สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต จะลงตรวจสอบทุกพื้นที่สุ่มตรวจทุกหาดของภูเก็ต

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต จะลงตรวจสอบทุกพื้นที่ส… Continue reading สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต จะลงตรวจสอบทุกพื้นที่สุ่มตรวจทุกหาดของภูเก็ต

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมประภาคาร เกาะตะเภาน้อย จังหวัดภูเก็ต

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมประภาคาร เกาะตะเภา… Continue reading ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมประภาคาร เกาะตะเภาน้อย จังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ต ศคท.จังหวัดภูเก็ต ศรชล.ภาค 3 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเรือประมงนอกน่านน้ำ ตรวจสัตว์น้ำ เพื่อป้องกันการลักลอบสินค้าเข้าเมืองผิดกฎหมาย รวมทั้งคัดกรองวัดไข้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่

ภูเก็ต ศคท.จังหวัดภูเก็ต ศรชล.ภาค 3 บูรณาการหน่วยงานที่… Continue reading ภูเก็ต ศคท.จังหวัดภูเก็ต ศรชล.ภาค 3 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเรือประมงนอกน่านน้ำ ตรวจสัตว์น้ำ เพื่อป้องกันการลักลอบสินค้าเข้าเมืองผิดกฎหมาย รวมทั้งคัดกรองวัดไข้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่

ภูเก็ต ศรชล.ภาค 3 โดย ศคท.จังหวัด ภูเก็ต ศรชล.ภาค 3 อำนวยการและบูรณาการการปฏิบัติหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับเรือยอร์ชที่เดินทางเข้าราชอาณาจักร และตรวจคัดกรองลูกเรือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ระลอกใหม่

ภูเก็ต ศรชล.ภาค 3 โดย ศคท.จังหวัด ภูเก็ต ศรชล.ภาค 3 อำน… Continue reading ภูเก็ต ศรชล.ภาค 3 โดย ศคท.จังหวัด ภูเก็ต ศรชล.ภาค 3 อำนวยการและบูรณาการการปฏิบัติหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับเรือยอร์ชที่เดินทางเข้าราชอาณาจักร และตรวจคัดกรองลูกเรือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ระลอกใหม่

จังหวัดภูเก็ต ศคท.จังหวัดภูเก็ต ศรชล.ภาค 3 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดกรองวัดไข้เรือสินค้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

จังหวัดภูเก็ต ศคท.จังหวัดภูเก็ต ศรชล.ภาค 3 บูรณาการหน่ว… Continue reading จังหวัดภูเก็ต ศคท.จังหวัดภูเก็ต ศรชล.ภาค 3 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดกรองวัดไข้เรือสินค้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19