ป้ายกำกับ: ปปท. รับเรื่อง IFEC ตรวจสอบนายทะเบียน“กรมพัฒฯ”ละเว้นฯ-เอื้อประโยชน์ ทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย