วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ฯสานสัมพันธ์สื่อจีน ยกระดับความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ COVID-19

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ฯสานสัมพันธ์สื่อจีน
ยกระดับความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ COVID-19

เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 63 ที่อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (Confederation of Thai Journalists) ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรสมาชิกในสมาพันธ์ฯ ทั้ง 10 องค์กร กับองค์กรสื่อจีน โดยการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี ของการสถานปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-จีน เพื่อความร่วมมือสู่ความรู้ ความเข้าใจ และมิตรภาพอันดีระหว่างสองประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงองค์กรสื่อมวลชนจีนกับประชาคมสื่อมวลชนในอาเซียน ในฐานะที่ปัจจุบันสมาพันธ์ ดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน (Confederation of ASEAN Journalists) ด้วย

นายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ที่ปรึกษาสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวในระหว่างการเปิดงานว่า จากอดีตนานมาแล้วสังคมไทยมีความตื่นกลัวต่อลัทธิคอมมิวนิสต์ แต่ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อ มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ถือเป็นการเปิดศักราชความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของทั้ง 2 ประเทศ และตลอดเวลาที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ความร่วมมือของสองประเทศได้พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ ทั้งในระดับรัฐบาล และภาคประชาชน ซึ่งสื่อมวลชนถือว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ในการรายงานข้อเท็จจริงเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจ และลดความไม่ไว้วางใจระหว่างกัน โดยเฉพาะท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้นในโลก

ด้าน นายมงคล บางประภา ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้สนับสนุนกิจกรรมขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนอย่างดีมาโดยตลอด อาทิโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศจีนสำหรับสื่อมวลชนไทย ซึ่งจัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยปีนี้เป็นปีที่ 3 แล้ว ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสื่อมวลชนไทยได้เรียนรู้บริบทต่างๆ ของจีนอย่างเปิดกว้างในทุกแง่มุม แสดงออกให้เห็นถึงความจริงใจที่รัฐบาลจีนมีต่อประเทศไทยและสื่อมวลชนไทย

ขณะที่ Ms.Yang Yang ที่ปรึกษาฝ่ายการเมือง สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย กล่าวเสริมว่า ความสัมพันธ์ทางการระหว่าง 2 ชาติซึ่งครบรอบ 45 ปีในปีนี้จะเห็นได้ว่าพัฒนาอย่างรวดเร็วและรอบด้าน ซึ่งสื่อมวลชนสองประเทศได้แสดงบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงความเข้าใจระหว่างประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ที่โลกต้องเผชิญกับวิกฤติไวรัสโคโรนา 2019 การทำงานอย่างแข็งขันของสื่อมวลชนเพื่อรายงานข่าวสารข้อเท็จจริง ทำให้ประชาชนทราบสถานการณ์ทั้งในและนอกประเทศอย่างชัดเจนช่วยลดการเกิดข้อเข้าใจผิด ก็หวังว่ากิจกรรมในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อสร้างความร่วมมือที่แน้นแฟ้นระหว่างสื่อไทยและจีนให้เหนียวแน่นเพื่อประโยชน์ของสองประเทศต่อไป

ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายวันเดียวกันได้มีการจัดเสวนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการรับมือของประเทศจีนโดยมีเจ้าหน้าภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุกลางแห่งประเทศจีน (CMG) ร่วมพูดคุย ต่อจากนั้นเป็นการพูดคุยในประเด็นธุรกิจบันเทิงอุตสหกรรมภาพยนตร์ระหว่างไทย-จีน โดย Ms.Chang Yumeng ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และปิดท้ายด้วยหัวข้อเรียนรู้วัฒนธรรมจีนผ่านภาษาจีนและการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย โดย ศ. ฟู่ เจิงโหย่ว อดีตผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายจีน)

////////////////////////////////////////////////////////////