ขาย กก.2 บาท แปรรูปผลิตภัณฑ์รูปแบบออแกนิค

บ.วีอีโค จำกัด ลงพื้

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดกำลังร่วมกับ สภ.ท่าตาฝั่ง, ร้อย.ตชด.337 ทำการปิดล้อมตรวจค้นบุคคลเป้าหมายยาเสพติด พื้นที่ บ.ห้วยบง  ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

สนภ.3 นทพ. จัดชุดขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จ.แม่ฮ่องสอน

สนภ.3 นทพ. จัดชุดขุด

Read more

“กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดกำลังพลออกช่วยเหลือบ้านเรือนประชาชน ที่ได้รับความเสียหาย จากพายุฝนฟ้าคะนอง เมื่อ 6 พฤษภาคม 2564

“กองทัพบกช่วยเ

Read more

กองพลทหารราบที่ 7 และ หน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 7 ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ ได้จัดกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงจำนวน 10 หน่วย รวม490 นาย ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย

เมื่อ 26 เม.ย.64 ,11

Read more

ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอปาย เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ถวายเครื่องราชสักการะและบวงสรวง สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระพี่นางสุพรรณกัลยาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

เรียนผู้บังคับบัญชาเ

Read more

นาย สิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564

จังหวัดแม่ฮ่องสอน วั

Read more

ฉก.ทพ.36 สนธิกำลังร่วมตรวจยึดจับกุมขยายผล ผู้ลักลอบตัดไม้สักในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณ บ.แม่แลบ ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

ฉก.ทพ.36 สนธิกำลังร่

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ประชุมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ และแผนอพยพประชาชน พื้นที่ชายแดน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

จังหวัดแม่ฮ่องสอนหารือแนวทางการดำเนินการโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากให้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอนหาร

Read more

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตามพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ เตรียมผลักดันให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา พร้อมเสนอแม่ฮ่องสอนสู่เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจEWEC ให้เป็นรูปประธรรมมากยิ่งขึ้น

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติ

Read more

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2564 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ

Read more

ประธานองคมนตรี และประธานคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา

ประธานองคมนตรี และปร

Read more

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดตั้งสภาอุสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เต

Read more

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดการฝึกซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ และแผนอพยพประชาชน พื้นที่บ้านแม่ส่วยอู และบ้านห้วยเสือเฒ่า อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัด

Read more

ความคืบหน้า กรณีราษฎร บ้านนะโน อ.กัลยาณิวัฒนา ทำหนังสือร้องเรียนถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่ามีกลุ่มบุคคลบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำ ป่าสงวนแห่งชาติ

ความคืบหน้า กรณีราษฎ

Read more

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนขยายผลโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมจัดตั้งหมู่บ้านนำร่องแบบโครงการหลวงใน 3 อำเภอ เพื่อช่วยเหลือประชาชนบนพื้นที่สูง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขั

Read more

ผู้ใหญ่บ้านป้ายแดงผู้นำรุ่นใหม่ ประสานหน่วยงานรัฐฯ สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านชุมชน ทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

ผู้ใหญ่บ้านป้ายแดงผู

Read more

ราษฎรอาศัยอยู่กินกับป่า อ.กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ ล่ารายชื่อหนังสือ ร้องนายกรัฐมนตรี ให้จัดการกับกลุ่มนายทุนบุกรุกป่าต้นน้ำ ( ป่าสงวนแห่งชาติ ) ทำไร่สตอเบอรี่ กะหล่ำปลี ใช้สารเคมี กระทบต่อสิ่งมีชีวิตสัตว์คน

ราษฎรอาศัยอยู่กินกับ

Read more

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เต

Read more

ราษฎรตำบลเมืองปอน อ.ขุนยวม แม่ฮ่องสอน กว่า 400 ชีวิตไม่ง้อ งบจากหน่วยงานรัฐฯระดมแรงกาย และเงินซื้อปูนฯ พัฒนาปรับปรุงทำถนนเข้าหมู่บ้านเอง

ราษฎรตำบลเมืองปอน อ.

Read more

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมสร้างแหล่ง Landmark พร้อมจัดทำปฏิทินการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มห้วยโป่ง กระเทียม และ ถั่วลายเสือ ให้แพร่หลาย

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เต

Read more

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมพร้อมในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมของ ประธานคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เต

Read more

กองร้อยทหารพรานที่ ร้อย 3604 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ฐานฯ ท่าตาฝั่ง จัดกำลังพล 1 ชดปฏิบัติการ ลาดตระเวนทางน้ำเชื่อมต่อระหว่างฐานฯ ด้วยเรือเร็วปฏิบัติการทางน้ำ ตามแม่น้ำสาละวิน

กองร้อยทหารพรานที่ ร

Read more

ชุดบรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานร่วมกันดับไฟและทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟลุกลามบริเวณทางเข้าวัดถ้ำพระ

ชุดบรรเทาสาธารณภัย ห

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้หายจากพระอาการประชวร

ผู้ว่าราชการจังหวัดแ

Read more

หน่วย ร.7 พัน.5 ได้นำผลผลิตทางการเกษตรของโครงการทหารพันธุ์ดีของหน่วย ออกจำหน่ายในราคาถูก ให้แก่ครอบครัวกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ ต.เวียงใต้ และรอบค่ายโสณบัณฑิตย์ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อ 110900 ม.ค. 64

Read more

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จั

Read more

แม่ทัพน้อยที่ 3 พร้อม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ตรวจเยี่ยมการตัดทำลายไร่ฝิ่น ของชุดปฏิบัติการตัดทำลายไร่ฝิ่น กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ในพื้นที่ดอยสามหมื่น อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

แม่ทัพน้อยที่ 3 พร้อ

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนออกตรวจงานเพื่อตรวจเยี่ยมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ทางนี้เพื่อเน้นย้ำการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

ผู้ว่าราชการจังหวัดแ

Read more

พ.อ.สันติพงษ์ ชิงดวง เป็นผู้แทนหน่วยฯ ร่วมกับโรงเรียนปายวิทยาคาร ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ได้เดินทางไปกระทำพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานและกิจกรรมโครงการปันสุขด้วยรอยยิ้ม เราทำความดีด้วยหัวใจ ซึ่งจากที่โครงการทหารพันธ์ุดี ร.7 พัน.5

เมื่อ 27 ธ.ค.63 คณะน

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนสั่งเพิ่มมาตรการคุมเข้มการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ covid-19 #ย้ำแม่ฮ่องสอนปลอดโควิด- 19

ผู้ว่าราชการจังหวัดแ

Read more

“ทหารช่วยชาวบ้าน” ทหารหน่วย ร.7 พัน.5 ได้นำผลผลิตทางการเกษตร  จากโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ออกจำหน่ายในราคาถูก ให้แก่ครอบครัวกำลังพลและประชาชน ในพื้นที่ อำเภอปาย

“ทหารช่วยชาวบ้

Read more