วันพุธ ที่ 20 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ให้การต้อนรับที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 37 ขยายผลสู่ชุมชนโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบ

Read more

แม่ทัพน้อยที่ 3 พร้อม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ตรวจเยี่ยมการตัดทำลายไร่ฝิ่น ของชุดปฏิบัติการตัดทำลายไร่ฝิ่น กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ในพื้นที่ดอยสามหมื่น อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

แม่ทัพน้อยที่ 3 พร้อ

Read more

” ดูแลทั้งขาไป – ขากลับ ” หน่วยยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ตั้งจุดบริการประชาชนร่วมกับทุกภาคส่วน เทศกาลปีใหม่ 2564 ในอำเภอแม่สะเรียง – อำเภอสบเมย

” ดูแลทั้งขาไป

Read more

ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 “มอบของขวัญปีใหม่ 2564 ด้วยใจให้กำลังพล เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”

ผู้บังคับกองพันทหารป

Read more

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ต้องขัง ที่ผ่านการอบรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ

Read more

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ

Read more

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ

Read more

กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. โดย พ.อ.หญิง สุกัญญา แก้วจันทร์ รอง หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว ฯ และร.ท.ณัฐพล สุริยา จนท.ธุรการฝ่ายงานข่าวฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564 ณ

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2

Read more

กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. โดย พ.อ.หญิง สุกัญญา แก้วจันทร์ รอง หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว ฯ และร.ท.ณัฐพล สุริยา จนท.ธุรการฝ่ายงานข่าวฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564 ณ

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2

Read more

กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. โดย พ.อ.หญิง สุกัญญา แก้วจันทร์ รอง หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว ฯ และร.ท.ณัฐพล สุริยา จนท.ธุรการฝ่ายงานข่าวฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564 ณ

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2

Read more

กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. โดย พ.อ.หญิง สุกัญญา แก้วจันทร์ รอง หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว ฯ และร.ท.ณัฐพล สุริยา จนท.ธุรการฝ่ายงานข่าวฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564 ณ

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2

Read more

กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. โดย พ.อ.หญิง สุกัญญา แก้วจันทร์ รอง หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว ฯ และร.ท.ณัฐพล สุริยา จนท.ธุรการฝ่ายงานข่าวฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564 ณ

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2

Read more

กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. โดย พ.อ.หญิง สุกัญญา แก้วจันทร์ รอง หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว ฯ และร.ท.ณัฐพล สุริยา จนท.ธุรการฝ่ายงานข่าวฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564 ณ

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2

Read more

กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. โดย พ.อ.หญิง สุกัญญา แก้วจันทร์ รอง หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว ฯ และร.ท.ณัฐพล สุริยา จนท.ธุรการฝ่ายงานข่าวฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564 ณ

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2

Read more

กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. โดย พ.อ.หญิง สุกัญญา แก้วจันทร์ รอง หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว ฯ และร.ท.ณัฐพล สุริยา จนท.ธุรการฝ่ายงานข่าวฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564 ณ

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2

Read more

กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. โดย พ.อ.หญิง สุกัญญา แก้วจันทร์ รอง หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว ฯ และร.ท.ณัฐพล สุริยา จนท.ธุรการฝ่ายงานข่าวฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564 ณ

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2

Read more

กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. โดย พ.อ.หญิง สุกัญญา แก้วจันทร์ รอง หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว ฯ และร.ท.ณัฐพล สุริยา จนท.ธุรการฝ่ายงานข่าวฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564 ณ

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2

Read more

กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. โดย พ.อ.หญิง สุกัญญา แก้วจันทร์ รอง หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว ฯ และร.ท.ณัฐพล สุริยา จนท.ธุรการฝ่ายงานข่าวฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564 ณ

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2

Read more

กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. โดย พ.อ.หญิง สุกัญญา แก้วจันทร์ รอง หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว ฯ และร.ท.ณัฐพล สุริยา จนท.ธุรการฝ่ายงานข่าวฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564 ณ

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2

Read more

กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. โดย พ.อ.หญิง สุกัญญา แก้วจันทร์ รอง หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว ฯ และร.ท.ณัฐพล สุริยา จนท.ธุรการฝ่ายงานข่าวฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564 ณ

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2

Read more

กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. โดย พ.อ.หญิง สุกัญญา แก้วจันทร์ รอง หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว ฯ และร.ท.ณัฐพล สุริยา จนท.ธุรการฝ่ายงานข่าวฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564 ณ

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2

Read more

กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. โดย พ.อ.หญิง สุกัญญา แก้วจันทร์ รอง หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว ฯ และร.ท.ณัฐพล สุริยา จนท.ธุรการฝ่ายงานข่าวฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564 ณ

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2

Read more

“โครงการอาหารชุมชน โรงเรียนต้นแบบ ตามพระราชดำริ ” กรมทหารพรานที่ 36 จับมือ เด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน …..เพาะปลูกพืชผัก” สานองค์ความรู้จาก รร.- ขยายผลสู่ชุมชน “

“โครงการอาหารชุมชน โ

Read more

รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของ เครื่องนุ่งห่ม ชุดปฏิบัติการ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยแบแล

รองผู้บัญชาการมณฑลทห

Read more

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ลงพื้นที่จุดตรวจปีใหม่ เน้นย้ำการให้บริการประชาชน พร้อมประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรค COVID-19

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะก

Read more

ชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จับมือ ราษฎรอำเภอปางมะผ้า สร้างฝายชะลอน้ำ พร้อมรณรงค์ การป้องกันไฟป่าช่วยลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่

Read more

ชุดวรรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชน งดเผาป่า ยับยั้งปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

ชุดวรรณรงค์ป้องกันไฟ

Read more

มณฑลทหารบกที่ 33 นำเจ้าหน้าที่ทหารเสนารักษ์ช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนบริเวณ 89 พลาซ่า แยกหนองหอย จ.เชียงใหม่

มณฑลทหารบกที่ 33 นำเ

Read more

มณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมพิธีปิดโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” รุ่นที่ 1 (2/1)

มณฑลทหารบกที่ 37 ร่ว

Read more

ประชุมคณะกรรมศูนย์บัญชาการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อ ๔ ม.ค.๖๔ เวลา

Read more

พิจิตรผวาโควิด19ครูให้ผู้ปกครองกลุ่มเสี่ยงรับบุตรหลานกลับบ้านโซเชียลกระหึ่มพบผู้ป่วยผลเป็นบวกอีก3ราย

พิจิตรผวาโควิด19ครูใ

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ จังหวัดอุทัยธานี นำจิตอาสา อสม. อำนวยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางถนน เข้มงวดมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส โควิด – 19 ในห้วงการเดินทางเทศกาลปีใหม่ 2564

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

‘ Talk of Living’ แกะกล่องของขวัญปีใหม่ 2564 จากความห่วงใย “ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39” จัดกิจกรรมเสนาสนเทศ มอบของขวัญอวยพรปีใหม่ ให้กำลังพลปฏิบัติตนที่ดี พร้อมดูแลประชาชนในทุกเวลา ” ส่งรักผ่านความห่วงใยที่รับรู้ได้ด้วยใจ ” ” เพราะความรักและห่วงใยส่งผ่านกันได้ด้วยใจถึงใจ “

‘ Talk of Living’ แก

Read more

” เที่ยวปีใหม่ปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน” ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 นำทหารจิตอาสาร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดน่าน ทำความสะอาดแจกหน้ากากอนามัย รณรงค์ป้องกันเชื้อไวรัส โควิด – 19 สถานีขนส่ง

” เที่ยวปีใหม่

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ร่วมกับ จิตอาสาจังหวัดอุทัยธานี รณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 พร้อมประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด – 19

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

พระปลัดสุชาติ สุวฑฒโก เจ้าอาวาสวัดห้วยบง/ผู้อำนวยการศูนย์ฯปกาเกอะญอศึกษาวัดห้วยบง จัดอบรมมัคคุเทศก์น้อยให้กับนักเรียน เพื่อถ่ายทอดจิตรกรรมภาพวาดฝาผนัง.ให้กับนักเรียน

พระปลัดสุชาติ สุวฑฒโ

Read more

พระราชินี” ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้ “ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน” ดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างฯต้านภัยโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

“พระราชินี” ทรงมีพระ

Read more

ทหารพัฒนา จัดชุดขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎร ล่าสุดดำเนินการแล้วกว่า 80%

ทหารพัฒนา จัดชุดขุดเ

Read more

ทหารพัฒนา ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนรถครัวสนามประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนที่มาเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทหารพัฒนา ร่วมกับศูน

Read more

จิตอาสามณฑลทหารบกที่ 32 จัดกิจกรรม ” กองทัพบกเพื่อประชาชน ” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 แจกจ่ายอาหารให้แก่ประชาชนเข้าร่วมงาน

จิตอาสามณฑลทหารบกที่

Read more

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่งดการเผาในพื้นที่โล่งแจ้ง เผาเศษวัชพืช เผาขยะ ในห้วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๔

กองบัญชาการควบคุมสถา

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 สนธิกำลังฝ่ายปกครองอำเภอพบพระ บก.ปทส. เดินเท้าลาดตระเวน ตัดทำลายไร่ฝิ่น ยึดที่ถูกบุกรุกคืนหลวง

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 นำทหารจิตอาสากองทัพภาคที่ 3 ร่วม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ที่บึงตะเครง เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2563

เลขานุการศูนย์อำนวยก

Read more

กองทัพภาคที่ 3 ตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ( บก.คฟป.ทภ.3 สน. ) ที่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมบูรณาการ 15 หน่วยงานหลักรณรงค์สร้างจิตสำนึกลดการเผาแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละออง pm 2.5 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

กองทัพภาคที่ 3 ตั้งก

Read more

ฮุ่ยเล่ฮุ่ย ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ร่วมแรง ชาวนา ลงแขกเกี่ยวข้าว แปลงนา ในอำเภอท่าสองยาง สืบสานวัฒนธรรม ต่อยอดพหุสังคม

” ฮุ่ยเล่ฮุ่ย

Read more

พ.อ. ชายแดน กฤษณสุวรรรณ ผบ.ฉก.ร.7 มอบหมายให้ ร.ท. วิษณุ ต๊ะนางอย ผช.น.ฝกร.ฉก.ร.7 ร่วมกับ บก.ควบคุม ฉก.ร.7 , ร้อย.ร.1723 และ มูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยแม่ฮ่องสอน จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อทำการรักษาพยาบาลขั้นต้น ให้กับประชาชน

เมื่อ 221000 พ.ย. 63

Read more

*check in* ขับรถไปทริปสั้นๆ เที่ยวนครสวรรค์ ไปนับแกะ ‘ฟาร์มแกะทหารช่าง’ กองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายจิรประวัติ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์ที่มีมากกว่า แกะ แลนด์มาร์คใหม่ ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา แอดเวนเจอร์เบาๆ

*check in* ขับรถไปทร

Read more

มณฑลทหารบกที่ 37 รับคณะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ติดตามการจัดการเชื้อเพลิงเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

มณฑลทหารบกที่ 37 รับ

Read more

สำนักงานพัฒนาภาค 3 จัดชุดปฏิบัติการขุดลอกคลองแม่ข่า สนับสนุน ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จ.เชียงใหม่ ล่าสุดดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 33

สำนักงานพัฒนาภาค 3 จ

Read more

รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 นั่งใต้ร่มไม้ใหญ่…พบปะทหารใหม่ ผลัด 2/2563 กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 พร้อมร่วมรับประทานอาหาร ตรวจคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่

รองผู้บัญชาการกองพลท

Read more

ทหารพราน 36 ออกติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก ให้กับครอบครัวนักเรียน รร. บ้านแม่ออกใต้ เพิ่มแสงสว่างให้เด็กเรียนรู้ได้ทุกเวลา

ทหารพราน 36 ออกติดตั

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาเพื่อการภาค 3 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา จังหวัดอุทัยธานี “ ทำความสะอาดลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี ”

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ร่วมกับ กรมทหารราบที่ 14 จัดกิจกรรมจิตอาสาให้กับผู้เข้ารับการฝึก หลักสูตรปรับพื้นฐานนายทหารประทวนที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ RTA Backbone Basic Training Course ( RBTC) หน่วยขึ้นตรง กองพลทหารราบที่ 4 ประจำปี 2564

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

กองกำลังผาเมือง ปฏิบัติภารกิจปิดล้อม/ตรวจค้น และตั้งจุดตรวจจุดสกัดกั้นในพื้นที่ จ.เชียงราย และ จับกุมผู้เสพยาเสพติด พร้อมของกลางยาบ้า

กองกำลังผาเมือง ปฏิบ

Read more

ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 กองกำลังนเรศวร ลาดตระเวนตรวจชายแดน สกัดจับแรงงานเมียนมาลักลอบเข้าเมือง ใต้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2

ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรม

Read more

กองกำลังผาเมือง ปฏิบัติภารกิจปิดล้อม/ตรวจค้น และตั้งจุดตรวจจุดสกัดกั้นในพื้นที่ จ.เชียงราย และ จับกุมผู้เสพยาเสพติด พร้อมของกลางยาบ้า

กองกำลังผาเมือง ปฏิบ

Read more

ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 กองกำลังนเรศวร ลาดตระเวนตรวจชายแดน สกัดจับแรงงานเมียนมาลักลอบเข้าเมือง ใต้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2

ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรม

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 นำร่อง “เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง” เปลี่ยนใบไม้เป็นภาชนะ แก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ใน จ.แม่ฮ่องสอน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 เผย ค่ำคืนลอยกระทง 2563 จัดชุดแพทย์ทหาร ร่วมสถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน และมูลนิธิกู้ภัยแม่ฮ่องสอน ออกช่วยเหลือ อุบัติเหตุ 4 ครั้ง เจ็บ 7 ราย คืนวันลอยกระทง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เปิดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด วานนี้วันเดียว พบ 3 เยาวชน เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

มอบความอบอุ่นให้ประชาชน” ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 นำจิตอาสา ทหารเสนารักษ์ หอบความห่วงใย ส่งต่อผ้าห่มกันหนาวให้ คุณตา คุณยาย ผู้พิการ …..ในอำเภอลับแล

“มอบความอบอุ่น

Read more

ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 พร้อม ผู้ใหญ่บ้าน บ้านมหาราช สำรวจพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำลูกที่ 5 และ ตรวจสภาพฝายเก่า ร่วมจิตอาสาภัยพิบัติ

ผู้บังคับกองพันทหารป

Read more

พล.ต. อดุลย์ ชมเย็น ผบ.มทบ.31 มอบหมายให้ หก.กกร.มทบ.31 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.31 เดินทางพา พลทหาร นพกร บุญเกตุ ซึ่งเพิ่งเข้ารับราชการเป็นทหารใหม่ ผลัดที่ 2/63

เมื่อ 5 พ.ย. 63 เวลา

Read more

รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 33 นำทหารจิตอาสา ร่วมประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ตกค้างจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง

รองผู้อำนวยการศูนย์อ

Read more

ผู้บัญชาการทหารบกที่ 36 ตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดีมณฑลทหารบกที่ 36 เยี่ยมชมโครงการทหารพันธุ์ดีหน่วยขึ้นตรง ที่ค่ายพ่อขุนผาเมือง

ผู้บัญชาการทหารบกที่

Read more

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 นำกำลังพล จิตอาสา ปลูกต้นไม้แห่งแผ่นดิน ต้นไม้ประจำชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในค่ายวชิรปราการ

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบ

Read more

กรมทหารพรานที่ 36 ร่วมมือกับ เด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตในโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบตามพระราชดำริ

กรมทหารพรานที่ 36 ร่

Read more

ทหารพราน 36 ร่วม ศมพ.อ.อมก๋อย สภ.อมก๋อย ปปส.ภาค 5 ศป.ปส.อ.อมก๋อย จับกุมเครือข่ายเชื่อมโยงยาเสพติด พร้อมของกลาง ยาบ้า ไอซ์ ฝิ่น เฮโรอีน พื้นที่อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ รอยต่อ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

ทหารพราน 36 ร่วม ศมพ

Read more

ON Tour “ไปเที่ยวค่ายทหารกัน ” พาไป พิพิธภัณฑ์ทหารกลางแจ้งกองทัพภาคที่ 3 และพิพิธภัณฑ์ทหารกองพลทหารราบที่ 4 ซึมซับเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย วีรชนทหารหาญเมืองเหนือ

ON Tour “ไปเที

Read more

จิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายปกครองเมืองเชียงใหม่ ตำรวจ เร่งช่วย ต้นไม้ใหญ่ล้มหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพ ล้มทับรถพัง นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ

จิตอาสาภัยพิบัติจังห

Read more

ชื่นมื่น! เปิดค่ายทหาร ต้อนรับญาติส่งทหารใหม่ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 จัด “กิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่”

ชื่นมื่น! เปิดค่ายทห

Read more

พล.ต. สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผบ.มทบ.๓๗ ได้นำผู้บังคับบัญชาระดับสูง ภายในค่ายเม็งรายมหาราช ให้การต้อนรับ ทหารกองประจำการ แผนก ทบ. ผลัดที่ ๒/๖๓ และญาติทหารกองประจำการ ซึ่งถูกกำหนดให้เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๖

Read more

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 นำทหารพันธุ์ดีกองพันทหารม้าที่ 10 เยี่ยมโรงเรียนบ้านสว้า ติดตามโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบตามพระราชดำริ

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบ

Read more

ชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือนกองพลพัฒนาที่ 3 เปิดการบรรยายประกอบแสง สี เสียง มัลติมีเดีย รูปแบบใหม่ ฉายถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทย

ชุดปฎิบัติการกิจการพ

Read more

ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองเตรียมเสริมกำลังคุมชายแดน 2 พื้นที่ ในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย หากสถานการณ์โควิด-19 ในเมียนมามีความรุนแรง

ผู้บัญชาการกองกำลังผ

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 สนธิกำลังอาสาสมัครอำเภอสบเมย เดินเท้าลาดตระเวนเฝ้าตรวจเส้นทางป่าลึก สกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติด แรงงานต่างด้าว

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 3604 ลาดตระเวนเดินเท้ารักษาความสงบเรียบร้อยสกัดกั้นแรงงานต่างด้าว อาวุธสงคราม ยาเสพติด แนวชายแดนอำเภอแม่สะเรียง

ชุดปฏิบัติการกองร้อย

Read more

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนมอบสิ่งของถุงยังชีพ ผ้าห่มกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่ห่างไกลอำเภอพญาเม็งราย

กองอำนวยการรักษาความ

Read more

เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ทหารจิตอาสาชุดช่างกองพันทหารม้าที่ 28 จับมือ จิตอาสาอำเภอหล่มสัก เร่งสร้างบ้านให้ครอบครัวเด็กนักเรียนยากจน เรียนดี ผู้ยากไร้ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้สมบูรณ์

“เราทำความดี เพื่อชา

Read more

ทหารพราน 36 คุมเข้มชายแดนห้วยต้นนุ่น ในห้วงการรับเสด็จฯ เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ขอความร่วมมือหมู่บ้านชายแดนหวั่นต่างด้าวหนีเข้าเมือง

ทหารพราน 36 คุมเข้มช

Read more

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 จัดฝึกอาชีพให้ทหารกองประจำการ เพื่อหลังปลดประจำการนำความรู้ความสามารถไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว

กองพันทหารปืนใหญ่ที่

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ร่วมกับ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 จัดบรรยาย ให้ความรู้ทหารกองประจำการ หัวข้อ ” สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพื้นที่ภาคเหนือ “

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ร่วมกับ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 จัดบรรยาย ให้ความรู้ทหารกองประจำการ หัวข้อ ” สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และโครงการพระราชดําริ ในพื้นที่ภาคเหนือ “

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 นำจิตอาสา พร้อม 3 โรงเรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ตามโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะก

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรมจิตอาสา “ ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา ”

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

แม่ทัพภาคที่ 3 ติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งทุกอำเภอของจังหวัด มีเขตแดนติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รวมระยะทางประมาณ 483 กม.

แม่ทัพภาคที่ 3 ติดตา

Read more

ทหาร ชุดบรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ตำรวจ สภ.ปาย รุดช่วยเหลือ อุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักตกถนน 1095 ปาย-เชียงใหม่ มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย

ทหาร ชุดบรรเทาสาธารณ

Read more

ทหารพราน 36 อาสาสมัครอำเภอขุนยวม ตร.ขุนยวม ปกครองขุนยวม ปล่อยแถวระดมกวาดล้างและป้องปรามการกระทำผิดอาชญากรรม ช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563

ทหารพราน 36 อาสาสมัค

Read more

กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล เข้าดำเนินการฝึกอบรมนักเรียน ในหลักสูตรยุวชนทหาร ให้กับนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เชียงดาว ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่

กองกำลังผาเมือง จัดก

Read more

เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน” ทหารจิตอาสาชุดช่าง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 จับมือ เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านให้แก่ผู้พิการขาทั้งสองข้าง และแม่ผู้สูงอายุซึ่งพักอาศัยกันเพืยงสองคน

“เราทำความดีเพ

Read more

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 38 ทหารจิตอาสากองพันทหารม้าที่ 15 กลุ่มพันธมิตรจิตอาสา ภาคเอกชน ขึ้นเรือท้องแบน แจกจ่ายอาหารกลางสายน้ำ พร้อมทำความสะอาดพื้นฟูบ้านเรือน

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย

Read more

กองร้อยทหารพรานที่ 3604 เร่งระบายน้ำขังแปลงเกษตร โครงการอาหารชุมชนโรงเรียนบ้านโพซอ หลังปริมาณน้ำลำห้วยเอ่อล้นเข้าท่วมเมื่อกลางดึก

กองร้อยทหารพรานที่ 3

Read more

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 38 กองพันทหารม้าที่ 15 นำทหารจิตอาสาภัยพิบัติ เร่งฟื้นฟูบ้านเรือนราษฎร ..หลังน้ำลด และขนย้ายสิ่งของในพื้นที่ประสบอุทกภัย

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย

Read more

ทหารจิตอาสาภัยพิบัติ กองพันทหารม้าที่ 15 ร่วมกัน สร้างผนังกั้นน้ำกั้นลำห้วยหลวงล้นตลิ่งเข้าท่วมเขตชุมชนเมืองน่าน พร้อมนำเรือท้องแบน ใส่อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค แจกจ่ายในพื้นที่บ้านดอนแท่น

ทหารจิตอาสาภัยพิบัติ

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 นำชุดบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ กำนันตำบลแม่กุ เข้าช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่สอด…น้ำป่าไหลหลากท่วม !! เช้านี้น้ำลดลงเตรียมฟื้นฟู

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดน่าน กอ.รมน.จังหวัดน่าน จับมือ วิทยาลัยชุมชนน่าน มูลนิธิพระหลักเมืองน่าน สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดน่าน ภาคีกัลยาณมิตร นำสิ่งของมาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัย

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 รายงานว่าเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 7 ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีจุดคันกั้นน้ำแตกเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนถึง 2 จุด

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

ทหารจิตอาสาภัยพิบัติกองพันทหารม้าที่ 15 ร่วมกัน ฉีดล้างดินโคลน ทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชน อาคาร สถานที่ หลังระดับน้ำลดลงจากเหตุน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที.2 ตำบลของอำเภอเวียงสา

ทหารจิตอาสาภัยพิบัติ

Read more

ทหารจิตอาสาภัยพิบัติกองพันทหารม้าที่ 12 พร้อมเทศบาลตำบลช่อแฮ ประชาชนเมืองแพร่ ช่วยกันรื้อถอนบ้านพักอาศัยผู้ประสบอัคคีภัย 2 หลัง ปรับพื้นที่เตรียมดำเนินการช่วยเหลือ

DISASTER : ทหารจิตอา

Read more

เยียวยาร่างกาย และจิตใจ” ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ร่วมกับเทศบาลตำบลช่อแฮ และสถานีตำรวจภูธรพระธาตุช่อแฮ นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ตรวจดูแลสุขภาพผู้ประสบอัคคีภัยและประชาชน พร้อมชุดจิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาดปรับพื้นที่ บ้านที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ณ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

“เยียวยาร่างกา

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 ร่วมกับ หมวดทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ เร่งอำนวยความสะดวกปรับพื้นที่ดินสไลด์บริเวณถนนทางหลวง 1081 ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารม้าที่ 28 ร่วมกับ อำเภอหล่มสัก เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว….เฝ้าติดตามระดับน้ำในแม่น้ำป่าสัก…หลังน้ำเพิ่มขึ้น 2 เมตร

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย

Read more

ถึงแม้จะอยู่ห่างไกล ป่วย ยากไร้ เราได้ข่าวเราไปถึง ทหารชุดช่างจิตอาสา กองพันทหารม้าที่ 28 ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน สร้างบ้านหลังใหม่ให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอหล่มสัก

ถึงแม้จะอยู่ห่างไกล

Read more

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพลทหารราบที่ 4 ร่วมกับ พัฒนาชุมชนอำเภอวังเจ้า จัดกิจกรรมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ผักครัวเรือน

ชุดปฏิบัติการกิจการพ

Read more

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพลทหารราบที่ 4 ร่วมกับ พัฒนาชุมชนอำเภอวังเจ้า จัดกิจกรรมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ผักครัวเรือน

ชุดปฏิบัติการกิจการพ

Read more

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพลพัฒนาที่ 3 จัดบรรยาย ประกอบ แสง สี เสียง มัลติมีเดีย ถ่ายทอดสดทีมชาติไทยให้แก่ ข้าราชการ คณะครู นักเรียน กศน.อำเภอลับแล

ชุดปฏิบัติการกิจการพ

Read more

ชุดบรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 เร่งนำรถบรรทุกน้ำสะอาด แจกจ่ายให้ประชาชนในเขตเมืองเชียงใหม่ หลังท่อน้ำประปาแตกเสียหาย ระหว่างรอการซ่อมแซม

ชุดบรรเทาสาธารณภัยกอ

Read more

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 35 จับมือ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จิตอาสา สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รณรงค์สร้างความรับรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออก ร่วมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายพ่นหมอกควันภายในชุมชน อาคาร สถานที่ “ทหาร” .. เคียงข้างประชาชน ในทุกโอกาส

ชุดปฏิบัติการกิจการพ

Read more

Learning of Visual ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 35 บรรยายให้ แกนนำเยาวชน คณะครู โรงเรียนเทศบาลตำบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์ ในโครงการ “ ต้นกล้าความดี วิถีพอเพียง” เยี่ยมกลมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มทบ.35

Learning of Visual ช

Read more

น่าน นายอำเภอบ่อเกลือ แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยง อำเภอบ่อเกลือ ระวังน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม พร้อมช่วยเหลืออพยพประชาชน 3 ครัวเรือนไปยังพื้นที่ปลอดภัย

น่าน นายอำเภอบ่อเกลื

Read more

เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 7 นำจิตอาสาอำเภอฮอด เด็กนักเรียนลูกเสือเนตรนารี ร่วมกับภาคเอกชน จัดกิจกรรม” ทบ. อาสา ปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน โดย กองพลทหารราบที่ 7 “

เสนาธิการกองพลทหารรา

Read more

ชุดบรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารม้าที่ 10 พร้อมทหารพันธุ์ดีมณฑลทหารบกที่ 38 !! ช่วยชาวบ้านขนย้ายสิ่งของ หลังจากเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ

ชุดบรรเทาสาธารณภัยกอ

Read more

” ป้ายิ้มง่ะ ดีใจเลย ” ทหารจิตอาสาชุดช่าง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ร่วมกับ เทศบาลตำบลนานกกก สร้างห้องสุขาห้องน้ำ ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ห่างไกล เสร็จแล้ว 100%

” ป้ายิ้มง่ะ ด

Read more

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 เปิดค่ายพระศรีพนมมาศต้อนรับ นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ มาเรียนรู้เยี่ยมชมยุทโธปกรณ์ การปฏิบัติงานฝึก ความเป็นทหารของพี่ๆทหารบกไทย

กองพันทหารปืนใหญ่ที่

Read more

จนท.ปชส. กองกำลังผาเมือง จัดชุดวิทยากร ร่วมกับส่วนราชการ ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ ในเรื่อง “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน บ.ปางห้า ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จว.เชียงราย

จนท.ปชส. กองกำลังผาเ

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 นำชุดบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ ปภ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน จิตอาสาภัยพิบัติตำบลแม่ยวม ซ้อมแผนอพยพผู้ประสบภัยดินโคลนถล่ม หลังสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่อง

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

กองกำลังผาเมือง ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านลาน ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จว.เชียงใหม่

กองกำลังผาเมือง ร่วม

Read more

คุณพงษ์เทพ อินทรานุปกรณ์ เจ้าของร้านวัสดุก่อสร้าง พ.ศรีเจริญ ใน แม่สาย กรรมการบริหารหอการค้าเชียงราย และโรตารีแม่สาย อนุเคราะห์ถัง200ลิตร จำนวน 40 ใบ เพื่อกู้เรือท่องเที่ยว

14/8/2563 คุณพงษ์เทพ

Read more

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 38 รายงาน.. เกิดดินสไลด์ทับเส้นทางเข้าหมู่บ้านบ้านน้ำว้า อบต.บ่อเกลือเหนือ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 ปภ.อำเภอบ่อเกลือ…เข้าพื้นที่ช่วยแล้ว

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย

Read more

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 นำจิตอาสาชาวลำปาง ทหารจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาส “ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ”

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบ

Read more

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 นำชุดบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำ ออกเติมน้ำช่วยเหลือประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนรอบค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

DISASTER : ศูนย์บรรเ

Read more

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 38 ประสานความร่วมมือ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 กรมทางหลวงชนบท หมวดการทางอำเภอเฉลิมพระเกียรติ….เร่งแก้ไขปัญหาดินสไลด์หลายจุดในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอบ่อเกลือ จากสถานการณ์ฝนตกหนักติดต่อกัน

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย

Read more

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 38 กองพันทหารม้าที่ 15 เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอเวียงสา มอบสิ่งของ นำชุดแพทย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย

Read more

” The Training ” กองร้อยทหารพรานที่ 3501 จัดกิจกรรมสืบสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชา ในโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน…ชวนราษฎร Thai – Myanmar อบรมการทำสบู่เสริมอาชีพสร้างรายได้ลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน

” The Training

Read more

กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14 ตำรวจภูธรจังหวัดตากจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

กองพันทหารราบที่ 2 ก

Read more

” หัวเราะ ยิ้มแย้ม ดูแลกัน ” ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ชุดแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก แม่บ้านทหารบกกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 เยี่ยมเยียนดูแลตรวจสุขภาพให้กำลังใจบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ

” หัวเราะ ยิ้ม

Read more

ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 นำทหารจิตอาสาภัยพิบัติ ชุดกู้ภัยข้ามลำน้ำ ร่วมกับ ปภ.อำเภอปาย ประชาชนจิตอาสา เปิดการฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิดเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มของเทศบาลตำบลปาย พร้อมตั้งโรงครัวสนามจิตอาสาแจกข้าวกล่องให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้บังคับกองพันทหารร

Read more

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 38 รายงาน เกิดน้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ท่วมถนน น้ำเอ่อล้นเข้าไร่นา บ้านเรือนประชาชนในอำเภอบ่อเกลือ

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย

Read more

“ บิ๊กแอ๊บแจกต่อ!!!! เพราะประชาชนยิ้มได้ ” ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 จับมือ เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลเมืองอรัญญิก ภาคีเครือข่ายประชาชนจิตอาสา ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยภัยแล้ง แจกจ่ายช่วยเหลือชุมชนเมืองพิษณุโลก…. กว่า 150 ครัวเรือนได้รับประโยชน์ หลังน้ำต้นทุนในแม่น้ำน่านขุ่น ส่งผล ต่อความต้องการของประชาชน

“ บิ๊กแอ๊บแจกต่อ!!!!

Read more

ร.4 พัน.1 จัด กพ. พร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ร่วมกับ อบต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จว.อ.น. เข้าดำเนินการให้การช่วยเหลือในการแจกจ่ายน้ำอุปโภค – บริโภค

ร.4 พัน.1 จัด กพ. พร

Read more

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เปิดการฝึก ประจำปีการศึกษา 2563 โดย เน้นย้ำ ให้ครูฝึกดูแลด้านความปลอดภัยตามหลักสูตร ของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนและกองทัพบก ที่ศูนย์ฝึกย่อย อ.แม่ริม จว. เชียงใหม่

ศูนย์การฝึกนักศึกษาว

Read more

“ประชาชนอยู่ห่างไกลแค่ไหน ทหารไทยเราก็ไม่ย่อท้อ ” ทหารจิตอาสาชุดช่าง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ร่วมกับ เทศบาลตำบลนานกกก สร้างห้องสุขาห้องน้ำ ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ห่างไกล

“ประชาชนอยู่ห่

Read more